Rosa in New York – from Cape Flats to Carnegie Hall is ’n treat vi Heritage Month!

 • 5

Daa is baie gems oppie Cape Flats en Moeniel Jacobs – actor, stand-up comedian, singer, theatre producer en oek nou self-published author – is beslis een van hulle! Dus nou omtrent ’n jaa narat hy vi ôs kô visit het oppie Radio 786 airwaves, en since daai tyd was ek baie nuuskierag oo sy adventures innie arts en entertainment industry. ’n Perfect opportunity het mos nou hom gewys wanner sy niewe boek Rosa in New York – from Cape Flats to Carnegie Hall uitgekô het!

Die storie van ons Kaaps-Maleise volkslied in The Big Apple! (Foto: verskaf)

Om ôse Cape Malay musical traditions international waters toe te vat is ’n celebration of note. Ôse community het baie ge’contribute tottie development van heritage en culture in Suid Afrika – soes Moeniel innie boek sê, Rosa is the national anthem of the Cape Malays! Soe ja, ’n pae dae narrie book launch en ’n klom boek signings later, het ôs uiteindelik ’n kans gekry om saam met hom te gesels. En watter bietere way is daa om Heritage Month te celebrate as ommie boek te lies en te hoo hoe Moeniel Rosa narrie Big Apple gebring het! 

Afgesien van een van die Kaap se juwele, is Moeniel maar 'n lekka ou! (Foto: verskaf)

Slamat virrie launch van Rosa in New York – from Cape Flats to Carnegie Hall, jou ee’ste boek! Ve’tel vi ôs die highlights wat hierrie boek oorie afgelope niege jaar geskryf is, ennie boek launch by die Ghoema Theatre Café in Bo-Kaap.

Shukran. Dit bedoel soe baie! Ja, dit het my niege lang jare gevat ommie boek te skryf. Maa alhamdulilah! Dit het finally gebeur. Rosa in New York, wat issie die highlights? Argh yinne, die titel praat vi homself. Ôs het die geleentheid gekry om Rosa in New York te sing. En hierrie storie is ’n motivational storie om mense te laat wiet dat no matter hoe oud jy is, no matter wat alles tien aan jou is… daa gat altyd daai geleentheid wies. Soe Rosa in New York is basically die journey wat ôs deurgaan het, hoe ôs gekom het tot by New York vanaf die ee’ste keur wat ôs die geleentheid kry, tottie audisie wat ôs deurgegaan het mettie mense van Carnegie Hall, tot wanner ôs ’n cast te same sit, vi my ommie text bymekaa te sit, en als daai, tot op wanner ôs begin ôs repetisies doen en begin te rehearse, tot wanner ôs begin problems kry, daa’s mos altyd problems wat djy kry – die produksie het sy vele, vele probleme gehet! En ôs het soe baie gehet tot oppie laaste. Maa ek dink die storie is ’n motivering verhaal of biografie van my lewe hoe ôs daarie geleentheid kry om tot in New York toe te kô virrie mense te wys ôs beautiful, beautiful kultuur, die Kaapse Maleier kultuur. En soes ek sê, nie baie mense kry daai geleentheid om die most famous song innie Kaapse Malay gemeenskap te sing in Carnegie Hall’ie, maa ôs het darem dit gaan sing in New York! En ôs het history gemaak. En ek was bevoorreg om my geliefste boek te launch, te dank aanie Ghoema Teater innie Bo-Kaap in Roos Straat. Hulle’t my die geleentheid ve’gin ommie boek te launch. Ennit was soe amazing! 

Virrie mense wattie Liedjies Vannie Kaap gesien hettie, ve’tel vi ôs mee oorie show. Waa’oo het die show gegaan, wat het die show inspire en wie was die cast en crew vannie show?   

