Persverklaring: Inskrywings vir die 2022 Woordfees-kortverhaalkompetisie ingewag

 • 0

Dit is tyd vir die sewende US Woordfeeskortverhaalbundel. Al die vorige bundels is baie goed deur skrywers en die leserspubliek ondersteun en ook gunstig deur kritici ontvang. Hierdie kortverhaalbundels sal in die komende jare dien as ’n dokument van die tydsgees waarin veral Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners hulself tans bevind.

Du Toitskloof Wyne, ’n gewaardeerde Woordfeesvennoot, borg weer in 2022 die prysgeld van R30 000 wat aan die skrywer van die wenverhaal toegeken word. Die res van die skrywers wat in die bundel opgeneem word, sal elkeen R5 000 ontvang, met Du Toitskloof Wyne wat ook ’n bydrae tot hierdie prysgeld maak.

Skrywers wie se verhale vir die bundel gekies word, sal in November vanjaar in die media bekend gemaak word. Die wenverhaal sal eers in 2022, tydens die bekendstelling van die bundel, aangekondig word.

Die publikasie van die 2021 Toyota US Woordfeeskortverhaalbundel is vanjaar saam met die fees uitgestel. Dié bundel met die feestema, Iets anders, as titel, sal op die Toyota US Woordfees TV-opwipkanaal in Oktober bekend gestel word. Die 2021-wenner sal ook by die geleentheid aangekondig word.

Kompetisiereëls en riglyne vir inskrywings:

 • Slegs Afrikaanse kortverhale sal aanvaar word.
 • Die kompetisie is oop vir alle skrywers. Werknemers en familielede van Du Toitskloof Wyne en/of die Toyota US Woordfees word nie toegelaat om deel te neem nie.
 • Slegs een inskrywing word per skrywer aanvaar. Die verhaal moet ’n minimum van 1 500 woorde lank wees, met 3 000 as die maksimum woordtelling.
 • Verhale moet nuutgeskryf wees en nie voorheen op enige platform gepubliseer wees nie.
 • Kopiereg van die verhale berus by die skrywers, maar kopiereg van die bundel setel in die Toyota US Woordfees. Indien verhale wat in die bundel verskyn later ook elders gepubliseer word, moet dit geskied met skriftelike kennisgewing aan die Toyota US Woordfees sowel as volledige erkenning met publikasie.
 • Keuring word streng anoniem gedoen. Die skrywer se naam en kontakbesonderhede moet op die aanlyn inskrywingsvorm ingevul word, maar NIE by die verhaal ingesluit word nie. Slegs die titel moet duidelik sigbaar boaan die verhaal verskyn, ten einde anonieme keuring te verseker.
 • Verhale moet in MS Word-formaat aangebied word en elke bladsy moet genommer wees. Gebruik SLEGS die titel van die verhaal as titel van die dokument (file name). Let wel: Geen PDF’s sal aanvaar word nie.
 • Indien daar enige blatante verwysing na die skrywer in die verhaal gemaak word waaruit beoordelaars sy/haar identiteit kan aflei, sal die verhaal summier gediskwalifiseer word.
 • Verhale sal geredigeer word voor publikasie, met goedkeuring daarvan deur die skrywer.
 • Daar is geen voorgeskrewe tema vir die verhale nie – skrywers is vry om enige tema te gebruik.
 • ’n Maksimum van 25 verhale sal vir die bundel gekies word.

Die sluitingsdatum vir inskrywings is om 17:00 op 30 September 2021.

Inskrywings wat later as 17:00 op 30 September 2021 ontvang word, sal nie in aanmerking kom nie. Inskrywings sal met ontvangs erken word.

Klik hier vir die aanlyn inskrywingsvorm en meer besonderhede: https://www.woordfees.co.za/kortverhaal-kompetisie/

Navrae kan per e-pos aan woordfeesbemarking@sun.ac.za gerig word. Slegs skriftelike navrae sal beantwoord word.

Ons is opgewonde oor hierdie projek en wag gretig om jou inskrywing te ontvang.

Met vriendelike groete

Die Toyota US Woordfeesspan

Vir meer inligting oor die Toyota US Woordfees, besoek gerus www.woordfees.co.za.

Press release

It is time for the seventh SU Woordfees short story anthology. The previous anthologies were received very well by the reading public and critics alike. We believe that these publications will serve as testament to the zeitgeist which Afrikaans-speaking South Africans are currently experiencing.

Du Toitskloof Wines, a valued Toyota SU Woordfees partner, will again sponsor the R30 000 prize money that will be awarded to the winning entry. The writers selected for inclusion in the anthology, will receive R5 000 each. Du Toitskloof will also contribute to this prize money and sponsor the launch party of the new anthology which will be held at the 2022 Toyota SU Woordfees.

The names of writers whose stories have been selected for the collection will be announced in the media during November this year. The winning story will be announced at the launch of the collection during the Toyota SU Woordfees 2022.

The publication of the 2021 Toyota SU Woordfees Short Story Anthology has been postponed along with the festival. The book will be launched on the Toyota SU Woordfees TV pop-up channel in October. The 2021 winner will also be announced at this event.

Competition rules and regulations for entries:

 • Only short stories in Afrikaans will be taken into consideration.
 • The competition is open to all writers. Employees and family members of Du Toitskloof Wines and/or the Toyota SU Woordfees are not allowed to enter.
 • Only one entry per person is allowed. The length of an admissible story is a minimum of 1 500 words, and a maximum of 3 000 words.
 • Stories must be newly penned and not have been published on any platform previously.
 • Copyright of the stories remains with the writers, but copyright of the anthology will reside with the SU Woordfees. If stories included in the anthology are also published elsewhere, the SU Woordfees must be notified in writing. The SU Woordfees must also be acknowledged in print when the story is published.
 • Judging is done anonymously. The name of the writer as well as contact details must be completed on the online application form. Only the title of the story must appear on the top of the story, not the name of the author, to ensure anonymous selection.
 • Stories must be presented in MS Word format and each page must be numbered and clearly display the title of the story. Use only the title of the story as the title of the document (file name). Note: No PDFs will be accepted.
 • If the story contains any blatantly obvious references to the writer which will enable the reader to identify the writer, the story will be disqualified.
 • Stories will be edited before publication, with agreement of the writer.
 • The theme of the story is left entirely to the author.
 • The anthology will include a maximum of 25 stories.

The closing date for entries is 30 September 2021 at 17:00.

Entries received after 17:00 on 30 September 2021 will not be considered eligible for the competition. All entries will receive an acknowledgement of receipt.

The online entry form and all the necessary information is available here:
https://www.woordfees.co.za/eng/short-story-anthology/

Send all enquiries via email to woordfeesbemarking@sun.ac.za. Only written queries will be answered.

We are very excited about this project and look forward to receiving your entry.

With best regards
The Toyota SU Woordfees Team

For more information on the Toyota SU Woordfees, please visit www.woordfees.co.za

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top