Ou vlae, nuwe vrae

 • 27

Jare gelede het ʼn eksentrieke Indiërman van Observatory, Kaap in die sop beland toe hy al sy hare afgeskeer het en net ʼn strook hare in die vorm van ʼn swastika agter sy kop behou het. Veral in die Seepunt/Groenpunt-gebied het hy gereeld in konfrontasies beland.

Sy argument was elke keer dat hy die swastika na sy oorspronklike betekenis, as die godsdienstige simbool en woord suavastika, wat “voorspoed en geluk” beteken, wou terugbring. Die meeste mense assosieer die swastika egter eerder met Nazi-simpatiseerders en Jode-uitmoorders. Hulle het glad nie belang gestel in sy verduideliking dat dit ʼn antieke Indiese godsdienstige simbool is wat deur die ver-regse Duitsers gekoöpteer en verwring is nie.

Deur die vertoon van die simbool word  ʼn spesifieke stel waardes veronderstel. Daar word verstaan dat die persoon wat die simbool vertoon, uitspraak maak oor die reg van ʼn sekere groep om te bestaan; sekere politieke oortuigings word stilswyend uitgebeeld. Stilswyende goedkeuring van sekere dade wat in naam en onder die vaandel van die simbool gepleeg is, word veronderstel.

Die swastika, of suavastika, is maar een voorbeeld.

Die gebruik van vlae is ʼn ander, een wat verlede week in die Gelykheidshof aandag geniet het.

Tydens die Woordfees ʼn jaar of wat gelede is die ou Suid-Afrikaanse vlag, die oranje blanje blou, op die grond neergelê en mense is uitgenooi om daaroor te loop, dit te vertrap, dit van sy simboliese krag en waarde te ontneem, in effek. Dit het ʼn bepaalde artistieke en politieke boodskap uitgedra.

Tydens apartheid is die ou vlag by geleentheid verbrand as protes teen die politieke regime van die tyd.

Dis dus duidelik dat die ou vlag alreeds tydens die vorige antidemokratiese bestel onlosmaaklik verbind was met ʼn bepaalde stel waardes. Dit sluit in die grootskaalse  sistemiese onderdrukking van die grootste deel van die bevolking, gebaseer op ras en kleur. Dit sluit in die ontneming van menswaardigheid van swart en bruin mense. Marteling, moord wat toegelaat en goedgekeur was in naam van ʼn politieke ideologie. Die grootskaalse en sistematiese gereguleerde ontneem van intellektuele, artistieke, sport- en ekonomiese geleenthede op grond van kleur. Die steel van grond en eiendom in naam van die staat, soos wat dit ook in Nazi-Duitsland teen die Jode gedoen is. Die bevestiging van wit baasskap, die bevestiging van haat ten koste van ander rasse.

Die keuse om in 2019 die ou vlag te hys, dra ʼn bepaalde politieke boodskap uit. Dit dra ʼn boodskap van die verwerping van demokrasie uit. Dit dra ʼn boodskap van haat en onderdrukking van ander rasse uit. Dit dra ʼn boodskap van hunkering na ʼn tyd van onderdrukking uit. En vir swart ontvangers van daardie boodskap is dit herinnering aan ʼn tyd van vreesaanjaende magteloosheid en vernedering.

Wanneer AfriForum dus daarop aandring dat die hys van die ou vlag vryheid van spraak is, bevestig hulle dat die vertoon van ʼn simbool op spraak neerkom. Waar daar vryheid van spraak is, kan daar ook haatspraak wees. Waar jou spraak neerkom op verheerliking van die onderdrukking van ander groepe, is dit haatspraak. Die Nelson Mandela-stigting se versoek dat die hof daaroor beslis, was dan geregverdig. En die hof het hulle inderdaad gelyk gegee.

Dis belangrik om daarop te let dat die ou vlag nie verbied word nie. Die hof lewer uitspraak oor die goedsmoedse, moedswillige gratuitous vertoon van die vlag.

AfriForum se argument dat hulle die demokratiese projek ondersteun, en juis daarom toegelaat moet word om die ou vlag te vertoon, is ʼn siniese vertrapping van elke demokratiese waarde wat ons behoort te ondersteun. Om dan boonop binne ure na die uitspraak die ou vlag op sosiale media te vertoon, en inflammatoriese spraak aanmoedig, dui op iets veel gevaarliker: die ondermyning en minagting van die regsprekende gesag. Dit dui op toksiese witheid.

