Amanda Lourens

Amanda Lourens behaal haar DLitt aan die Universiteit van Pretoria met 'n proefskrif oor die kanonisering van die vroulike outeur in die Afrikaanse literatuursisteem. Sy is tans dosent in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch, en is ook verantwoordelik vir die koördinering van slypskole oor verskeie fasette van taalpraktyk wat deur die Departement aangebied word.  Sy is mede-outeur van Wetenskaplike skryfvaardighede [Scientific writing skills]. Sy woon in Stellenbosch.


Opgedateer/Updated: 2011-09-14

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

UJ-pryse 2019: Commendatio vir Die dao van Daan van der Walt

Amanda Lourens Boeke en skrywers 2019-05-17

"Die skrywer gee deur hierdie roman dan erkenning aan ’n soort menswees – dié van die ouer, wit, manlike Afrikaanssprekende – wat in die eietydse klimaat dikwels aan verguising onderwerp word, maar wat, as deel van die groter weefwerk van menslike ervaring, ’n ondersoek én ’n nuwe reis verdien." Hier is Amanda Lourens se commendatio oor Andries Buys (skrywersnaam Lodewyk G du Plessis) se Die dao van Daan van der Walt, ontvanger van die 2019 UJ-debuutprys.

Boekresensie: Stylboek: Riglyne vir paslik skryf deur Piet du Toit en Wanda Smith

Amanda Lourens Resensies 2015-09-02

"Dat Stylboek ’n ryk naslaanbron is, ly geen twyfel nie."

Advertensies – die samespel van beeld en teks

Amanda Lourens 2014-02-26 Amanda Lourens skryf oor hoe taal én beelde in die advertensiewese verlei.

LitNet Akademies: Vertaling as oortekening - Amanda Lourens gee haar mening

Amanda Lourens, Amanda Lourens 2011-09-14 Amanda Lourens reageer op die artikel “Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Pieter Odendaal. Dit is werklik verblydend dat ...
Top