Persverklaring: Die Woordfees kom huis toe – na jou toe | Press release: Toyota SU Woordfees to exclusively broadcast on DStv

  • 0

Die Woordfees kom huis toe – na jou toe

Die Toyota US Woordfees vind vanjaar dwarsoor Suid-Afrika en Namibië plaas – eksklusief op DStv. Die Woordfees TV-opwipkanaal première op DStv-kanaal 198 vanaf 1 tot 7 Oktober 2021.

Alle DStv-intekenaars met ’n Premium- of Compact Plus-pakket sal toegang tot dié opwipkanaal hê. Die fees-TV-aanbod sal die meeste genres dek wat gewoonlik deel van die program is: boeke en skrywers, toneel, kontemporêre en klassieke musiek, stand-up-komedie, leefstyl, diskoers, visuele kuns en dans. Daar sal ook herhalings van uitgesoekte inhoud op die fees-TV-kanaal wees.

In samewerking met die Woorde Open Wêrelde (WOW) Projek, sal die feesprogram ook opvoedkundige elemente bevat. Alle narratiewe inhoud en gesprekke sal Engelse onderskrifte hê.

Die program word saamgestel spesifiek met TV in gedagte. Deelname sal dus hoofsaaklik op uitnodiging wees, maar kunstenaars wat onlangse opnames van geskikte bestaande werk het wat aan die tegniese vereistes vir uitsending voldoen, sal die geleentheid hê om hierdie werk voor te lê vir keuring. Aansoekvorms, besonderhede oor die aansoekproses en riglyne oor tegniese spesifikasies is op die Woordfees se webwerf beskikbaar. Aansoeke sluit op 15 Julie 2021. Die programinhoud en uitsaaitye van die Toyota US Woordfees TV sal in September 2021 in die media bekend gemaak word.

“MultiChoice is opgewonde om die Toyota US Woordfees op DStv uit te saai en om die fees verder deur kykNET te ondersteun, wat reeds jare ’n mediavennoot is. Die uitvoerende kunste is hard deur die pandemie getref. Ons kreatiewe bedryf kan egter nie floreer sonder die energie en talent wat gekweek word by die teaters en kunstefeeste wat tans veg om oorlewing nie. Ons hoop hierdie TV-fees sal die kunste nader bring aan ons kykers en dat hulle hierdie fantastiese inhoud in die gemak en veiligheid van hulle eie huise sal geniet,” sê Gideon Khobane, MultiChoice-groephoof: Algemene vermaak.

Saartjie Botha, direkteur van die Toyota US Woordfees, is opgewonde oor dié nuwe konsep: “ ’n Opwip-TV-fees is ’n wonderlike, veilige manier om die kunste dwarsoor die land te stimuleer, te ondersteun, te deel en te vier. Die Woordfees-TV-model maak dit vir ons moontlik om ons handelsmerk lewendig te hou, inkomstegeleenthede vir kunstenaars te skep en blootstellingsmoontlikhede te gee aan ons borge, wat ons so getrou deur die pandemie ondersteun. Ons is baie dankbaar vir die bydraes van Toyota, die Universiteit Stellenbosch, kykNET, Multichoice en Media24 waarsonder hierdie TV-fees nie moontlik sou wees nie.”

Die borge van die Woordfees het die nuwe formaat van die 2021-fees verwelkom.

Leon Theron, Senior Visepresident van Verkope en Bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors, deel Botha se entoesiasme: “Ons is trots daarop om so ’n gesogte fees na die sitkamers van kuns- en kultuurliefhebbers oor die hele land heen te neem. Ons betreur dit dat Covid-19 dit onmoontlik gemaak het om geleenthede soos die Toyota US Woordfees in lewende lywe voor gehore op te voer, maar ons hoop dat die TV-opwipkanaal ons sal help om meer sinvolle verbintenisse met ons gehore te bou aangesien ons kuns en kultuur as belangrike bestanddele van sosiale kohesie beskou.”

Wim de Villiers, rektor en vise-kanselier van die Universiteit Stellenbosch, sê die opwip-TV-kanaal is ’n toonbeeld van die Woordfeesspan se volgehoue innovasie. “In alle bedryfsektore het die pandemie mense genoop om nuwe maniere van doen te ontwikkel en in die uitvoerende kunste was dit veral ’n opdraande stryd. Hierdie wonderlike inisiatief gee kunstenaars en gehore ’n unieke, veilige manier om die betowering van die Woordfees te ervaar.”   

