LitNet Akademies Kuberklas: Baie boublokke bou saam aan ’n beter tuiste

  • 0

Dit is die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) se visie om geletterde, selfonderhoudende en omgewingsbewuste gemeenskappe te vestig. Naomi Meyer het Danie van Wyk, uitvoerende hoof van die SBA, gevra oor skoolprojekte in die visier – en hoe dit aansluit by die organisasie se visie.

Hallo Danie, en dis met belangstelling dat ons hier uit LitNet se kuberklaskamer verneem van die SBA se gedagtes oor skoolprojekte. Ek hoor van 'n wiskunde-olimpiade, maar sal jy asseblief van 'n kant af begin en vir ons lesers vertel wat julle in gedagte het?

Die SBA se hooffunksie is geletterheidsbevordering deur Afrikaans, en verwante aangeleenthede, met die bevordering van die sprekers van Afrikaans se uitdrukkingsvermoë, lewensvaardighede en selfverwesenliking deur Afrikaans.

Die SBA wil die taalvaardighede van veral kinders en die jeug ontwikkel om hulle in staat te stel om ’n  meer konstruktiewe rol in die ontwikkeling van Suid-Afrika te kan speel. Die programme/projekte van die SBA moet dus gesien word as boublokke om aan hierdie strategiese doel te kan beantwoord.

Vertel asseblief vir ons lesers hoekom die SBA vanjaar dink aan 'n wiskunde-olimpiade. Wat gaan dit behels? Hoe kan mense nog hieroor uitvind?

Wiskunde is vanjaar die nuwe fokus van die SBA. Die SBA deel die kommer oor die swak uitslae en die agteruitgang van wiskunde in skole. Ten einde hierdie krisis aan te spreek het die SBA ’n wiskunde-olimpiade georganiseer. Skole in die Weskus-, Overberg-, Wynlande- en Metro-Oos-distrikte sal in Julie aan die SBA se eerste wiskunde-olimpiade deelneem. Die vraestel vir graad 7-leerders is in samewerking met die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns opgestel en die vrae sal verskeie moeilikheidsgrade bevat. Hierdie projek sal ook leerders se taalvaardighede in wiskunde as vak bevorder. Die aantal skole wat betrek sal word, is 40, en die getal leerders wat sal deelneem, is 800.

Skole kan die SBA skakel vir verdere inligting.

En as die olimpiade verby is? Is daar enige ander projekte waarmee julle besig is of wat julle in die visier het?

Ja, die SBA reël ook, in samewerking met die Weskaap-Onderwysdepartement en ander rolspelers, ’n wiskundekongres vir Afrikaanse hoërskool-wiskunde-onderwysers vanaf 4 tot 6 Oktober in Oudtshoorn. Tussen 300 en 350 onderwysers sal aan die kongres deelneem. Ruim geleentheid sal aan onderwysers en vakadviseurs gebied word om verskeie kernkwessies vanuit verskillende perspektiewe te bespreek en oplossings aan die hand te doen. Die hoofdoel van die kongres sal wees om kreatiewe oplossings te vind om die krisis en die knelpunte in wiskunde-onderrig aan te spreek, maar ook om leiding te verskaf ten opsigte van klaskamertegnieke en die jongste tegnologie in wiskunde-onderrig.

Die kongres sal die eerste tree wees om aan die SBA se visie gestalte te gee om die gehalte van wiskunde-onderrig in Afrikaanse skole te verbeter ten einde die slaagsyfer in hierdie skole te verhoog.

Verskeie top-wiskundekenners sal die aanbiedinge doen.

Verdere besonderhede sal spoedig bekend gemaak word.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top