Theuns Eloff

Voorsitter: Trust vir Afrikaanse Onderwys

Turning point by Theuns Eloff: "Just before midnight" seminar

Theuns Eloff, Naomi Meyer Opinion 2017-11-22

"Help build constructive interpersonal relations at grassroots level. Combat racism and intolerance from both sides – left and right."

Die universiteitswese in Suid Afrika: 'n toekomsperspektief vir Afrikaanse instellings

Theuns Eloff Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-23

"Goedbedoelende lede van universiteitsbesture en -rade, asook akademici en studenteleiers, sal hulleself moet vergewis van die werklike kwessies waaroor dit gaan. Ons kan nie langer politieke en ideologiese ongeletterdheid bekostig nie."

Top