Gemeenskapsdiens ook tussen verkiesings is noodsaaklik

 • 2

Foto: Pixabay

.......

Die derde vlak van regering in Suid-Afrika, plaaslike regering, word allerweë beskou as die belangrikste vlak van regering, of liewer diensleweringsvlak, omdat dit die naaste aan die mense of gemeenskap(pe) is.

........

Die derde vlak van regering in Suid-Afrika, plaaslike regering, word allerweë beskou as die belangrikste vlak van regering, of liewer diensleweringsvlak, omdat dit die naaste aan die mense of gemeenskap(pe) is.

Na maande se bespiegeling oor of vanjaar se munisipale verkiesing wel midde die COVID-19-pandemie sal voortgaan, het president Cyril Ramaphosa aangekondig dat die verkiesing wel op 27 Oktober vanjaar gaan plaasvind.

In ’n munisipale verkiesing stem jy vir ’n politieke party en ’n raadslid om setels op munisipale vlak te kry.

Met die oog op dié verkiesing is dit noodsaaklik om te onthou dat politiek, politieke gedrag en deelname nie in ’n vakuum plaasvind nie.

Dit vind plaas binne ’n sekere omgewing – hetsy intern of ekstern. Die politiek is dus ’n fenomeen wat deur beide faktore – intern of ekstern – beïnvloed word.

Die eksterne omgewing is vir dié skrywe nie van belang nie, maar die interne is wel.

Menige faktore kan die interne politieke omgewing beïnvloed, maar ideologie en ’n waardesisteem is van die belangrikste.

Die aantreklikheid en selfs die noodsaaklikheid van ideologiese debatte is besig om te kwyn.

Die debat oor ideologieë se inherente tekortkominge en toekoms het reeds in die 1950’s onder akademici spekulasie teweeggebring. Tot so ’n mate dat die Amerikaanse sosioloog, skrywer en joernalis Daniel Bell aangevoer het dat die ekonomie oor die politiek geseëvier het. Of daar nog iets soos ideologieë bestaan is egter ’n debat vir ’n ander dag.

Waardes is ’n stel beginsels wat die handeling en denke van ons as politieke akteurs (dit is nou jy en ek as individue, politieke partye, drukgroepe, ensovoorts) rig as vasgestelde standaarde.

........

Die “verlore nege jare” leer ons dat die handeling van menige politici benede ons vasgestelde waardesisteem-standaard is.

.........

Die “verlore nege jare” leer ons dat die handeling van menige politici benede ons vasgestelde waardesisteem-standaard is.

Die blote teenwoordigheid van politici in die parlement, provinsiale wetgewers en raadslede op plaaslike vlak wat deur skades en skandes agtervolg word, is ’n senutergende bewys.

Wanneer ons gaan stem, moet die waardesisteemhandeling van politici of politieke partye as riglyn dien vir watter party om voor te stem.

Belangriker egter moet dit ons as individuele politieke akteurs aanmoedig om voordat ons gaan stem waardevrae te vra wat vraagstukke aanroer aangaande moraliteit, estetika en sosiale en politieke kwessies.

Ons moet ook die belangrikheid van verkiesings binne ’n grondwetlike demokrasie begryp, want dit gee ons ’n geleentheid om deel te neem aan die politiek deur te stem om die regering te verkies of uit te stem.

Verkiesings stel ons ook in staat om ons politieke leiers – soos parlementslede en raadslede – te verkies.

As kiesers gee dit ons ook ’n beurt om op ’n indirekte manier deel te neem aan openbare beleidsformulering. As kiesers het ons die keuse om vir ’n politieke party te stem met ’n beleid wat ons dink ons gaan bevoordeel.

Om in diepte na die beleid van die politieke partye te kyk voordat ’n keuse by die stembus uitgeoefen word, gee Suid-Afrikaners ’n kans om verby ras of etnisiteit te beweeg. Suid-Afrikaners is alte geneig om volgens die ou raspatrone van die verlede te stem.

Openbare beleid – veral makro-ekonomiese beleid – van politieke partye word uiteengesit in hul manifeste. Na verkiesings dien manifeste gewoonlik as die mees fundamentele bron en riglyn in die formulering van die meerderheidsparty se openbare beleid.

Publieke deelname aan openbare beleidsformulering is dus belangrik omdat openbare beleid die doelwitte en oogmerke van die regering definieer.

Verkiesings is egter nie alles nie.

Mense moet as politieke akteurs (as individue of in gemeenskappe) tussen verkiesings aktief deelneem aan politieke handeling. Met gemeenskappe bedoel ek nie ’n bepaalde ras of etniese groep nie. Ek bedoel geografiese gemeenskappe, want gemeenskappe het oor ’n tydperk ’n bepaalde karakter en aanvoeling vir gemeenskapsdiens ontwikkel.

.......

Gemeenskapsdiens is die mees edele vorm van diens aan die mens. Dit staan los van die bevordering van enige politieke ideologie – of so behoort dit te wees. Dit is ’n welkome maatskaplike oriëntasie, veral in Suid-Afrika, ’n land van uitspattige kroniese armoede.

.........

Gemeenskapsdiens is die mees edele vorm van diens aan die mens. Dit staan los van die bevordering van enige politieke ideologie – of so behoort dit te wees. Dit is ’n welkome maatskaplike oriëntasie, veral in Suid-Afrika, ’n land van uitspattige kroniese armoede.

Om nie te stem of tussen verkiesings aan die politiek deel te neem nie, is ’n poging om jou buite die politiek te definieer. Dit is ’n resep om jouself tot volslae politieke irrelevansie te verdoem.

 • 2

Kommentaar

 • Avatar
  Robert+Barrie

  Die werklike waarde en doel van demokrasie en verskillende vlakke van regering het nooit enige betekenis vir die ANC gehad nie. Mandela het in '94 voor die verkiesing sy mond gespoel oor die vermorsing van geld en die betalings aan direkteur-generaals. Die geskiedenis van die afgelope 27 jaat het gewys dat die instellings op elke vlak gestroop is van geld wat deur belastingbetalers betaal is terwyl die ANC-trawante en die massas basies niks betaal het nie. Nou moet dieselfde belastingbetalers meer geld uithaal om die infrastruktuur in stand te hou. Met ander woorde, die steel sal aanhou en belastingbetalers sal nog steeds moet uithaal om strukture in stand te hou. Ons mislei onsself om te dink dat die ANC enigsins 'n ander model wil hê ... die plan het gewerk en die teenstanders betaal al die pad.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top