Dis net ʼn kort sprong van daar na wit martelaarskap en wit gewapende verset.

Ten beste is AfriForum en hul ondersteuners onsensitief vir die ongelooflike skade wat aan swart mense spesifiek, en die breër samelewing in die algemeen, aangedoen is onder die gewapper van die ou vlag. Onsensitief op dieselfde manier as wat dit onsensitief is om die swastika by Joodse geleenthede te vertoon.

Heel waarskynlik is die opjaag van die ou swartgevaar-vrese ʼn baie lonende geldmaakfoefie.

Die ander uiterste is dat ver-regses daarop uit is om die land te destabiliseer en weer wit heerskappy te vestig. Dis onrealisties, maar nie onmoontlik nie.

Die hys van die ou vlag is ʼn teken van aggressie. So ook die sing van “One settler one bullet”.

Wat is die verskil tussen die twee?

Ek begin al meer wonder of die vraag nie eerder moet wees “Is daar ʼn verskil tussen die twee?” nie. Albei het tog ten doel om ʼn groep te demoniseer op grond van kleur.

Zuma. Malema. Roets. Dieselfde WhatsApp-groep.

 • 27

Kommentaar

 • Dis dus duidelik dat die nuwe vlag onder die skyndemokrasie bestel onlosmaaklik deel is van ‘n bepaalde stel waardes soos deur die NDR uitgespel. Dit sluit die grootskaalse onderdrukking van minderheidsgroepe gebaseer op ras en kleur. Dit sluit die ontmensing van wit mense en in ‘n mindere mate bruinmense en Indiërs. en moord soos plaasmoorde word toegelaat en onder die breë begrip van misdade geplaas alhoewel daar bewyse is van politieke uitsprake en selfs betaling deur ver linkse groepe wat die regering se radikale hervormingsproses ondersteun. Die grootskaalse en sistemiese ontneming van intellektuele, artistieke en sport en ekonomiese geleenthede vir hierdie geteikende groepe. Die steel van grond onder die naam van onteiening sonder vergoeding, die instel van ‘n gesondheidsdiens wat hierdie groepe nog meer gaan belas, korrupsie wat die land lamlê en waar die sondebokke van die verlede maar weer moet opdok. Laat jou dink aan wat gebeur het onder die kommunistiese bewind In die Sowjet-Unie. Die vestiging van swart Afrika sosialistiese baasskap ten koste van die wit ras. Die linkse pers en politieke korrekte skrywers se onderskeidingsvermoë is so beinvloed deur retoriek en halwe waarhede dat hulle agter elke bos die wit en regse gevaar sien. “Same old same” geskiedenis herhaal maar net weer.

 • Desere Barnard
  Desere Barnard

  Ek stem saam. Afriforum is toksies en 'n verleentheid. Ongelukkig sit blykbaar heelwat lande met hierdie ver-regse element. VSA-Trump en trawante, VK-Nigel Ferrage en Brexit, Frankryk-Marie Le Pen ens.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Ek dink die feit dat jy die Afrikaners met Nazi's vergelyk, is 'n goeie aanduiding daarvan dat 'n debat oor hierdie onderwerp niks sal bereik nie. Nazisme het ten doel gehad om sogenaamde minderwaardige mense uit te wis. Met al sy euwels kan mens nie dieselfde van apartheid se nie. Dit is maar my beskeie opinie vir wat dit werd is. Ek het my oupa geken. Hy was in 1906 gebore en my pa was gebore in 1949. Hulle was beide Afrikaner nasionaliste. My pa was 'n VF plus ondersteuner tot en met sy dood in 2018. Ek het nie een van die twee as Nazi's ervaar nie. Inteendeel het my pa my geleer om alle mense te respekteer en met almal saam te werk. Ek is vandag ook 'n staatsamptenaar net soos wat hy was. Hy was 'n staatsamptenaar onder Mandela en Mbeki.

