Marius Swart

Marius Swart doseer vertaling en Afrikaanse taalkunde in die Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch. Hy voltooi in 2009 sy MPhil in vertaling met ’n ondersoek na literêre vertalers se werkswyses in die Engelse vertalings van die romans Agaat en Hierdie lewe. Hy werk tans aan ’n PhD in vertaling met ’n fokus op poësievertaling, begelei nagraadse studente en onderneem sowel praktiese literêre vertalings as navorsing oor vertaling en die taalkunde.

Translating proper nouns in the work of Deon Meyer: an investigation into consistency

Marius Swart, Ruchelle Kleyn Academic research 2018-12-20

"The conclusion is that names are translated using domestication as a translation technique in some cases and foreignisation in others, while there are also cases where both techniques are used, or where techniques seem to be used at random."

Die vertaling van eiename by Deon Meyer: ’n ondersoek na konsekwentheid

Marius Swart, Ruchelle Kleyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-18

"Vertaalbesluite moenie lukraak geneem word nie, aangesien dit die oordrag van die intrinsiek Suid-Afrikaanse elemente, ’n kernelement in Meyer se werk wat onder andere in die eiename tot uitvoering gebring word tot nadeel strek."

Klankopname: Marlene van Niekerk gesels oor Kaar

Marlene van Niekerk, Marius Swart 2014-04-17 Marlene van Niekerk gesels met Marius Swart oor Kaar wat pas bekroon is met die Hertzog-prys vir poësie.

USAN-kongres 2014: Marius Swart

Naomi Meyer, Marius Swart 2014-01-30 Marius Swart, ’n navorser wat aan die 2014 USAN-kongres deelgeneem het, beantwoord ’n paar vra en deel haar indrukke van die byeenkoms.
Top