Pieter Duvenage

Pieter Duvenage (gebore 1963) het in Suid-Afrika en Duitsland filosofie studeer. Hy behaal in 1994 ’n doktorsgraad van die Universiteit van Port Elizabeth (nou Nelson Mandela Universiteit). In 1995 word hy senior lektor en vanaf 1997 medeprofessor, professor en besoekende professor aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite. Hy is sedert 1 Oktober 2011 professor en hoof van die Departement Filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) in Bloemfontein. Hy is die skrywer en medeskrywer van verskeie boeke en 40 geakkrediteerde artikels in vaktydskrifte en boeke. Sy jongste boek is Afrikaanse filosofie. Perspektiewe en dialoë (SunPress, 2016). Pieter spesialiseer in politieke en sosiale filosofie, binne die velde kritiese teorie, fenomenologie/hermeneutiek en Suid-Afrikaanse intellektuele geskiedenis. Hy is sedert 2003 geakkrediteerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting (NRF), lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (sedert 2004) en ’n voormalige president van die Wysgerige Vereniging van Suider-Afrika (PSSA) (2005–2008). Vanaf 2015 is hy ook redakteur van die Joernaal vir Eietydse Geskiedenis (UV).

 

Albert Camus: Existentialism, the Afrikaans world, and the task of the connected intellectual

Pieter Duvenage Academic research 2018-02-27

"Albert Camus (1913–1960) was a thinker whose thinking is still haunting and troubling us. In this contribution the focus is not only on his international career, but his thinking is also contextualised with reference to the Afrikaans and South African world."

Albert Camus: Eksistensialisme, die Afrikaanse wêreld en die taak van die verbonde intellektueel

Pieter Duvenage LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-02-27

"Albert Camus (1913–1960) was ’n denker wie se denke steeds van belang is. In hierdie bydrae word daar nie net op sy internasionale loopbaan gefokus nie, maar word sy denke ook in terme van die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse wêreld gekontekstualiseer."

Karel Schoeman – die Goethe van Afrikaans

Pieter Duvenage In memoriam 2017-05-05

"Hierdie geniale, lang, elegante en uiters private man wat soveel mense se lewens geraak het – sonder dat hy werklik bewus daarvan was. Iemand wat die grootste hoogtes in ’n klein en brose taal bereik het."

Praktiese wysheid (fronesis) in ’n verdeelde samelewing

Pieter Duvenage 2013-07-31 "In hierdie bydrae word die begrip praktiese wysheid (“fronesis”) ondersoek en krities verken. Die begrip het sy wortels in Aristoteles se werk."

Gerrit Brand (1970–2013)

Pieter Duvenage 2013-03-08 'n Begrafnisdiens vir Gerrit Brand vind plaas op Saterdagoggend 9 Maart 2013 om 10:00 in die NG Moederkerk Stellenbosch.

Politokrasie: Koos Malan se skerp bemoeienis met die territoriale staat

Pieter Duvenage, Pieter Duvenage 2011-08-25 Koos Malan se werk Politokrasie, met die subtitel “die dwanglogika van die territoriale staat”, verdien ’n wye leserspubliek onder Afrikaners in die besonder en Suid-Afrikaners in die algemeen.
Top