Nandi Lessing-Venter

Nandi Lessing-Venter behaal ’n BA-graad in taalstudie (2006) en daarna ’n BA Honneurs in linguistiek (2007) aan die Universiteit van die Vrystaat (UV). Nandi werk ook as navorsingsassistent van 2003 tot einde 2007 by die Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging (UV), waar sy ’n bydrae lewer tot die Suid-Afrikaanse Taalregtemonitor-uitgawes van 2004 en 2005 deur die insameling en verwerking van data.

In 2008 reis sy na Taiwan, waar sy vir ’n jaar Engels gee. Taiwan leer haar om op haar eie instinkte te vertrou en skuiling in haar skryfwerk te vind.

Terug in Suid-Afrika in 2009 begin sy met ’n MA in kreatiewe skryfwerk deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans (UV) en slaag met lof aan die einde van dieselfde jaar. Aan die einde van 2009 word sy aangestel as ’n koördineerder aan die Sentrale Universiteit vir Tegnologie, Vrystaat, asook as ’n deeltydse dosent aan die UV, waar sy Akademiese Engelsvaardigheid aangebied het. In 2012 word sy aangestel as dosent by die Departement van Kommunikasiekunde van die Sentrale Universiteit vir Tegnologie, Vrystaat, waar sy tot einde 2018 werksaam was. In 2019 sluit Nandi as senior uitgewer by LAPA-uitgewers se kinder- en jeugafdeling aan.

Nandi het in 2018 ’n DLitt et Phil-graad (Inligtingkunde) by Unisa voltooi, waar sy haar toegespits het op navorsing op die gebiede van humor, kinderliteratuur en leesbevordering, -motivering en -plesier.

Afrikaanse jeugboeke vandag: ’n perspektief deur PRH/LAPA Uitgewers

Nandi Lessing-Venter, Shawna-Leze Meiring, An-Mari do Carmo Boeke en skrywers 2022-07-28

"As ’n karakter geskep word slegs vir die doel om ’n 'randfiguur' te verteenwoordig, gaan ’n egtheid onmiddellik verlore. Die meeste skrywers sal kan getuig dat karakters in hulle stories ’n wil van hulle eie het. Hulle ontwikkel en groei saam met ’n storie."

Humor in kinderliteratuur: ’n Beskouende ondersoek na enkele soorte humor en die waarde van humor in fiksietekste vir kinders

Nandi Lessing-Venter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-02-28

"Humor kan op ’n individueel-psigologiese vlak sowel as op ’n literêr-sosiologiese vlak ’n heilsame en positiewe invloed hê. Dit is noodsaaklik dat ’n jong leser plesier put uit wat hy lees sodat dit hom of haar motiveer om steeds meer te wil lees."

Lag en leesmotivering: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Nandi Lessing-Venter Onderhoude 2018-08-21

"Wanneer ’n mens dieper begin delf in kinders se sin vir humor, maak dit ’n hele ander wêreld vir ’n mens oop."

A contemplative investigation into humour development, sense of humour and a few mechanisms underlying humour

Nandi Lessing-Venter Academic research 2018-08-16

"As discussed in this article, the development of children's cognitive abilities is associated with their ability to understand and appreciate humour. It was found that early verbal humour is dependent on the environment that children grow up in."

’n Beskouende ondersoek van humorontwikkeling, humorsin en enkele meganismes onderliggend aan humor

Nandi Lessing-Venter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-08-16

"Indien die humorontwikkelingsfases verstaan word, kan humor gebruik word as ’n instrument vir die fasilitering van kommunikasie vir rolspelers soos terapeute, onderwysers en ouers. Hierdie kennis kan dan op ’n meer doeltreffende wyse in terapeutiese kontekste gebruik word."

Kinders en lees: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Nandi Lessing-Venter Onderhoude 2017-12-22

"Leeswaardering beteken dat die leser hou van ’n teks en emosioneel daarby betrokke raak deur met die karakters en gebeure in die teks te kan identifiseer. Leesbegrip vind plaas wanneer die leser verstaan wat hy/sy lees."

Aspects that influence children's reading motivation

Nandi Lessing-Venter, Maritha Snyman Academic research 2017-12-14

"Children's appreciation for reading is influenced by their attitude towards reading. By paying attention to readers' attitude toward reading, reading motivators can determine what the learners enjoy reading."

Aspekte wat kinders se leesmotivering beïnvloed

Nandi Lessing-Venter, Maritha Snyman LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-12-13

"Wanneer kinders gemotiveerd is om te lees, geniet hulle die leesproses en versterk dit hulle vertroue in hul vermoëns om te lees. So ontwikkel kinders intrinsieke leesmotivering en lees hulle met geesdrif en nuuskierigheid."

Einstein-kompetisie: Nandi Lessing-Venter

Nandi Lessing-Venter Einstein-kompetisie 2016-04-13

Nandi Lessing-Venter is 'n dosent in die Kommunikasiedepartement van die Sentrale Universiteit vir Tegnologie, Vrystaat. Haar passie is kinderliteratuur en om absoluut verlore te raak daarin. 

Top