  Regerings behoort so min as moontlik simbole te verbied. Die ou apartheidsregering het juis hordes dinge verbied. Maar daar is baie soorte mense op die politieke spektrum. Die staat is 'n wye konsep en omsluit almal, selfs die anargiste onder ons wat geen sin het aan gestruktureerde regering nie. Daar is boonop baie meer simbole wat aan die verlede herinner. Wat van die ou landswapen? Wat van die Stem, wat vandag nog deel is van die nasionale volkslied? Wat van die ou republiekvlae van die ZAR en die OVS? Wat van die FAK sangbundel? En monumente uit die apartheidsera? As mens die land moet stroop van alle simbole wat aanstoot gee, dan gaan ons uiteindelik met 'n baie lang lys sit. En wie gaan dit boonop alles polisieer? Die SAPS?

  Maar as mens die Afrikaners as Nazi's beskou dan is dit logies dat jy hulle ou simbole sal wil verbied.

 • Ek betreur die skrywe se duidelike gebrek aan oorspronklike gedagtes en progressief-liberaal geïnspireerde kognitiewe denkfoute;
  waar die heersende totalitêre duld-geen-teenspraak-meerderheids-ideologie sonder sprake van 'n oorspronklike gedagte klakkeloos herhaal word, soos 'n robot; en daar nie sprake van fyn en genuanseerde denke is nie.
  Maar ek gun dit vir die skrywer...anders as die "regering" wat *poog* om in my private sfeer in te dring en op die goeie ou getoetste wyse, nes die kommuniste en totalitêre magshebbers wat hulle eintlik is (welke werklikheid uiteindelik na 25 jr. begin manifesteer) - maar wat niemand om een of ander vreemde rede waag uiter nie; ten minste nie bladsye soos hierdie en die ruggraatlose hsm nie; ander goddank wel; hulself die reg aanmatig om vir my as vrye persoon met die reg van vrye gewete, uitdrukking en assosiasie voor te skryf wat ek in my privaat spasie en hoedanigheid mag doen. En dit ter wille van fopnuus oor die vertoon van die ou vlag; en na 'n kwarteeu van *demokrasie*. Dis eintlik uiters belaglik en kinderagtig, en die feit dat Afriforum (waar sou ons sonder hulle gewees het!?) teen hulle wil hierby ingesleep is spreek boekdele van die eintlik bedoeling van die "NMS"; te wete niks meer as die nuutste propaganda spreekbuis van die Afro-Marxistiese swart regering en meerderheid nie. Voel vry om die betreurenswaardige gedagtes te propageer, moet net nie dink almal gaan dit net so klakkeloos en ONKRITIES aanvaar nie.

  Daar is met respek geen deurleefde, diep-deurdenkte, genuanseerde argumente hier te bespeur nie.

  Mev. Wyngaard, gaan leer asb. by Rhoda Kadalie hoe om rubrieke te skryf wat mense aan die dink laat sit en getuig van diep deurdenkte en genuanseerde gedagtes en argumente.

  Die Unievlag is nou 'n VRYHEIDSVLAG.

 • Avatar
  Flagellationus anderus

  Aangesien hier nou vergelykings tussen vlae getref word, is dit interessant dat daar nog nie 'n muis gepiep het oor die Union Jack– die vernaamste simbool van kolonialisme in die geskiedenis– nie. Bykans 'n herhaling van die "debat" oor Afrikaans. Die reëls geld net vir een party. Net die Afrikaners het nie stemreg en individuele eiendomsreg toegestaan nie, klaarblyklik is dit van mense wat dit voorheen sou gehad het "ontneem".

 • Barend van der Merwe, Bettina beroep haar maar op Godwin's law, en wanneer dit, asook "toksiese witheid" aan die hare bygesleep word, dan is enige verdere gesprek nutteloos.

 • Die ou vlag is vir ons Afrikaners 'n simbool van vryheid van die onderdrukking van die imperialistiese Britse regering. Ons mense is in konsentrasiekampe dood onder hulle wrede oorlog. Die stem en vlag is dus n simbool van ons republiekwording en losmaking van hulle beheer. Wat daarna gevolg het is verkeerd want toe word ons weer die verdrukkers. Maar ek voel ons geskiedenis is ook deel van hierdie land en kan nie net uitgevee word nie. Met dit gesê het ek geen begeerte om die vlag rond te swaai of te besit nie. Ek wil slegs se dat ons ook n geskiedenis van onderdrukking het en dat dit ons simbool van bevryding was.