Liedjies Vannie Kaap was eintlik gebore in 2009. Die storie wat ek gemaak’t – ek wil gewys’t hoe ôse kultuur gesien wôd daa buite. Maa ek willit soe gedoenit, en in plaas van net ’n klompie liedjies te sing, wil ekkit in ’n storie of ’n verhaal sit virrie mense, you know, amper soes ’n narrator wat praat dan’ie musiek wat saam met hom speel. Maa Liedjies Vannie Kaap wat ek geskryf’t vi hierrie geleentheid het ôs dit gedoen in ’n manier warrit amper soes ’n toeriste produksie is, soe dat mense wat nie vannie Kaap issie kan sien waaroor hierrie kultuur is, hoerie Ghoema liedjies te same gekom’t. En dan sing ôs dan so ’n paar Ghoema liedjies oo wanner ôs op ou jaa aand te same kom, tot op hoe het Rosa gekomit en hoe ôs oo Rosa eintlik sing. Ôs maak soe ’n klein sketch waa ôs amper by ’n troue is – Rosa is mos nou ’n liefdes verhaaltjie. Dan oppie einde ve’tel ôs vi mense hoe als omgedraai is vi ’n kompetisie, die koor tradisies wat nou in kompetisie formaat is, die mense wat elke jaa compete teen mekaa, en waa hulle three-piece suits dra en virrie mense wys hoe spaffy hulle lyk! Soe Liedjies Vannie Kaap was ’n amazing storie en met Zieyaad Hattas, Fagrie Isaacs, Waheed Hartley, Shaheed Mustafa, Wasief Piekaan, Wafeeq Brink, Moegammad Adams, Alwaan Abrahams, Safwaan Abrahams, en dan ôse direkteur Mr Bongile Mantsai saamet myself.

Jou boek het die producing element vannie show baie emphasize, hoe djy die cast, director en crew moet organize, hoe djy geld bymekaa moet sit virrie groot trip New York City toe en hoe djy oek mense moet lee oo professionalism in the arts. Wat issie connection tussen ’n artist en ’n producer, en hoe moet ôse artists vannie Cape Flats hulle business sensibilities nog develop om innie industry te wêk?

Wel, dit was ôs grootste probleem. Oppie einde artists issie producers’ie. Producers kan ’n artist wies, but ôse artists kry nie die geleentheid om te lee hoe om hulle eie shows te produce nie. En ek dink daai’s een vannie dinge wat ôs kunstenaars eintlik behoort te kry. Hulle moet lee hoe om te produce because wanner jy net ’n artist of net ’n kunstenaar is, basically wag jy net vi wêk, jy wag vi mense vi jou wêk te gie. Maa as jy ’n producer is, jy kan jou eie wêk create, dis die ding van ’n producer. Vi my wassit baie difficult, dit het baie stress gevat because ek moet als te same sit. Ek moet die cast te same sit, ek moet kyk waa ôs gat geld kry, ek moet befondsing gedoenit, soe dit was eintlik ’n groot kopseer. But die mooiste ding was wanner als te same kom, daai gevoel van gratitude, net wanner jy daai groot sig gee, daai laaste moment wanner jy af van daai ve’hoog kom. Djy voel net “it was worth it”. Ja, dit het baie lank gevat, baie stress gevat. Om ’n producer te wies issie die maklikste wêk nie. Veral nou in ôse huideging omgewing – vi ’n coloured oukie vannie Plein om ’n producer te wies was nie maklik nie. Dit was glad nie die most easiest thing om te doen daa sô nie. Ek het hard gebaklei om finally die geleentheid te kry om my eie ding te doen. Dit was ’n goeie gevoel vi my omdat ek geen ondervinding of iets agter my naam gehad het nie. 

Suid Afrika se liggaam van original musiek issie soe groot dat ôs kan goodbye sê aan die American musiek wat ôs most of the time op radio hoo. Since die Rosa liedjie die national anthem vannie Cape Malays is, sal djy dink’ie Cape Malay music industry sal dibs hê om mee original music, miskien Cape Malay albums, narrie Suid Afrikaanse airwaves bring. Wat is jou opinion hie’oo?

Die Kaapse Maleier music, ja, is ’n mengelmoes van ’n klompie musiek styles. Amerikan, Javanese, Indonesian, ammal daai. Ek dink ve’al die Nederlands se influence het oek baie input gehet oppie Kaapse Maleier musiek, wat basically die Malay offie Arabic influences daai sound te gie. Dit is een vannie grootse dinge wat ôs moet probeer doen. Ôs moet ôs original musiek uit kry. Nou beginte baie artists offie coachies hulle original styles in te sit om te help maa dit is nog starig – daa is baie western influence innie musiek. Darem baie van hulle kommie oppie airwaves nie ’coz dissie ôs original musiek nie. Ôs hoop ma virrie beste. Baie vannie folk songs is nou daa wat ôse original musiek is met die Kaapse Maleier flavour – mense wat daa buite kan sien (en hoor!) hoe leqqa is hierrie kultuur!

Sal jy ooit die show wee terug bring Kaap toe, miskien vi ’n festival run? 

