Persverklaring: Uittreksels van opwindende nuwe verhoogtekste by die vierde Teksmark

  • 0

 

Kunste Onbeperk bied van 5 tot 7 November, met die ondersteuning van die Nasionale Afrikaanse Teater-inisiatief (NATi) , en die Baxter-teatersentrum, die vierde Teksmark aan.

In 2018 is die Teksmark vereer met 'n spesiale Fleur du Cap-prys vir innovasie. Dié inisiatief het reeds talle tekste gelewer wat opgeraap en ontwikkel is tot suksesvolle produksies, onder meer Amee Lekas se Die dans van die Watermeid, Marina Albertyn se Melk en Vleis, Herschelle Benjamin se In Slavenhuis 39, Bauke Snyman se Swerfgoed, Ludwig Binge se Kleedkamer Blues en Wessel Pretorius se Wilde-als en Die Meermin-kompleks deur Du Toit Albertze.

“Die Teksmark is nie 'n kompetisie nie, dit is 'n platform vir skrywers om hulle teksidees en tekste voor te lê aan belanghebbendes, deels vir terugvoer en hopelik vir verdere teksontwikkeling om uiteindelik kwaliteit tekste vir volwaardige produksies te bied,” sê die artistieke direkteur van Kunste Onbeperk, Hugo Theart.

16 tekste deur gevestigde en opkomende dramaturge is deur 'n onafhanklike paneel vanuit 62 aansoeke gekies om aan vanjaar se Teksmark deel te neem. Die paneel het bestaan uit Diane de Beer, Marguerite Robinson, Cornelia Faasen en Lee-Ann van Rooi.

Die volgende skrywers se werk word hierdie jaar aangebied:

Herschelle Benjamin (Aghulhasvlakte), Stephanie Burnett, Ayden Kruger, Megan Meyer, Jaime Montgomery en Lezanne Steenkamp (Draft 5), Wilken Calitz en Shaun Oelf – Karatara

Beyers de Vos (Roosmaryn), Zac Fleishman (Fresh Meat), Andrico Goosen (But, Baby I Love You), William Hindley, Preston Hugo, Alistair Seymour, Tora Turner en William Vermaak (BallBox), Veronique Jephtas (My kroon se krank), Wentzel Lombard (Bring vir my die kindertjies), Thukelo Maka (The Boy of the Mountain), Rafiek Mammon (Marry-Go-Round), Wessel Pretorius (Valskermstories), Philip Rademeyer (MaanSonde), Lwanda Sindaphi (I Will Teach You How to Share the Milk), Bibi Slippers (Al my vriende se dooie honde) en Caitlin Wiggle (A Prayer Group Called Water Wings).  

Die teksvoorstelle sal vir verdere ontwikkeling oorweeg word en skrywers ontvang ook terugvoer oor hulle verhoogtekste van verskillende belanghebbendes uit die bedryf. Cornelia Faasen, uitvoerende hoof van NATi, meen die impak en omvang van Teksmark se invloed op die bedryf die laaste drie jaar kan nie oorskat word nie. “Van jong skrywers wat hulle produksies op die planke gesien het, tot ouer skrywers wat weer hulle hand waag aan iets nuut en spelers en regisseurs wat hier ’n eerste geleentheid gegun word. Teksmark is jaarliks ’n energie-inspuiting vir die bedryf,” sê Faasen.

Die Teksmark word by die Baxter-teatersentrum se Golden Arrow Studio aangebied. Lara Foot, die teatersentrum se uitvoerende hoof en artistieke direkteur sê hulle is vanjaar veral trots, soos Teksmark meer inklusief word en verteenwoordigend met die toename van ander Suid-Afrikaanse tale in die aanbod. Sy voeg by dat die aanmoediging en stimulering van kreatiwiteit en die koestering van jong skrywers, storievertellers en kunstenaars van kernbelang is vir wat die Baxter-teatersentrum doen.

Die publiek en belanghebbendes word genooi om die geleentheid gratis by te woon. Die Teksmark vind plaas op 5 November vanaf 14:00 tot 17:00, 6 November vanaf 10:30 tot 17:00 en  November vanaf 10:30 tot 13:00.

Die volledige program is beskikbaar by kunste.org.za/teksmark. Vir enige navrae skakel Daleen Witbooi by 044 203 8600 of  per epos info@kunste.org.za

*

Kunste Onbeperk, in association with the National Afrikaans Theatre Initiative (NATi) and the Baxter Theatre Centre, will be hosting the fourth Teksmark from 5 to 7 November.

In 2018, Teksmark was honored with a special Fleur du Cap Award for innovation in theatre. This initiative has already produced numerous scripts that have been developed into successful productions, including Amee Lekas's Die dans van die Watermeid, Marina Albertyn’s Melk en Vleis, Herschelle Benjamin's In Slavenhuis 39, Bauke Snyman's Swerfgoed, Ludwig Binge's Kleedkamer Blues, Wessel Pretorius’ Wilde-als and Die Meermin-kompleks by Du Toit Albertze.

"Teksmark is not a competition, it is a platform for playwrights to present their ideas for scripts and completed scripts to stakeholders, partly for feedback and hopefully for further script development to ultimately provide quality scripts for full-fledged productions," says the artistic director of Kunste Onbeperk, Hugo Theart.

16 established and emerging playwrights were selected by an independent panel from 62 applications to participate in this year's Teksmark. The panel consisted of Diane de Beer, Marguerite Robinson, Cornelia Faasen and Lee-Ann van Rooi.

Work by the following playwrights will be presented this year:

Herschelle Benjamin (Aghulhasvlakte), Stephanie Burnett, Ayden Kruger, Megan Meyer, Jaime Montgomery and Lezanne Steenkamp (Draft 5), Wilken Calitz and Shaun Oelf – Karatara

Beyers de Vos (Roosmaryn), Zac Fleishman (Fresh Meat), Andrico Goosen (But, Baby I Love You), William Hindley, Preston Hugo, Alistair Seymour, Tora Turner and William Vermaak (BallBox), Veronique Jephtas (My kroon se krank), Wentzel Lombard (Bring vir my die kindertjies), Thukelo Maka (The Boy of the Mountain), Rafiek Mammon (Marry-Go-Round), Wessel Pretorius (Valskermstories), Philip Rademeyer (MaanSonde), Lwanda Sindaphi (I Will Teach You How to Share the Milk), Bibi Slippers (Al my vriende se dooie honde); and Caitlin Wiggill (A Prayer Group Called Water Wings).  

Scripts will be considered for further development and playwrights also receive feedback from different stakeholders in the industry on their scripts. The CEO of NATi, Cornelia Faasen, believes the impact and extent of Teksmark's influence on the industry over the past three years, cannot be overestimated. “From the young playwrights who saw their productions on stage, to older writers who courageously attempt a new script, to actors and directors who are given their first opportunity. Teksmark is a boost of energy for the industry every year,”says Faasen.

Teksmark is presented at the Baxter Theatre Centre's Golden Arrow Studio. Lara Foot, the theatre's CEO and artistic director, says they are particularly proud this year, as Teksmark becomes more inclusive and representative with the increase of other South African languages in the offering. She adds that encouraging and stimulating creativity and nurturing young writers, storytellers, and artists is crucial to what the Baxter Theatre Centre does.

The public and stakehloders are invited to attend the event free of charge. Teksmark will take place on 5 November from 14:00 to 17:00, 6 November from 10:30 to17:00 and 7 November from 10:30 to 13:00.

The complete programme is available at kunste.org.za/teksmark. Please contact Daleen Witbooi at 044 203 8600 or info@kusnte.org.za for more information.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top