 • Avatar
  Gilbert wessels

  Tydens apartheid kon die witmense hul mondebuitspoelboor alles en nog wat en die swart mense moes hul bek hou en dankbaar wees. Nou dat die bordjies verhang is, is ons witmense dikbek want ons is ongewoond aan iemand wat vir ons sê: "stil jy”. Is dit demokraties? Wel kan ons 'n perfekte Europese demokrasie verwag in die eerste generasie na 'n verdrukkende regime? Die pendulum swaai eers verskeie kere verby die rus merk voor dit ekwilibrium bereik. Wat van ons klim van ons hoë trone af en leer hoe om met ons medeburgers te kommunikeer en vreedsaam, saam by 'n stewige demokrasie uit te kom?

 • Avatar
  Johannes Comestor

  Sarie beindruk my telkens met haar sinvolle kommentaar. Bettina Wyngaard word klaarblyklik toegelaat om 'n vrye se op LitNet te he - iets wat my reeds jare lank ontsê word. Iemand soos Sarie behoort toegelaat te word om ter wille van balans ook 'n vrye se op LitNet te hê, as teenhanger vir Wyngaard se toksiese rubrieke.
  Afgesien van die Union Jack, waarom word die kommunistiese vlag weens sy miljoene slagoffers nie verbied nie? Of die ANC-vlag weens sy assosiasie met terrorisme en halssnoermoorde? Of die huidige landsvlag weens sy assosiasie met bv rassediskriminasie, onbekwaamheid, korrupsie en rommelstatus?

 • Avatar
  Rusty van Druten

  Everything in life is relative, we all know that. The relativity that exists between the old SA flag with all its positive history sans Afrikaner nationalism and the new flag conjures up interesting debate. If one believes in cultural realities while many insist culture is just a theory, then the debate deepens significantly.
  For those who were nurtured under the rigors of a system rooted in the process of Apartheid's social engineering the saga becomes mind boggling. I see the new SA flag as a colorful piece of cloth with absolutely no traction whatsoever, while the old flag rested atop a standard tucked alongside the Union Jack in my garden study since the change of government. Friends have since popped in to visit and would gently rub their fingers along both flags with no mean measure of well deserved heimwee coursing through their mental processes.
  With this latest absurd development ousting the old flag I've shoved it in a box where it will remain undisturbed until reason prevails, if ever.
  The flag is very significant in my life, and I'm certainly not anything remotely resembling a rightwing nationalist of any description. My father served under it proudly throughout WW2 fighting that other form of rabid nationalism brought upon the world by Nazi Germany. I served under the old flag just as proudly in the SAAF gymnasium in 1964 and nothing whatsoever will ever change the level of pride it provided. One cannot in their wildest dreams condemn it as could many insist the Vierkleur should take its place in that process of condemnation. But, even that forms part of our history and should be left well alone for each to decide its fate within their OWN minds. A collective condemnation is just beyond belief, and has no place in a progressive society. But, we are anything but progressive, aren't we?.
  Of course the bulk of those who were disenfranchised under Apartheids talons have a perfect right to vilify and hate the flag, That's their problem but nobody has the right to exercise a blanket ban on this very worthwhile icon in the eyes of as many rational thinkers on the other end of the political scale. Its taken the ANC just a quarter century to bring massive disgrace on anything accomplished under the new flag, fluttering as it does above what many can rightly proclaim to be an iniquitous legacy for the future where leadership has brought shame and looming economic destruction to our shores.
  Sit and think about that leadership, where right from the top down we see theft, graft, plundering of state resources and much more.
  No Sir, by all means take a stand for what you believe in, but to try and assume that the old flag is to be vilified as a direct representation of strife under Apartheid is so far from the truth that it defies belief. It will remain etched into my psyche as something that has brought much more pride on itself over many decades of fair play than the ANC and its supporters will ever manage to achieve if they continue along the road they have so far strewn with shame and national destruction.

 • Simbole van wapens van moord en verminking in enige Suid-Afrikaanse politieke party se flag moet ook summier verbied word. Alle Suid-Afrikaners moet fokus op die bevordering van geregtigheid en naasteliefde - doen aan andere wat jy verwag hulle aan jou moet doen (die Goue Reël van Naasteliefde).