Ook Ishmet Davidson, CEO of Media24, het sy waardering teenoor die Woordfees vir die nuwe inisiatief uitgespreek: “Dankie dat ons onder meer vertonings in die gerief en veiligheid van ons huise kan bywoon, en ook vir die ander maniere waarop julle steeds geleenthede vir ons kunstenaars skep, asook ’n gemeenskap van feesgangers inspireer en dien.”

“kykNET is baie trots om deel te wees van hierdie projek,” sê Karen Meiring, namens kykNET. “Dié opwipkanaal is ’n eerste en verfrissende toevoeging tot DStv se aanbod van kanale – ’n wonderlike, eenmalige geleentheid om die Woordfees saam dwarsoor die land en tot in Nambië te ervaar.”

Die 2021 Toyota US Woordfees-TV word vanaf 1 tot 7 Oktober op DStv-kanaal 198 aangebied. Hierdie uitsaaidatums mag verander indien dit deur Covid-inperkings genoodsaak word.

Hou woordfees.co.za en die Woordfees se sosialemediaplatforms dop vir nuwe inligting rondom die TV-fees.

Toyota SU Woordfees to exclusively broadcast on DStv

One of South Africa’s biggest arts festivals, the 2021 Toyota SU Woordfees, is set to exclusively broadcast on DStv to local and Namibian viewers. The Woordfees TV festival pop-up channel will premiere on DStv channel 198 from 1 – 7 October 2021.

DStv Premium and Compact Plus subscribers will have access to this pop-up channel. Viewers can look forward to thought-provoking content that is the fabric of the popular annual Stellenbosch festival and includes literature and writers’ discussions, theatre performances, contemporary and classical music, stand-up comedy, lifestyle content, debates, visual arts, and dance. Selected performances will be rebroadcast on the pop-up channel.

In collaboration with the Words Open Worlds (WOW) Project, the festival content will also include educational elements. All narrative content and discussions will have English subtitles.

The content for Woordfees is compiled specifically for TV and artist participation will be primarily by invitation. However, artists who have recently produced suitable work that meets the technical requirements for broadcast, will have the opportunity to present their work for inclusion in the programme. Application forms and guidelines regarding technical specifications for submissions are available on the Woordfees website. Applications will close on the 15th of July. The programme content and broadcast times for Toyota SU Woordfees TV will be announced in September 2021.

“MultiChoice is thrilled to broadcast the Toyota SU Woordfees on DStv and to continue to support the festival through kykNET that has been a media partner for some years. The performing arts and live events were hard hit by the pandemic, and the creative industries cannot flourish without the energy and talent nurtured by theatres and festivals currently battling for survival. We hope this festival pop-up channel will bring the arts closer to our customers, and they can enjoy great content in the comfort and safety of their homes,” says Gideon Khobane, MultiChoice Group Executive: General Entertainment.  

Sponsors Comments

Toyota and Stellenbosch University are the headline sponsors, while DStv is the broadcasting partner, and Media24 and kykNET are the festival’s official media partners.

Saartjie Botha, festival director of the Toyota SU Woordfees is excited about this new concept:

“Broadcasting the festival on DStv is a wonderful and safe way to celebrate and share the performing arts. Showcasing the festival on television makes it possible for us to keep the festival alive, create income opportunities for artists and exposure for our sponsors who have supported us with such tremendous trust and loyalty during the pandemic.”

Leon Theron, Senior Vice-president of Sales and Marketing at Toyota South Africa Motors shares Botha’s enthusiasm: “We are proud to bring such a prestigious festival into the living rooms of arts and culture enthusiasts across the country.  We regret that Covid-19 has made it impossible for events like the Toyota SU Woordfees to be staged live with audiences but we hope that the pop-up TV channel will help us build more meaningful connections with our audiences as we see arts and culture as a strong fabric for social cohesion.”

Wim de Villiers, rector and vice-chancellor of Stellenbosch University says the pop-up channel is a testimony to the continuous innovation of the Toyota SU Woordfees team.

“Across all industries, people have had to invent new ways of doing during the pandemic, and people working in the performing arts have had to fight many uphill battles in this time. This wonderful initiative provides artists and audiences a unique way of experiencing the magic of Woordfees.”

Ishmet Davidson, CEO of Media24, also expressed his appreciation for the new Woordfees initiative: “We are grateful that we will now be able to experience performances in the comfort and safety of our own homes, and also for the ways in which the Woordfees is still creating opportunities for artists and serving and inspiring a community of festivalgoers.”  

The 2021 Toyota SU Woordfees TV programme will be broadcast from 1 – 7 October on DStv channel 198. These broadcast dates may change depending on COVID19 lockdown restrictions.

Visit us on www.woordfees.co.za and follow Woordfees social media platforms for new information about the festival.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top