Pieter Duvenage

Pieter Duvenage is dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe by Akademia in Centurion. Hy is ook buitengewone professor by die NWU (Potchefstroom) en ’n professorale genoot by die British Idealism and Collingwood Centre aan die Universiteit van Cardiff (VK). Hy was voorheen professor en dosent aan verskeie universiteite in Suid-Afrika en twee Australiese universiteite met kampusse in Suid-Afrika. Hy is die skrywer of medeskrywer van verskeie boeke en bykans 50 geakkrediteerde artikels en bydraes in boeke. Sy mees onlangse boekpublikasie was Afrikaanse filosofie (Stellenbosch, Sun Press, 2016) en hy werk tans aan ’n boek oor praktiese wysheid.

Hoe lees ons Van Wyk Louw vandag

Pieter Duvenage Menings 2022-06-06

"Hoe is ’n Afrikaanse lewe moontlik onder die dwingelandy van ’n magsentralistiese en rasgedrewe regime wat geen ruimte buite sy Engels-gedomineerde voorskrifte duld nie? Kan ’n jong Van Wyk Louw weer na vore tree in ’n land waar ’n openbare Afrikaanse universiteit toenemend ontsê word?"

Albert Camus: Existentialism, the Afrikaans world, and the task of the connected intellectual

Pieter Duvenage Academic research 2018-02-27

"Albert Camus (1913–1960) was a thinker whose thinking is still haunting and troubling us. In this contribution the focus is not only on his international career, but his thinking is also contextualised with reference to the Afrikaans and South African world."

Albert Camus: Eksistensialisme, die Afrikaanse wêreld en die taak van die verbonde intellektueel

Pieter Duvenage LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-02-27

"Albert Camus (1913–1960) was ’n denker wie se denke steeds van belang is. In hierdie bydrae word daar nie net op sy internasionale loopbaan gefokus nie, maar word sy denke ook in terme van die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse wêreld gekontekstualiseer."

Karel Schoeman – die Goethe van Afrikaans

Pieter Duvenage In memoriam 2017-05-05

"Hierdie geniale, lang, elegante en uiters private man wat soveel mense se lewens geraak het – sonder dat hy werklik bewus daarvan was. Iemand wat die grootste hoogtes in ’n klein en brose taal bereik het."

Praktiese wysheid (fronesis) in ’n verdeelde samelewing

Pieter Duvenage 2013-07-31 "In hierdie bydrae word die begrip praktiese wysheid (“fronesis”) ondersoek en krities verken. Die begrip het sy wortels in Aristoteles se werk."

Gerrit Brand (1970–2013)

Pieter Duvenage 2013-03-08 'n Begrafnisdiens vir Gerrit Brand vind plaas op Saterdagoggend 9 Maart 2013 om 10:00 in die NG Moederkerk Stellenbosch.

Politokrasie: Koos Malan se skerp bemoeienis met die territoriale staat

Pieter Duvenage, Pieter Duvenage 2011-08-25 Koos Malan se werk Politokrasie, met die subtitel “die dwanglogika van die territoriale staat”, verdien ’n wye leserspubliek onder Afrikaners in die besonder en Suid-Afrikaners in die algemeen.
Top