Fanie Snyman

Prof SD (Fanie) Snyman is navorsingsgenoot in die Departement Ou- en Nuwe-Testamentiese Studies aan die Fakulteit Teologie en Religie, Universiteit van die Vrystaat. Nadat hy vir drie jaar predikant van die NG Kerk Nelspruit-Suid was, is hy sedert 1984 dosent in Ou Testament aan die UV as senior lektor, mede-professor, professor en eventueel professor en departementshoof van die departement Ou Testament voordat hy ses jaar (2013−9) lank dekaan van die fakulteit was. Hy is die mede-redakteur en mede-outeur van ’n boek wat handel oor die profetiese literatuur van die Ou Testament. Hy is ook die outeur van ’n kommentaar op die boek Maleagi in die reeks Historical Commentary on the Old Testament (2015) en het pas ’n kommentaar op Nahum, Habakuk en Sefanja in die reeks Tyndale Old Testament Commentaries (2020) laat verskyn. Hy is verder die outeur van talle artikels in vakjoernale plaaslik sowel as internasionaal. Hy is getroud met Estie en die egpaar het ’n seun en twee dogters en dan is daar ook al ses kleinkinders.

LitNet Akademies Weerdink: ’n Perspektief op die Kairos Netwerk-NG Kerk-kontroversie

Fanie Snyman Seminare en essays 2022-08-03

"Uit die berigte oor die byeenkoms word die groepering verenig in dit waarteen hulle beswaar maak. Hulle het dit teen besluite van die NG Kerk rakende selfdegeslagverhoudings en veral die Skrifbeskouing wat ten grondslag van die besluite lê."

"I will call on him as long as I live": An investigation into the theological intention of Psalm 116

Fanie Snyman Academic research 2021-12-10

"This research originated in the midst of the third wave of the devastating COVID-19 pandemic, and the theological message of the psalm, then, is also linked to this situation."

"Solank ek leef, sal ek Hom aanroep": ’n Ondersoek na die teologiese bedoeling van Psalm 116

Fanie Snyman LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2021-12-10

"Die psalms in die algemeen, en Psalm 116 in die besonder, is werd om gelees te word as poësie, gebid te word as gebede en gesing te word soos wat gelowiges vir eeue al doen, juis en veral in uitdagende tye soos die huidige pandemie wat nou al vir meer as 15 maande die lewens van talle mense intens ontwrig."

In retrospect: Thoughts on the Old Testament (1979–2019)

Fanie Snyman Academic research 2020-11-09

"In the light of knowledge gained about how the Old Testament in particular originated, current theories on biblical inspiration can no longer be upheld. The concept of inspiration should rather be broadened to include the entire process of the forming of the canon of Scripture, the translation, and even the proclamation of the message of the Bible."

In retrospek: Nagedink oor die Ou Testament (1979–2019)

Fanie Snyman LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-11-09

"Indien die vertaalde Bybels nie geïnspireer was nie is die konsekwensie doodgewoon dat die kerk vir eeue sonder ’n geïnspireerde Bybel was. Soms is ’n teks ook so korrup dat enige poging tot ’n vertaling eintlik ’n verleentheidsvertaling is omdat die Hebreeuse teks baie moeilik sin maak."

Is die NG Kerk ’n slagoffer van kerkkaping?

Fanie Snyman Seminare en essays 2019-11-15

"Kan die kerk (onwetend) geplunder word van dit wat wesentlik tot die identiteit, die aard en missie van die kerk behoort tot so mate dat ons op 'n dag gaan ontdek al wat van die kerk oorgebly het is niks anders as 'n leë dop nie en dat die kerk sy effektiwiteit en legitimiteit verloor het?"

Top