Persverklaring: #TsekCorona!-videobekendstelling deur die KaapKreools Collective

  • 0

Met Suid-Afrikansers nou in ’n staat van inperking as gevolg van die COVID-19-viruspandemie, is verskeie feeste en vertonings uitgestel, onder meer David Kramer se KaapKreools –’n musiekproduksie vervaardig deur die Cape Town Music Academy (CTMA), wat op 27 April in die Kunstekaap by die Suidoosterfees sou debuteer. Maar die KaapKreools-vervaardigers en -geselskap het besluit die vertoning moet voortgaan te midde die krisis!

#TsekCorona!-videobekendstelling deur die KaapKreools Collective. Met Emo Adams, Loukmaan Adams, David Kramer, Donveno Prins, Camillo Lombard, Schalk Joubert, Tim Rankin

Om Kapenaars onder korona-huisarres se gemoedere in dié uitdagende tyd te lig, het hulle ’n aanlyn video-weergawe van een van die produksie se liedjies, “Welcome to Cape Town” gemaak. Kramer het die lirieke ’n bly-by-die-huis-boodskap gegee en saam met die CTMA ’n heupswaai-musiekvideo geskep, waarin KaapKreools-musikante en ’n groep van Kaapstad se bekendste en gewildste kunstenaars verskyn.

Kramer is opgewonde oor dié initiatief: “Ek en wyle Taliep Petersen het ‘Welcome to Cape Town’ geskryf. Die idee was om besoekers aan te moedig om na Kaapstad te kom en om die Kaapse gees te geniet. Maar vandag, as gevolg van COVID-19, het ons geen besoekers nie en die strate is leeg – die totaal teenoorgestelde beelde as was wat die liedjie gevier het. Dit het my die idee gegee om die lirieke te herskryf en so ons huidige situasie te beskryf. Ek hoop dit sal bietjie vreugde en humor bring in hierdie vreemde tye.”

Die #TsekCorona!-video is geheel en al op selfone verfilm. Benewens die KaapKreools-musikante, spog die video met van Kaapstad se bekendste kunstenaars, wat saam met lede van die Kaapse publiek ook hulle video’s ingestuur het om te wys hoe hulle in en om hul huise pret hê deur in isolasie te dans.

Kykers kan uitsien na videogrepe van komediante Marc Lottering, Louw Venter, Rob van Vuuren en Pietman Geldenhuys; akteurs Dean Smith, Theodore Jantjies, Nadia Valvekens, Ivan Zimmerman en Amalia Uys; RSG radio-aanbieder Martelize Brink en musikante Donovan Copley, Frazer Barry, Babalwa Mentjies, Albert Frost, Nick Turner, Luna Paige en Ramon Alexander.

Met talle feeste en vertonings nou gekanselleer of uitgestel, is die vermaaklikheidsbedryf behoorlik in ’n krisis gedompel en bevind baie musikante hulleself sonder werk. Met dié dat KaapKreools een van die Suidoosterfees se programhoogtepunte sou wees, was die fees gretig om betrokke te raak by die #TsekCorona!-initiatief.

Suidoosterfees se uitvoerende hoof, Jana Hattingh, het ’n bemoedigende boodskap vir bekommerde kunstenaars en gehore: “Feeste is komplekse sisteme met verskeie rolspelers, waarvan kunstenaars, gehore en borge die belangrikste is. Baie dankie aan ons borge wat saam met ons planne maak vir die uitgestelde fees. Dankie aan ons kunstenaars vir innoverende idees; ons sal steeds ’n platform vir julle bied en wyses ondersoek waarop ons julle kan bystaan om dié onvoorsiene ontwrigtingstydperk te oorbrug. Dankie aan ons gehore vir julle ondersteuning; bly tuis en bly veilig sodat ons later saam kan feesvier!”

Vicky Davis, medevervaardiger en programbestuurder van die CTMA, meen ’n initiatief soos hierdie kan heelwat gewig dra. “As maatskappy sonder winsbejag wat geleenthede vir kontemporêre musikante in die Wes-Kaap skep, is ons deeglik bewus van die impak van COVID-19 op die bedryf. Vir die Suidoosterfees alleen sou ons elf vertonings vervaardig het – dit sou heelwat werk aan talle kunstenaars en tegnici voorsien het. Maar met hierdie inisiatief skuif ons die fokus eers na ons sosiale-media-platforms, waar ons ’n relevante, positiewe impak kan maak saam met die kunstenaars wat by ons produksies betrokke sou wees.”

Davis het mense wat belangstel om ’n donasie te maak of hulp aan musikante wat deur die pandemie geraak is te verleen, aangemoedig om die CTMA te kontak.

