Joan-Mari Barendse

Joan-Mari Barendse verwerf in Maart 2013 ʼn PhD in Afrikaans en Nederlands. Haar proefskrif handel oor distopiese toekomsromans in Afrikaans ná 1999. Van 2014 tot 2015 is sy ’n lektor in Afrikaanse letterkunde aan Unisa. In 2016 begin sy met nadoktorale navorsing aan die Universiteit Stellenbosch.

Boekresensie: In die grot van die sibille deur Juanita Louw

Joan-Mari Barendse Resensies 2016-11-02

"Alhoewel haar werk veelvlakkig is en gelaai is met simbolisme en verwysings wat die meeste lesers sal moet naslaan, is Louw se gedigte nie ontoeganklik nie. Dit is gedigte wat op diepgaande wyse ontleed of bloot net waardeer kan word."

The boundaries of being human and becoming-insect in Willem Anker’s Samsa-masjien (2015)

Joan-Mari Barendse Academic research 2016-08-25

"Becoming-animal is a return to the flesh that leads to the intertwining of human and non-human animal. It is a condition that is characterised by movement, change, transformation and new possibilities."

Die “grense van menswees” en insekwording in Willem Anker se Samsa-masjien (2015)

Joan-Mari Barendse LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-08-23

"My gevolgtrekking is dat Samsa-masjien, ’n verhaal wat uiteindelik oor mense gaan, wel die grens tussen mens en dier afbreek. Die oorskryding van grense strek selfs verder deurdat die skeiding tussen mens, dier en masjien opgehef word."

The aunt from the Netherlands as a liminal character in Etienne van Heerden’s Kikoejoe (1996) and 30 nagte in Amsterdam (2008)

Joan-Mari Barendse Academic research 2016-04-25

"I investigate whether Aunt Geertruida and Aunt Zan as liminal characters ever reach the postliminal phase or remain caught in the liminal phase."

Die tante uit Nederland as liminale karakter in Etienne van Heerden se Kikoejoe (1996) en 30 nagte in Amsterdam (2008)

Joan-Mari Barendse LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-04-25

In hierdie artikel onderneem Joan-Mari Barendse ’n ondersoek na die rol en funksie van die karakters tant Geertruida in Kikoejoe en Tante Zan in 30 nagte in Amsterdam van Etienne van Heerden.

'n Gesprek oor God van Klank

Joan-Mari Barendse, Paula Fourie, Wilken Calitz Seminare en essays 2015-09-01

"Musiek het twee funksies. Die een is plesier en die ander een is alles behalwe plesier."

A critical investigation of the function of biomusicological elements in Wilken Calitz’s 2092: God van Klank (2092: God of Sound)

Joan-Mari Barendse Academic research 2015-07-30

"The biological evolutionary framework evoked in the play, with music as an inherent trait of humans, is undermined by the premise that the ability to make music can be completely suppressed in a society and can somehow vanish from the genetic make-up of humans. In Calitz’s dystopia there is no hope and music eventually have no power."

’n Kritiese ondersoek na die funksie van biomusikologiese gegewens in Wilken Calitz se 2092: God van Klank

Joan-Mari Barendse LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-07-30

"Die sterk reaksie wat 2092: God van Klank ontlok en die gewildheid van die stuk by ’n gesaghebbende Afrikaanse kunstefees soos die Woordfees, wys dat Calitz se toneelstuk oor die beheer van musiek ’n gevoelige snaar aanraak in ’n tyd wat gekenmerk word deur Afrikaners se kulturele angs."

Resensie: Nomade deur Johann Lodewyk Marais

Joan-Mari Barendse Resensies 2015-04-15

"’n Nomadiese reis deur die bladsye van hierdie bundel word ... ten sterkste aanbeveel."

Die miskruier, hoop en die verlede – Miskruier (2005) deur Jaco Botha as kritiese distopiese roman

Joan-Mari Barendse 2013-09-04 "In hierdie artikel word daar geargumenteer dat Miskruier (2005) deur Jaco Botha hoofsaaklik as ’n kritiese distopie beskou kan word as gevolg van die wyse waarop die verlede hanteer word in die roman."

YouTube-onderhoud: Joan-Mari Barendse

Joan-Mari Barendse 2011-09-23
Joan-Mari Barendse, die skrywer van die artikel “Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché” in LitNet Akademies, gesels oor haarself, haar akademiese agtergrond en die navorsing wat sy tans doen.

Charles Malan gesels met Joan-Mari Barendse oor haar artikel in LitNet Akademies

Charles Malan, Charles Malan, Joan-Mari Barendse 2010-10-13 Charles Malan gesels met Joan-Mari Barendse oor haar artikel “Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché”. Joan-Mari, eers geluk ...

Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché

Joan-Mari Barendse LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-09-16

"In hierdie artikel word ’n vergelykende studie onderneem van Die mugu (1959) deur Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Fouché. Die tradisionele definisies van vergelykende literatuurstudie fokus op die vergelyking van tekste uit verskillende tale en lande en is nie geskik vir hierdie ondersoek nie."

Top