Bekamping van korrupsie: ’n onderhoud met Geo Quinot

  • 0

.............

Lees meer oor die bekamping van korrupsie in die LitNet Akademies-artikels:

.............

“’n Baie sterk fokus op die morele kompas van besigheidsleiers behoort een van die primêre karaktereienskappe te wees waaraan ons sodanige persone meet en waaraan ondernemings gekenmerk wil word.”

Cliffordene Norton gesels met Geo Quinot oor die rol van die sakesektor in die bekamping van korrupsie.

Foto: Pixabay.com

Met die staatskaping het Suid-Afrikaners die skaal van korrupsie in die regering ontdek. Hoe het hierdie onthullings antikorrupsiestrategieë in beide die regering en sakesektor beïnvloed?

Daar is nog min tekens van daadwerklike stappe om antikorrupsiestrategieë in die openbare sektor te wysig na aanleiding van onthullings oor staatskaping. Ek dink dit is dalk nog te vroeg om sodanige daadwerklike en omvangryke stappe te verwag gegewe dat die Zondo-kommissie se werk ver van afgehandel is.

Ek sou verwag dat die uiteindelike bevindinge van die kommissie ’n belangrike element sou wees om bestaande antikorrupsiestrategieë in die openbare sektor te herbesoek. Daar was natuurlik al ’n paar stappe geneem, soos die skuiwe in die NVG (Nasionale Vervolgingsgesag) na afloop van die aanstelling van die nuwe nasionale direkteur wat daarop gemik is om meer spesifiek op hierdie tipe misdade te fokus.

In die private sektor bespeur ek ’n groter fokus op blootstelling aan politieke risiko’s en versigtigheid onder instellings oor die verhoudings waarin hul tree.

Dit wil voorkom asof die sakesektor geen rol in die bekamping van korrupsie speel nie. Het die sakesektor ’n verantwoordelikheid om korrupsie in die regering te bekamp? Hoekom?

Ek is nie seker dat ek saamstem dat die sakesektor geen rol in die bekamping van korrupsie speel nie. Ek dink die sakesektor het beslis ’n verantwoordelikheid – ’n mens kan tog sekerlik nie kla dat goeie regering ondermyn word deur korrupsie en dat dit die klimaat vir besigheid negatief beïnvloed indien jy self ’n rol speel om sodanige korrupsie moontlik te maak nie; met ander woorde, as jy nie seker maak dat diegene in die sakesektor nie betrokke raak by korrupsie nie.

.............

“Vir my is een van die belangrikste faktore ’n gesamentlike toewyding tot die skep van ’n kultuur waar korrupsie as totaal onaanvaarbaar beskou word, tesame met ’n goeie, gedeelde begrip van wat korrupsie behels.”

.............

Ek dink daar is beslis oor ’n breë gebied heelwat aksies vanuit die sakesektor om korrupsie teen te werk. My ervaring is dat ondernemings toenemend sterk optree teen diegene wat hulle skuldig maak aan korrupsie, veral as dit kom by persone in leierskapposisies.

Ek ervaar ook ’n toename in inisiatiewe om sterker beleidsraamwerke binne ondernemings in plek te sit om seker te maak dat korrupsie effektief aangespreek kan word en dat daar meganismes is om korrupsie te rapporteer. So ek dink dat die sakesektor wel betrokke is by die bekamping van korrupsie – dit is dalk net nog nie op die skaal wat ’n mens sal wil sien nie en geniet ook nie baie aandag van die media nie.

Hoe kan die private sektor help om staatskorrupsie te bekamp en verhoed?

Ek dink sterk morele leierskap is essensieel. ’n Baie sterk fokus op die morele kompas van besigheidsleiers behoort een van die primêre karaktereienskappe te wees waaraan ons sodanige persone meet en waaraan ondernemings gekenmerk wil word.

Hierdie leiers moet dan nie skroom om standpunt in te neem ten opsigte van enige vorm van korrupsie nie – dit sluit korrupte optrede van persone in die openbare sektor in, maar terselfdertyd ook diegene in die private sektor wat poog om deur middel van korrupsie hul invloed oor die openbare sektor te vestig. 

Opleiding het ook ’n baie belangrike rol om te speel. Ek dink die private sektor kan baie meer belê in opleidingsprogramme op alle vlakke van die samelewing – van skole tot tersiêre instellings, die sakesektor, nie-regeringsorganisasies en openbare ondernemings – om mense op te lei in wat korrupsie is en hoe om dit teen te staan.

.............

“Ek dink die sakesektor het beslis ’n verantwoordelikheid – ’n mens kan tog sekerlik nie kla dat goeie regering ondermyn word deur korrupsie en dat dit die klimaat vir besigheid negatief beïnvloed indien jy self ’n rol speel om sodanige korrupsie moontlik te maak nie.”

.............

Ek dink ook dat indien ons daarin kan slaag om in die private sektor toenemend klem te lê op ’n meer holistiese siening van sukses en doelwitte, dit ons baie kan help om gedrag wat lei tot staatskaping te bekamp. In besonder dink ek dat indien private ondernemings toenemend hul sukses nie bloot aan wins/inkomste meet nie, maar aan die positiewe bydrae wat hulle tot die samelewing lewer, dit kan help om gedrag wat staatskaping onderlê, te bekamp.

Wat sal ’n ideale antikorrupsiestrategie tussen die private en openbare sektors behels?

Sjoe, dit is ’n groot vraag. Daar is sekerlik nie net een benadering nie en wat ideaal is, sal sekerlik afhang van die bepaalde konteks, sektor en tydvak.

Ek dink die tipe elemente van so ’n strategie behoort die volgende te wees: ’n klem op wedersydse vertroue; toewyding tot ’n baie hoë vlak van deursigtige verantwoordbaarheid in beide sektore (met ander woorde, die begrip dat dieselfde stel reëls ten opsigte van deursigtigheid en verantwoordbaarheid vir almal geld); die vestiging van ’n kultuur van respek vir geregtigheid (“rule of law”) in alle handelinge en alle sektore, insluitend ’n zero toleransie vir enige vorm van korrupte gedrag; en hoë vlakke van aktiewe samewerking in ondersoeke na korrupsie.

Met die Steinhoff-saga was dit duidelik dat korrupsie in die private sektor ook ’n groot probleem is. Hoe sal samewerking tussen die private en openbare sektors toekomstige korrupsie in beide sektors op ’n praktiese wyse verhoed?

Vir my is een van die belangrikste faktore ’n gesamentlike toewyding tot die skep van ’n kultuur waar korrupsie as totaal onaanvaarbaar beskou word, tesame met ’n goeie, gedeelde begrip van wat korrupsie behels. Indien samewerking tussen alle sektore daartoe kan lei dat ons so ’n sterk antikorrupsiekultuur op alle gebiede in ons samelewing kan vestig, dan is daar min (of geen) plek vir korrupte mense om weg te kruip nie.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top