  Graag verneem ek Bettina se siening oor simbole in politieke partye se vlae in ‘n spoedige opvolg artikel.

 • Bettina Wyngaard weier om my kommentaar te plaas.

  'n Wonderlike ding om te kan stilmaak en sensor en geen teenspraak te duld nie man! Dit gaan die establishment (soos hierdie politiese korrekte blad en artikel) nog handig te pas kom in die komende maande!Ons het soveel vryhede!/s.

  Gesprekvoering met Wyngaard is blykbaar nutteloos, en is daar geen salf te smeer nie, wat mens laat wonder waarom jy die moeite doen om kommentaar te lewer?

  • Beste Charles
   Die redaksie het nog nie jou vorige kommentaar gelees nie. As die kommentaar nie haatspraak bevat nie, sal dit vandag op die webblad verskyn.
   Vriendelike groete
   Die LitNet-span.

 • Geagte Me. Barnard,

  Die menselewe is kortstondig. Laat ons met nederigheid en geduld verdraagsaam wees teenoor alle mense en woorde soos “toksies” uit ons woordeskat verwyder. Daar is groot werk te doen op ons almal se toekomspad. Sela. Groetnis. Ou Vlakvark.

 • Avatar
  Bosvark van Hoopfontein

  @ G van Wyk. 'n Groot probleem in Suid-Afrika is dat die meeste nasiegenote nie noemenswaardige kennis dra van wêreldgeskiedenis, Suid-Afrikaanse geskiedenis asook hul voorgeslagte se geskiedenis nie. Geen wonder dat opportunistiese korrupte politici met hul uitgediende ideologië met hierdie oningeligtes kan ploeg en van hulle stemvee maak nie! Wat leer hulle uit die mensdom se foute van die verlede? Haas zigarollo. Tragies. Amen.

 • Die paranoia oor die vertoon van die ou vlag is in 'n mate verstaanbaar.As 'n mens egter teruggaan in die geskiedenis en sien wat sommige van die Engelse onderdrukkers se houding teenoor swart mense was dan is dit eintlik verstommend dat engels nou die voertaal is op alle regeringsvlakke is.

  So is dit ook vermeld dat gedurende die Boereoorlog:"The British would also ‘commandeer’ entire Black tribal villages for the use of setting up forward bases, strong points and defences – putting entire village populations at risk and literally bringing them into their ‘war effort’. SAHO.

  Verder kan 'n mens lees dat:(SAHO)"Black concentration camps, were also earmarked to isolated areas bordering railway lines so they could be supplied – with both deportees and supplies. The isolation also became the means of containment. However no ‘tented’ constructs were provided in most instances and these Black civilians were simply left on arid land to build whatever shelters they could scourge for. They were also not given food rations on a system resembling anything near the system provided ‘white’ camps, in the white camps the food rations were basically free of charge, in the black camps they had to pay for it.

  In all an estimated 130 000 black civilians (mainly farm labourers on Boer farms) were displaced and put into this type of concentration camp, 66 camps in total (with more still been identified, some sources say as many as 80 camps), all based primarily on the British fear that these Black people would assist the Boers during the war.'Lees gerus self oor verdere onderdrukkend maatreëls by SAHO.

  Ek bespeur 'n effens skynheiligheid by skrywer en die ANC want die taal van seker
  die grootste koloniale mag en beginner van apartheid is goed genoeg om te gebruik en dan is die President ook glad nie skaam om hul te versoek om weer in
  Suid Afrika te belê.Is dit omdat daar uit die gebruik van engels 'n finansiële en verbruikersvoordeel te behaal is omdat die taal wêreldwyd gebruik word en die verbanning van die ou vlag eerder 'n gebaar van magsvertoon van die nuwe regeerders is omdat geskiedenis deur regeerders vertolk en neergeskryf word?

 • Bettina wonder of daar ooit 'n verskil is tussen die vertoon van die ou vlag en die slagspreuk 'one settler one bullet. Daar is 'n duidelike verskil - eersgenoemde is gedefinieer as haatspraak en laasgenoemde is maar oukei; die paar blankes wat daarteen kapsie maak is wat Malema noem 'cry babies'.

