Marthie Momberg

Marthie Momberg (PhD) is ’n skrywer, navorser en aktivis met eerstehandse ervaring as ’n moniteerder van menseregte-oortredings in Israel-Palestina. Sy is ’n navorser by die Universiteit Stellenbosch se Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie en by die Dissiplinegroep vir Sistematiese Teologie en Kerkleer. Marthie het voorheen in die korporatiewe sektor gewerk. Sy het twee memoires in Afrikaans gepubliseer en het verdere nagraadse kwalifikasies, in letterkunde en in opvoedkunde.

Reguit met Robinson: Palestina, Hamas en Israel in 2023

Freek Robinson, Marthie Momberg Onderhoude 2023-10-12

Marthie Momberg skets vir Freek Robinson die agtergrond rakende die Palestynse militante groep Hamas se aanval op Israel.

Israeli and South African citizens’ motivations for joining the Palestinian struggle

Marthie Momberg Academic research 2019-06-01

"Why would one publicly join the Palestinian cause if one is not Palestinian oneself? What about Israel, which also suffers violent attacks? Views on Israel and the Palestinians are often positioned as though there is a conflict between two equal entities."

Israeliese en Suid-Afrikaanse burgers se redes vir toetrede tot die Palestynse stryd

Marthie Momberg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-06-01

"Waarom sou iemand wat nie self Palestyns is nie, die Palestynse stryd aktief en in die openbaar ondersteun? Hierdie artikel bied ’n oorsig oor die redes waarom Joods-Israeliese en Suid-Afrikaanse burgers aangesluit het by die Palestynse bevrydingstryd."

Israel: ondubbelsinnig ondemokraties

Marthie Momberg Menings 2018-07-24

"Arabies val weg as amptelike taal om plek te maak vir net Hebreeus, en Jerusalem – insluitend die besette Palestynse Oos-Jerusalem – is volgens die wet nou die hoofstad van Israel."

Kairos vir Palestina en postapartheid-Suid-Afrika

Marthie Momberg 2012-02-08 Ek het tevore gemeen die Israel-Palestynse kwessie gaan al vir duisende jare aan en sal seker altyd aanhou. En dat die saak baie (met “baie” taamlik uitgerek) kompleks is.
Top