Pieter Kapp

Pieter Kapp was van 1986 tot 1999 professor in geskiedenis aan die Universiteit Stellenbosch. Voor dit was hy agtereenvolgens senior lektor (1972-1978) en professor aan die RAU (1979-1985). Aan die RAU was hy ook studentedekaan en direkteur van die Instituut vir Amerikaanse Studies. Hy was van September 1999 tot Julie 2001 voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en is ook skrywer van die boek Draer van ’n droom oor die Akademie se honderdjarige geskiedenis. Hy is die ontvanger van die Stalsprys vir geskiedskrywing, die erepenning vir die bevordering van geskiedenis, en erelidmaatskap van die Historiese Genootskap van Suid-Afrika en van die Akademie. Sy navorsingsterrein is die geskiedenis van internasionale verhoudinge en aspekte van die kultuur- en intellektuele geskiedenis van die Afrikaner, waaroor hy al heelwat geskryf het. Hy is sedert die begin van 2002 ’n navorsingsgenoot in die Departement Geskiedenis aan die Universiteit van die Vrystaat.

 

Opgedateer/Updated: 2011-11-16

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan [email protected] 
Bio-info dated? Send an e-mail to [email protected]

Die merkwaardige nalatenskap van Jan die Gewer

Jean Oosthuizen, Pieter Kapp Skrywersonderhoude 2015-06-11

Jean Oosthuizen het met Pieter Kapp, die skrywer van Nalatenskappe sonder einde, gesels oor die onuitwisbare spore wat Jannie Marais in Suid-Afrika nagelaat het.

Het Vroom of regsinnig? enige besondere betekenis vir die sekulêre geskiedskrywing oor Suid-Afrika?

Pieter Kapp 2014-06-17 "Hy verklaar dat die gewone lidmate weinig kennis van die debatte geneem het, want hulle 'neem die Bybel aan net soos dit is en sal selfs so ver gaan om te sê dat die Bybel daar is net asof dit so uit die Hemel gekom het'".

YouTube-onderhoud: Pieter Kapp

Pieter Kapp 2012-04-11 Pieter Kapp gesels oor die studente aan die destydse Victoria Kollege se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch.

LitNet Akademies: Jaap Steyn gesels met Pieter Kapp oor die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch

Pieter Kapp, Jaap Steyn 2012-01-26 Jaap Steyn stel vrae aan Pieter Kapp na aanleiding van sy LitNet Akademies-artikel "Stellenboschstudente se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch".

Stellenboschstudente se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch

Pieter Kapp 2011-11-15 Die Afrikaanse literatuur gee uitgebreide aandag aan die geskiedenis van die pioniers van Afrikaans. Die belangrike rol van die jong studente aan die destydse Victoria Kollege op Stellenbosch kry egter weinig aandag. In werklikheid het hulle ’n groot rol in die ...
Top