Michele van der Merwe

Michele van der Merwe is as dosent in Afrikaansonderrig verbonde aan die Departement Kurrikulumstudie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy het in 1999 ’n DLitt in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch verwerf met ’n proefskrif getiteld “Gebruikersperspektief in die Afrikaanse leksikografie”. Haar professionele kwalifikasies sluit ’n BTech: Onderwys: Naskools (cum laude) aan die voormalige Technikon SA in. 

Michele se navorsingsfokusse is leksikografie, vakleksikografie, leksikografie in die onderwys, asook taalkunde-onderrig op skoolvlak sowel as universiteitsvlak. Sy het al verskeie referate by nasionale en internasionale konferensies gelewer, en ook artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte gepubliseer. Sy begelei nagraadse studente met hul navorsing en is eksterne eksaminator van tesisse. Michele is projekbestuurder van die Suid-Afrikaanse Drietalige Wynindustriewoordeboek en die MobiLex-vakwoordeboek.

’n Toekomsgerigte tegnologieryke taalklaskamer

Michele van der Merwe Akademies en skole 2019-09-10

Michele van der Merwe gee praktiese voorstelle vir tegnologie-integrasie in die taalklaskamer.

Integrating technology into the Afrikaans Home Language classroom of Western Cape schools: a case study

Ria Taylor, Michele van der Merwe Academic research 2019-08-02

"How is technology used in the Afrikaans Home Language classroom of schools in the Western Cape?"

Die integrasie van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer van skole in die Wes-Kaap: ’n gevallestudie

Ria Taylor, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-08-02

"Hoe word tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer van skole in die Wes-Kaap gebruik?"

’n Behoefte aan die integrering van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer om die ontwikkeling van 21ste-eeuse vaardighede te ondersteun: ’n gevallestudie

Ria Taylor, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-02-21

"Hierdie artikel ondersoek en evalueer krities die redes waarom ons tegnologie in die onderrig van Afrikaans Huistaal wil integreer. Die bevinding is dat die Afrikaans Huistaal-onderwyser leerders vir die 21ste eeu gereed behoort te maak en daarom behoort tegnologie-integrasie in die klaskamer plaas te vind."

Superspellers op ’n slimfoon

Michele van der Merwe Skole 2017-09-13

"Tieners lees en skryf deesdae toenemend meer, veral met die koms van sosiale media. Hulle dink dalk nie daaraan dat hulle spel(on)vermoë aan die groot klok gehang word, vir die hele wêreld om te sien, nie."

Idiome in die klaskamer: visuele woordsmede/woordmeesters in wording

Michele van der Merwe Skole 2017-03-08

"As eksperiment het ek studente uitgestuur om foto’s van idiome te neem. Dit is voorafgegaan deur ’n lesing oor idiome, die aard van idiome, idiome in die klaskamer met verwysing na onderrigstrategieë, en die gebruik van woordeboeke in idiome-onderrig."

Selfoonwoordeboeke, ’n onderhoud

Estelle Kruger, Michele van der Merwe, Carina America Onderhoude 2017-03-07

“Woordeboeke moet as kennisbron gesien word – houers vol nuttige taalkundige inligting.”

The role of a multilingual cell phone LSP (language for specific purposes) dictionary in the development of concept literacy for economic and management sciences education students

Carina America, Michele van der Merwe Academic research 2017-03-02

"Technology provides the opportunity to develop academic vocabulary for students because of its accessibility and the wide range of applications, which can assist learners in their studies."

Die rol van ’n veeltalige selfoonvakwoordeboek in die ontwikkeling van konsepgeletterdheid vir onderwysstudente in die ekonomiese en bestuurswetenskappe

Carina America, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-03-02

"Vakwoordeboeke word dikwels opgestel met vakkundiges as teikengebruikers en voldoen nie noodwendig in die behoeftes van voorgraadse studente nie."

Top