Gerhard Ibanez Beukes


"Draagwydte" deur Gerhard Beukes

Gerhard Ibanez Beukes 2013-09-11

"Obsessie" deur Gerhard Beukes

Gerhard Ibanez Beukes 2013-09-11

"Saggies sterk" deur Gerhard Beukes

Gerhard Ibanez Beukes 2013-09-11

"Obsessie" deur Gerhard Beukes

Gerhard Ibanez Beukes 2012-11-05 Huiwerend, met 'n wanbegrip van tyd
Botsing van woorde wat jy nou moet pleit
Jy bly in jou lugkasteel, van laslappies, seerkry en weggooi
Van paaie loop tussen wit gange van verlate
en uit gesoekte hartseer
Nou bly jy weg van my, ver weg van my
En ek wag nog vir ons oomblik "until we meet again"
Top