Persvrystelling: Die Woordfees Kunstenaarsweek wil nuwe hoop en nuwe werk skep

  • 0

Die Woordfees Kunstenaarsweek wil nuwe hoop en nuwe werk skep

In die eerste Woordfees Kunstenaarsweek sal kunstenaars die geleentheid kry om hul vaardighede, idees en konsepte te slyp en te verfyn onder leiding van vooraanstaande fasiliteerders, waaronder die teatermakers Andrew Buckland en Sylvaine Strike, die danser-choreograaf Gregory Maqoma en die digter en verhoogkunstenaar Jolyn Phillips.

Die eerste Toyota US Woordfees Kunstenaarsweek sal van 6 tot 11 April 2021 in Stellenbosch in samewerking met die Universiteit Stellenbosch, NATi,  kykNET, Tribuo, Toyota en ander vennote aangebied word.

Alle professionele Suid-Afrikaanse kunstenaars met loopbane in die uitvoerende kunste is welkom om aansoek te doen. Deelnemers sal ook kan aansoek doen vir finansiële ondersteuning om die koste van reis en/of verblyf te dra. Hierdie ondersteuning sal wissel van gedeeltelike tot volle dekking van die koste. Deelname aan die aktiwiteite is gratis vir alle kunstenaars wat gekeur word. ’n Komitee sal ’n maksimum van 50 deelnemers kies wat die wydste moontlike diversiteit van dissiplines, ervaring, ouderdom en individuele vaardighede verteenwoordig.

Die doel van die projek is om ’n gefokusde program aan kunstenaars van alle dissiplines te bied wat nadenke aanmoedig, kreatiwiteit stimuleer en deelnemers die kans gee om te herlaai.

Gedurende ’n sewe dag lange slypskoolprogram sal die gekeurde kunstenaars deelneem aan ’n reeks van werkswinkels, seminare, kreatiewe projekte en geleenthede tot selfondersoek en refleksie.

Van alle deelnemers sal verwag word om ’n projekkonsep in samewerking met die ander deelnemers en dissiplines te ontwikkel. Hierdie nuwe konsepte sal, indien die dan geldende Covid-protokolle dit toelaat, aan die einde van die Kunstenaarsweek as opwipvertonings in onkonvensionele ruimtes in Stellenbosch aangebied word. Só sal die Kunstenaarsweek ook hopelik nuwe lewe kan blaas in ’n dorp wat swaar deur die pandemie en die gepaardgaande verlies aan koopkrag en toerisme getref is.

Saartjie Botha, direkteur van die Toyota US Woordfees en WOW, verduidelik die motivering agter die Kunstenaarsweek as volg:

“Vir ons kunstenaarsgemeenskap het die Covid-pandemie nie net met ’n dramatiese verlies aan werkgeleenthede en inkomste gepaard gegaan nie, maar ook ’n noodgedwonge skeiding van die verhoogruimtes wat hul kreatiwiteit voed, teweeg gebring. 

“Geslote teaters en gekanselleerde kunstefeeste het kunstenaars ontneem van die seisoenale patrone wat hul lewensritmes bepaal en ’n mate van gemoedsrus verskaf het in ’n bedryf waarin onsekerheid ook in goeie jare ’n gegewe is. Fisiese inperking het dus sowel ’n finansiële as psigiese tol geëis.

“Sommige kunstenaars kon met wisselende sukses hul uitvoerende werk aanlyn skuif en van die huis af werk, maar vir die oorgrote meerderheid van die kunstenaarsgemeenskap was dit nie ’n werkbare alternatief nie. Dit het ook intussen duidelik geword dat aanlyn optredes en kommunikasie geen bevredigende, volhoubare oplossing is nie.

“Daar is geen enkele antwoord op die uitdagings wat ’n beleërde kunstebedryf in die gesig staar nie, maar daar is een aspek waarsonder herstel ondenkbaar is: Sonder gemeenskapsondersteuning kan ons kunstenaars nie gehelp word nie.