Ek wil graag die show uitbring en my direkteur Mr Bongile Mantsai het gevra dat ôs die show wee moet t’rug bring. Maa nou nie die original wat ôs in New York gedoen hettie want die show het basically ge’evolve vanaf New York. Toe doen ôs ’n show by Baxter Teater, wat basically ’n behind the scenes idee was, en daa van’aan af vat ôs die show narrie KKNK toe. En dit was mee van ’n storie verhaal waa ôs die storie van Boeta Hiema, wat nou basically die eienaar van die koor is, en wat die koor wil oo’gie na sy seun, Mailey, maa sy seun issie interested nie. Daarie show was absolutely briljant because ôs het vi Abduraghmaan Adams, die beroemde akteur, wat die lead role gevarrit met sy seun wat hulle twie nou baklei oppie verhoog. Soe ja, ek sal graag die show t’rug wil bring. Dit is ’n amazing show en hooplik as die finansies oraait is sal ôs wee Liedjies Vannie Kaap t’rug bring narrie Kaap.

Dink djyrie musiek en entertainment industry benodig mee producers vannie Cape Flats? Watter advice het djy vi niewe producers wat oppie horizons is?

Ja, definitely. Ôs benodig mee producers hie vannie Flats. Dit is dan ôs grootste problem. Daa issie baie producers daa buitekant wat die stress wil vattie, soe ja ôs benodig mee producers daa buitekant wat kan sê, ok, ôs kannit vat… but ôs makeer daai Cape Flats flavour man, die Kaapse Maleier flavour om te sê – kykkie, ôs moet ôs kultuur daa buitekant kry. But, you know… om te produce jy moet wiet wat om te doen, hoe ommit te doen, jy moettie hoekies en draaitjies ken om daarie show bymekaar te sit. Definitely ôs benodig baie mee producers vannie Kaap, Cape Malay producers want daa is nie baie nie. Ôs het die talent, ôs het die characteristics, ôs het die oemph soes hulle sê om mere te doen. Die meeste ding, ôs makeer mee skrywers om mee stories daa buite te kry. Ôs moet eer ôse stories wattie mense kan sê hoe amazing is ôs, ôse kultuur, ôse stories wat ôs wegsteek – dit moet uitkô!

Alle foto’s en video’s verskaf deur Moeniel Jacobs. 

Hou Moeniel dop op social media vir sy book signings!

 • 5

Kommentaar

 • Moeniel Jacobs

  Baie baie dankie vir die onderhoud ek waardeer dit baie. as enige iemand intereseerd is om dalk die boek te koop kontak my gerus op Muneelj@gmail.com of op Sales 0833275462

 • Mogamat Alexander

  Salaam Moeniel, en slamat vir jou boek en storie. Baie trama Kasie omdat jy die gedeelte van die Cape Malay Culture so ver versprei het. Dinge gebeur, Algamdu Lillaah.

 • Abieda Soeker

  Shukran, Tramakassie, Dankie vir hierdie interessante, goeie geskrewe opstel, Tasneem en Muniel. Ek het dit terdeë geniet. Dit bring t'rug goeie nostalgiese herinneringe van die vroeë '70's toe ek en my maatjies tieners was en in die City Hall "usherettes" was (persone wat mense na hul sitplekke werwys het) vir die Suid Afrikaanse Koorraad, fondly known as "Die Ou Board"

  As Boeta Doeltjies die stage gevat het en die hele saal tesamentlik "Die Rosa" laat sawap(saamsing) dan kry jy koue rillings om te sien hoe die manne hul borste uitsteek en hul kenne lig en die vroue skaam skaam saamsing.

  May The Almighty Allah accept all duahs (prayers) upon the success of your first book, Rosa in New York - from Cape Flats to Carnegie Hall, Muniel Jacobs.

 • Abieda Soeker

  Shukran, tramakassie, dankie vir hierdie interessante, goeie geskreefde opstel, Tasneem en Moeniel. Ek het dit terdeë geniet. Dit bring t'rug goeie nostalgiese herinneringe van die vroeë 70's toe ek en my maatjies tieners was en in die City Hall "usherettes" was (persone wat mense na hul sitplekke verwys het) vir die Suid Afrikaanse Koorraad, fondly known as "Die Nuwe Board".

  As Boeta Doeltjies die stage gevat het en die hele saal tesamentlik "Die Rosa" laat sawap (saamsing), dan kry jy koue rillings om te sien hoe die manne hul borste uitsteek en hul kenne lig en die vroue skaam-skaam saamsing.

  May the almighty Allah accept all duahs (prayers) upon the success of your first book, Rosa in New York – from Cape Flats to Carnegie Hall, Moeniel Jacobs.

 • Tasneem Daniels

  Baie tramakassie vi ammal van julle se positive comments. Dit maak my hêppy om te sien dat hierrie platform kan 'n stem wies vi ôs Cape Malay musical communities.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top