  Met die vertoon van die ou vlag sê Bettina 'daar word verstaan dat . . . ' en dan raak sy heeltemal weggevoer; sy praat van moord en martel, die steel van grond en allerhande ander bose goed. Ek vermoed sy dink aan die Britte. Terloops, martel en moor is juis NOU aan die orde van die dag.

  Ek het nog altyd die gevoel gehad dat die mense nie veel erg aan die Unievlag gehad het nie; die vlag is maar verdra, kan jy sê, en maar vertoon by sport- en ander geleenthede waar vlae van ander nasies vertoon is. Die vlag het nooit daardie byna fanatiese agting gehad soos die Amerikaners het vir die Stars and Stripes nie (wapper in omtrent elke tweede ous e erf). Nou egter, soos Kallie Kriel sê, het die Mandelastigting die vlag kultusstatus gegee - die vlag is nie meer die simbool van 'n vorige bedeling maar van 'n minderheidsgroep wat deur die regering gemarginaliseer word.

  Hierdie histeriese reaksie op alles wat as Boeresimbole beskou word gaan in die toekoms toeneem. Hoe meer die huidge bestel manifesteer as 'n mislukte staat, hoe meer (gewaande) koeie gaan uit slote gegrawe word as regverdiging vir hierdie sirkus.

 • Avatar
  Erdvark van Toekomshoop

  @ F C Boot
  En laat ons nie vergeet dat die English Upperclass Elite seker die grootste slawehandel en slawebedryf in die geskiedenis van die mensdom gehad het. En was dit nie Afrikane in Afrika wat hul mede Afrikane verslaaf en aan die buitelandse en Engelse slawehandelaars verkoop het nie? Tyd dat Suid-Afrikaners meer geskiedenis oplees en leer uit die verlede en fokus op ‘n rooskleurige toekoms vir ALLE Suid-Afrikaners.

 • Avatar
  Tom McLachlan

  Dit is duidelik dat sekere standaarde vir een groep mense geld en ander standaarde weer vir ander.

  Soos Flagellationus anderus tereg sê, het niemand nog oor die Union Jack gekla nie, terwyl die geskiedenis van kolonialisering en kulturele en sosiale oorheersing wat onder daardie vlag geskied het, oorbekend is; dit het nie net eeue langer as apartheid en die NP-bewind geduur nie, maar was ook oor die aardbol versprei.

  Niemand by sy volle verstand sal vandag die uitmoor van Jode en ander groepe onder die Nazi-heerskappy probeer goedpraat nie. En tog is daar onder die Stalin-bewind in die USSR meer mense uitgemoor as in die konsentrasiekampe van die Nazi's.

  Vandag is SA Kommunisteparty deel van die driepartyalliansie en verskeie vakbondgroepe assosieer hulle, blykens hulle kleure en simbole, klaarblyklik met die kommunisme. En het enigiemand al gekla oor die Rooi Vlag en die Hamer-en-Sekel wat onbeskaamd vertoon word?

  Hoekom dan die swastika uitsonder?

  Is dit vandag 'n misdaad/haatspraak om die vlag van die Gekonfedereerde State uit die tyd van die Amerikaanse Burgeroorlog te vertoon, al word beweer dat hulle, in teenstelling met die Verenigde State, slawerny wou behou?

  Die nuwe vlag is 'n waardige simbool wat deur 'n gesoute heraldikus, wyle mnr. Fred Brownell, ontwerp is en ek aanvaar dit volkome. Die ou vlag en al die vlae wat hom sedert 1652 voorafgegaan het, kan egter nie uit die geskiedenis weggewens of weggedroom word nie.

  Deur die oranje-blanje-blou egter tot haatspraak (en dus 'n misdryf?) te verklaar, word die deur na ander skrikbeelde oopgemaak.

  Me. Wyngaard het nou die Nazi's bygesleep. Sy moet onthou dat hulle ook ongewenste boeke en geskrifte verbrand het, moderne kuns en musiekkomposisies verbied het, homoseksuele mense, kreupeles en swaksinniges om die lewe gebring het, huwelike tussen "suiwer" Duitsers en ongewenstes belet het, sake doen met sekere groepe mense verbied het.