“Die Woordfees Kunstenaarsweek wil vir kunstenaars ’n gemeenskap skep waarbinne hul ’n gevoel van eiewaarde en selfvertroue in hul vaardighede kan herwin en ook nuwe idees kan ontwikkel en beproef.

“Kunstenaars sal waarskynlik weer, soos dikwels in die verlede ná ’n globale krisis, die voorste ondersoekers en verkenners van die nuwe post-Covid wêreld wees. Daarom moet hulle nou gekoester en gestimuleer word. Ons hoop dat die kunstenaarsweek die vonk sal verskaf om werk te skep wat ons gehore sal vermaak en vertroos, en sal getuig van insig en meelewing. ”

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Februarie 2021. Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie. Kunstenaars sal teen 5 Maart 2021 hoor of hulle vir deelname gekeur is.

Vir verdere inligting oor aansoeke stuur, e-pos na: wf2021@sun.ac.za

*************

The Toyota SU Woordfees Artists Week will create new hope and new work

In the first ever Toyota SU Woordfees Artists Week, artists will get the opportunity to hone and refine their skills, ideas and concepts under the guidance of highly regarded facilitators, including theatre makers Andrew Buckland and Sylvaine Strike, dancer-choreographer Gregory Maqoma and poet and performance artist Jolyn Phillips.

The Artists Week will take place from 6 to 11 April 2021 in Stellenbosch with the support of Stellenbosch University, NATi,  kykNET and Tribuo.

The programme is open to all professional South African artists with careers in the performing arts. Participants will also be able to apply for assistance to cover the costs of travel and accommodation. Financial support will range from partial to full-cost grants. There is no programme fee for selected artists. A panel will select a maximum number of 50 participants with a view to ensuring the widest possible diversity of disciplines, experience, age and individual contribution in the collective.

The aim of the project is to provide a focused programme for artists of all disciplines that will encourage reflection and re-invigoration and stimulate creativity.

Over the course of a week, the selected artists will take part in a series of workshops, seminars, creative projects and reflective practices.

All participants will be expected to produce a project concept, in collaboration with other participants/disciplines. At the end of the week, these new concepts will be presented as pop-up performances in unconventional spaces in Stellenbosch, and will be strictly governed by the Covid protocols and allowances in place at the time. In this way, the Artists Week will sweep a breath of artistic energy through the town and create some of the sense of connection that has been lost as a result of the pandemic.

Saartjie Botha, Director of the Toyota SU Woordfees and WOW, explains the motivation behind the Artists Week as follows:

“The global pandemic continues to layer our world with uncertainty. For our artist community the loss of livelihood coupled with the severed connections to the tools that nourish their creativity has taken a particular toll.

“The blank schedules, the closed theatres, the empty festival circuit and the interruption to seasonal work patterns have meant that our artists have lost the structures and routines that provide the rhythm – and mental stability – to their lives and creative processes. Physical restrictions took both a tangible and mental toll on the creative sector. 

“While some performers and artists were able to shift their practice online and work from home, this has met with varying degrees of success and is certainly not applicable to the majority of our artist community. It has also become starkly apparent that online performances and connections are very far from a cure-all.

“There is no one solution to how we repair our beleaguered arts community, but there is one aspect without which there will be no recovery: We need to help our artists through community.

“The Woordfees Artists Week seeks to create community as a way for artists to regain their sense of identity, re-establish their confidence in their skills and creativity and serve as a springboard for ideas.

“Artists will be valuable investigators and explorers of a new post-Covid world, as we have seen after global crises in the past. That is why they need to be supported, nurtured and stimulated now. We hope that the Artists Week will be the spark that inspires work full of insight and compassion; work that will entertain and console audiences everywhere.”

The closing date for applications is 12 February 2021. No late applications will be considered. Artists will we informed whether they have been selected by the 5th of March 2021.

For more information regarding applications, send email to: wf2021@sun.ac.za

 

 

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top