Suid-Afrikaanse skole so onveilig soos Suid-Afrikaanse strate

 • 2

Danie van Wyk reageer op die Teaching and Learning International Survey (TALIS) se bevindinge oor veiligheid in Suid-Afrikaanse skole.

TALIS, ’n opname waaraan 48 lande deelgeneem het, het bevind dat geweld en verwante probleme in Suid-Afrikaanse skole drasties toegeneem het.

Dit blyk uit die verslag dat skole in Suid-Afrika meer sukkel met probleme soos afknoeiery, dwelm- en alkoholmisbruik, diefstal en vandalisme as enige van die ander 47 lande.

Die minister van basiese onderwys, Angie Motshega, het onlangs soos volg op die bevindinge in die verslag gereageer: “Ons het reeds begin om die verslag te bestudeer en leer ons lesse daaruit.” 

Die Suid-Afrikaanse onderwyssisteem is die afgelope paar jaar in ’n geweldige krisis. Die TALIS-verslag en ander voorafgaande studies moes  die minister en haar raadgewers reeds lankal laat wakker skrik het.

Dit is alombekend dat daar in slegs 20% van Suid-Afrikaanse skole sinvolle onderrig kan plaasvind. Gewelddadige voorvalle het ’n uiters nadelige effek op die onderwyssisteem as geheel en dra grootliks tot die onderprestasie van vele skole by.

Die agteruitgang van gemeenskappe se omstandighede vind ook in ons skole neerslag. Daar word gereeld in die media oor onderwysers wat deur leerders aangerand en selfs vermoor word, berig. Voortdurende bendegeweld op die Kaapse Vlakte en op ander plekke het ’n verwoestende effek op die onderwys van daardie gemeenskappe. Lede van die publiek word aanhoudend getraumatiseer sonder dat ’n oplossing vir die geweldskrisis in die vooruitsig gestel word.

Alkoholmisbruik en dwelmverslawing laat ouers én onderwysers met hul hande in hul hare. Kriminele aktiwiteite is aan die orde van die dag en vorm die basis vir ’n kultuur van geweld. Die vraag is dus: hoe gaan die minister van basiese onderwys en haar raadgewers hierdie krisis aanspreek?

Die antwoord op hierdie vraag is nie eenvoudig nie. Faktore wat met geweld verband hou,  probleme wat as gevolg van disfunksionele omstandighede ontstaan en dissiplinêre probleme in skole móét aangespreek word.

Dit wil voorkom asof die onderwysowerhede die gewelddadige omstandighede in skole ignoreer. Die gebrek aan dissipline onder leerders is ’n kwessie wat besonderse aandag behoort te geniet. Daar is ’n behoefte aan ’n geïntegreerde plan waarin ouers, onderwysers, gemeenskappe én die onderwysowerhede ’n rol speel. Skoolgemeenskappe sal eienaarskap van hul skole en die uitdagings wat daarmee gepaard gaan moet aanvaar. Aandag aan maatskaplike probleme sal uiteindelik ’n positiewe effek op gemeenskappe se waardesisteme hê.

Hoe kan ons as gemeenskappe betrokke raak en met praktiese oplossings vorendag kom? Ek wil die volgende beskeie voorstel maak om die minister se hand te versterk:

 • Grootskaalse intervensieprogramme is nodig om probleme wat met geweld verband hou, hok te slaan. Die tyd vir wag en sien, is verby. Daadwerklike ingryping is nodig.
 • ’n Geïntegreerde aksieplan, soos saamgestel deur onderwysowerhede, maatskaplike- en sekuriteitsdienste, is nodig.
 • Religieuse instellings moet deel vorm van die plan, want hierdie stryd vereis dat soveel moontlik rolspelers in gemeenskappe op die idee inkoop. 
 • Dit is dus van noodsaaklike belang dat mense vanuit verskillende gemeenskappe betrokke raak. Ons kan nie meer gedweë toekyk hoe ons onderwyssisteem en die toekoms van ons kinders vernietig word nie.
 • Ons moet waardes soos respek, verantwoordelikheid, dissipline, etiese optrede, en so meer beklemtoon.
 • Ontwikkelingsprogramme vir jongmense moet in plek gestel word wat hul in staat sal stel om bo die siklus van geweld en onderprestasie te styg.
 • Skole moet waardegedrewe instellings word.
 • Onderwysers se mag moet ontsluit word.
 • Ouers, skoolhoofde en hul personeel moet hande neem en mekaar ondersteun.
 • Basiese beginsels kan nie geïgnoreer word nie. Die implementering van bewese opvoedkundige begrippe is die enigste manier waarop onderwys in ons gemeenskappe weer suksesvol kan wees. Ons kinders verdien dit.
 • Ons moet met praktiese en volhoubare oplossings vorendag moet kom.

Ek het nie al die antwoorde nie. My boodskap aan die minister van basiese onderwys is om die erns van bogenoemde kwessies te erken en aksie te neem.  

Moet nie die advies vanuit die samelewing gering ag nie. Ons land se onderwyssisteem is uiteindelik ons almal se verantwoordelikheid; die minister s’n inkluis. Kom ons hoop dat rede sal seëvier en dat verandering en verruiming sal plaasvind. Suid-Afrika verdien ’n beter onderwyssisteem!

 • 2

Kommentaar

 • Baie dankie vir hierdie pos. As lid van die gemeenskap is ek ook erg besorg oor die toekoms van ons kinders. Waar begin mens ... en hoe pak jy dit aan? Ek het gedink aan ’n naskoolse program waar kinders onder toesig hul skoolwerk en take kan doen en gewillige onderwysers wat bereid is om een keer per week kinders dan uit te help met vakke waarin hul sukkel om te verstaan. Ook om kinders uit die strate te hou. By skole omgaan en die kinders bewus maak van dwelm- en drankmisbruik. Die hoofde gaan sien oor kinders wat dwelmverwante probleme het en dan hul huise besoek en kyk in watter omstandighede hul bly en waaraan hul blootgestel word om dan vandaar te begin met berading. Wat dink u van hierdie plan? Dis iets wat ek graag wil aanpak ... Ook kinders asook ouers geestelike leiding gee sodat ons waardes weer kan terugbring in ons huise en skole. Ons sit met globale dwelm- en drankprobleme by ons skole. En iets moet begin doen word. Enige advies sal ten seerste waardeer word.

 • Danie
  Mag jou soeke na oplossings en jou voorstelle die onderwysowerhede se ore bereik.
  Dis tragies dat sommige onbevoegde en lui amptenare asook skoolhoofde sonder leierskap-ondersteuning geen duit verskil maak in die verbetering van ons kinders se opvoeding nie.
  Indien bestaande kundigheid en passie aangewend en benut word is daar steeds hoop dat die massiewe vermorsing van belastingbetalers se swaarverdiende geld nie langer in 'n nimmereindigende put van mislukte skole gaan eindig nie. Slegs effektiewe skoolbestuur lei tot suksesvolle onderwysinstellings.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top