  Begin 'n sogenaamd demokratiese land dus met maatreëls soos om die ou vlag tot haatspraak te verklaar, wat kom volgende? Boeke geskryf in die apartheidsera verbrand? 'n Verbod plaas op sake doen met wit mense of wie hulle ook al bedink? Alle kuns geskep tussen 1910 en 1994 verbied?

  En laat ons tog nie dink dat enige groep of regering of regime sonder sonde is en dus kan hulle klippe gooi nie.

  Leef en laat leef is, dink ek, 'n beter benadering vir die huidige tyd.

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Ek sukkel om te besluit of Bettina bloot moedswillig is en of dit eerder 'n geval van verbitterdheid is wat nou in 'haat' verander of omgesit word. In beide gevalle kan dit nie 'n bydrae lewer tot daai woordjie 'Nasiebou' waarvoor sy, en baie ander soos sy, sê hulle, hulle graag beywer nie. Die rein 'Nasiebou' gedagte van diesulkes kom gewoonlik wanneer eers behoorlik 'vuur gespuug' is en verwronge etikette om die Afrikaner se nekke gehang word. Baie van die gedagtes wat Bettina boonop uitspreek, word op voorveronderstellings gebaseer sowel as op skeefgetrekte historiese feite. Dit maak sinvolle gesprek nie die moeite werd nie.

  Indien die ou vlag vir Bettina aan alles wat sleg is herinner, beteken dit nie noodwendig dat ander dieselfde daaroor voel of moét voel nie. Die ou vlag verteenwoordig vir baie 'n era van Wet en Orde in 'n tyd toe kinders buite kon speel en hulle huise oopgestaan het. 'n Tyd toe mense gevoel het daar was 'n toekoms vir hulle en hulle kinders. Daardie gevoel was geensins een van 'ten koste' van ander nie alhoewel dinge wel in die praktyk van tyd tot tyd so uitgewerk het.

  Vir talle Afrikaners en Afrikaanssprekendes simboliseer die nuwe vlag diskriminasie en sluit hulle uit. Daar is 'n gevoel dat ons 2de klas burgers in ons eie land geword het. Onder die nuwe vlag word ons boere en witmense aangeval en wreed vermoor. Ons taal word verbied as onderrigtaal en oral nek omgedraai. Regstellende aksies is aan die orde van die dag en al is baie onder ons beter gekwalifiseer, kry ander die werk boot omdat hulle Swart is. Kwotas op sportvlak maak dat meriete geen rol speel nie en dat van ons beste sportmanne en vroue uit spanne geboender word. Dit geld selfs op skoolvlak waar swart kinders niks van apartheid weet nie, dieselfde geleendhede en voorregte geniet maar die binnebaan posisie kry omdat hulle velkleur hulle daardie 'reg' gee. Onder die nuwe vlag word gemoor, gesteel, gekaap en korrupsie gepleeg. Verval is aan die orde van die dag. Eskom, die SABC, Denell, SAL, die Poskantoor en Munisipaliteite is bankrot. Die vraag wat gevra word is; 'hoekom moet ons trots wees op 'n vlag wat ons uitsluit, teen ons diskrimineer, ons mense vermoor word en ons toekoms in nagmerries verander?! Hoekom is die een vlag haatspraak maar die ander een "patrioties"!? Hoekom word nie met dieselfde maatstaf gemeet nie. Was die bedoeling nie om almal 'n plek in die son te gee nie en is nie aanvanklik so ooreengekom nie?

  Suid Afrika is die enigste land waar vrywillig van mag afstand gedoen is en 'n wette gemaak word om 'n meerderheid teen 'n minderheid te beskerm. Die hoop was dat SA as 'n voorbeeld kon dien vir toekomstige soortgelyke situasies in die wêreld. Ons is reeds 25 jaar in die sogenaamde nuwe Suid Afrika en kyk hoe lyk ons nou........

 • Ai tog. So 'n bohaai oor vlae. Laat ons maar voort met die nuwe vlag en hoop vir die beste. Die ou vlag se tyt is yt.

 • Avatar
  Tulli de Beer

  En ek het net dié webwerf besoek om die roep van 'n naguil te kry en af te laai! Kom laat ons nie vergeet God is in beheer van volkere en nasies nie. Liefdegroete!

 • Desere, Afriforum is alles behalwe ver-regs. Dis seker maar relatief; vir die ver-linkses is alles wat normaal is ver-regs.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top