“Ons is baie tevrede met die eindproduk en is trots dat dit op radio tussen ander tradisioneel vervaardigde liedjies kan speel,” meen medevervaardiger en KaapKreools se baskitaarspeler, Schalk Joubert. “Die wonderlike ding van tegnologie is dat ons nie ingeperk hoef te wees gedurende hierdie uitdagende tyd nie, ons moet bloot aanpasbaar bly – beperking noodsaak innovasie.”

#TsekCorona! is Dinsdag 7 April om 09:00 op CTMA se Youtube-kanaal bekendgestel.

KaapKreools sal later vanjaar by die Suidoosterfees opgevoer word. Hou die Suidoosterfees se amptelike sosiale media vir aankondigings dop:

Vir nadere besonderhede, volg CTMA se sosiale-media-platforms:

................

#TsekCorona! video release by the KaapKreools Collective. 
Featuring Emo Adams, Loukmaan Adams, David Kramer, Donveno Prins, Camillo Lombard, Schalk Joubert, Tim Rankin

As all South Africans are now in lockdown due to the COVID-19 virus pandemic, many festivals and shows have had to be postponed, including David Kramer’s KaapKreools, produced by the Cape Town Music Academy (CTMA), which was set to debut at the Suidooster Festival on 27 April. But the KaapKreools creators and cast decided the show must go on!

So, to help stuck at home Capetonians beat the corona blues, they have made an online video of a song that features in the show: “Welcome to Cape Town.” Kramer gave the lyrics of the song a positive stay-at-home makeover and in collaboration with producers Vicky Davis and Schalk Joubert from the CTMA, created an entertaining, toe-tapping music video, featuring the KaapKreools musicians and a group of Cape Town’s favourite celebrities.

“The late Taliep Petersen and I wrote ‘Welcome to Cape Town.’ The idea was to encourage visitors to Cape Town and promote the Cape Town spirit. The song became a huge hit and remains popular. But today, because of COVID-19, we have no visitors, everyone’s gone home, the streets are empty – the exact opposite of what the song celebrated. So that gave me an idea to rewrite the lyrics describing our current situation. I hope it will bring some joy and humour in these strange times,” Kramer says about the initiative.

The #Tsekcorona! video was filmed on mobile phones. Apart from the KaapKreools cast, the video also features some of Cape Town’s best-known and favourite celebs, together with some local members of the public, who also sent in contributing video clips in support of fellow Capetonians and the initiative.

Viewers can do some serious star spotting in the video – local funnymen Marc Lottering, Louw Venter, Rob van Vuuren and Pietman Geldenhuys; actors Theodore Jantjies, Dean Smith, Nadia Valvekens, Ivan Zimmerman and Amalia Uys; RSG presenter Martelize Brink, as well as muso’s Donovan Copley, Frazer Barry, Babalwa Mentjies, Albert Frost, Nick Turner, Luna Paige and Ramon Alexander are all seen kicking up a storm as they film themselves dancing in isolation in and around their homes.

With many festivals and shows now postponed or cancelled, the entertainment industry is in crisis and many musicians are finding themselves out of work. Considering that KaapKreools was regarded as one of the Suidoosterfees highlights, the festival was keen to become involved with the #TsekCorona! initiative.

Suidooster Festival director Jana Hattingh brings a message of hope to despondent artists and audiences: “Festivals are complex systems with various people involved, of which artists, audiences and sponsors are the most important. We thank our sponsors for planning a new, postponed festival with us. A big thank you to our artists for their innovative ideas – we will continue offering you a stage and explore ways to support you in bridging this unexpected disruption. And thank you to our audiences for continued support. Stay home and be safe so that we all can enjoy our festival together later in the year.”

Vicky Davis, co-producer of the video and programme manager of the CTMA, says that an initiative such as the video will go a long way. “As an NPC creating performance opportunities for contemporary musicians in the Western Cape, we are deeply aware of the impact of COVID-19 on the arts. Just at the Suidooster Festival alone, we were set to produce eleven shows and events – a lot of jobs for many artists and crew. But with this initiative, with the support of the Suidooster Festival, we have decided to shift our focus to our online platforms to make a relevant, positive impact together with the artists we were going to collaborate with.”

Davis encouraged anyone interested in contributing or showing their support to musicians affected by COVID-19, to contact the CTMA directly.

“We are very happy with the final product and are proud for it to be played on radio along with other tracks produces in the traditional way,” says co-producer and bass player on the song, Schalk Joubert. “The wonderful thing about technology is that we don’t have to be limited during challenging times, we just need to stay adaptable – with limitation comes innovation.”

#TsekCorona! was launched on CTMA’s Youtube channel on Tuesday 7 April @ 09:00.

KaapKreools will be staged at the Suidooster Festival later this year. Keep an eye on the festival’s social media for announcements:

For updates and more info, follow CTMA on social media:

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top