Dirk Laurie

Dirk Laurie was 'n wiskundige en rekenaarprogrammeerder. Hy was vroeër 'n professor aan die Universiteit Stellenbosch, vóór dit aan die Vaaldriehoekkampus van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (deesdae Noordwes-Universiteit), en nog vroeër 'n navorser by die Nasionale Navorsingsinstituut vir Wiskundige Wetenskappe, 'n stukkie van die WNNR wat nie meer bestaan nie.

Hy was 'n oud-Jan van Riebeecker en 'n oud-Matie, maar het sy PhD in 1977 persoonlik van die Queen Mother by die Universiteit van Dundee as 'n student van AR (Ron) Mitchell ontvang. Sy mentors was Egbert Kruger ('n wiskunde-onderwyser wat die pretdeel van dié vak ook kon ontsluit), Siegfried Göldner (wat nagraadse lesings sonder notas kon gee), Gawie Cillié (wat hom geleer het dat 'n wiskundige nie nét dit hoef te wees nie), Johan Neethling (by wie hy as honneursstudent al die wiskunde geleer het wat hy nou nog gebruik), Charlie Jacobsz (wat hom beveel het om sy PhD in Skotland te gaan doen), en boweal sy eie pa, Harry Laurie, 'n aktuaris wat laat in sy lewe koerantman geword het en by wie hy op tienjarige ouderdom geleer het hoe logaritmetabelle werk. Hulle was almal, elk op sy eie manier, sy rolmodelle ook.

Hy het Chemie as sy ander derdejaarsvak geneem, en het trouens eers ná die vakansie tussen sy tweede en derde jaar, toe hy vyf weke by 'n groot chemiese nywerheid deurgebring het, besluit om liewer 'n loopbaan in die wiskunde te volg.

In 1963 ontmoet hy die eerste groot liefde van sy lewe, Trienke Opperman, met wie hy later trou en saam met wie hy vyf seuns grootmaak. In 1965 ontmoet hy sy ander groot liefde, 'n IBM 1620-rekenaar, wat saam met talle opvolgers meer van sy tyd as enigiets anders in beslag neem. Hy gebruik die 1620 onder andere om verkiesingsuitslae te voorspel en 'n draagbare radio te oorreed om steurings veroorsaak deur die rekenaar se werking herkenbaar te laat klank na Schubert se Militêre mars. Deesdae kan 'n mens programme wat hy geskryf het om tweedimensionele integrale te bereken, meetkundetekeninge te maak en blokkiesraaisels of musiek te set, as oopbronsagteware van die internet aflaai.

Hy was die skrywer van ongeveer 50 navorsingsartikels oor numeriese analise, wat volgens hom uit gelyke dele wiskunde, programmering en toepassings bestaan. In 2002 was hy een van vier solo-deelnemers wat 'n voltal in die SIAM 100-Digit Challenge behaal, 'n kompetisie waarin deelnemers tien probleme moes oplos waarvan elke antwoord 'n getal is wat tot tien syfers bepaal moes word. Saam met drie ander deelnemers skryf hy 'n boek wat 'n begeleide toer deur numeriese analise aan die hand van hierdie tien probleme gee. Sy Erdösgetal is 3.

Hy was al dertig jaar lank 'n mede-opsteller van die derderondevraestel in die Suid-Afrikaanse Wiskunde-Olimpiade en het ses Internasionale Wiskunde-Olimpiades saam met die Suid-Afrikaanse span deurgemaak.

Dirk Laurie het in 2006 die Havenga-prys vir Wiskundige Wetenskappe van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang. Hy het talle kere in vasvraprogramme en as voorspeller van verkiesingsuitslae oor die radio en TV opgetree.

Afrikaner-kapitalisme: van brandarm tot stinkryk deur David Meades: ’n resensie

Dirk Laurie Resensies 2019-05-28

"Die boek se goue draad is die kentering van ’n idealistiese volksgerigte jongeling, in sy middeljare beginselvas alhoewel blootgestel aan volksvreemde elemente, wat op die ou end die waardesisteem van sy vorige teenstanders omarm."

LitNet Akademies se Einstein-kompetisie: nie so maklik as wat dit dalk lyk nie

Dirk Laurie SêNet-briewe 2016-06-02

"Pascal het eenkeer vir iemand ekskuus gevra vir 'n lang brief, want hy het nie tyd gehad om 'n korte te skryf nie. Wanneer die teiken net 130 karakters is, raak dit nogal lastig."

Hoekom laat God dit toe?

Dirk Laurie 2014-08-16 "Daardie meganisme wat die mutasie veroorsaak het wat vir Marielé op ouderdom sewe laat sterf het – die onpresiesheid van DNS-kopiëring – daardie selfde meganisme het gemaak dat Homo sapiens sapiens kon oorlewe toe die vorige ronde van aardverwarming terminaal dodelik was vir Homo sapiens neanderthalensis."

Bye en mense

Dirk Laurie 2014-04-17 "Bye en mense het onafhanklik van mekaar hul eie beskawings, organisasies, industrieë en gespesialiseerde vaktale ontwikkel." Lees wat skryf Dirk Laurie oor albei spesies.

LitNet Akademies-leesgoed: Dirk Laurie

Dirk Laurie 2014-02-12  

Die onvolkome kennis van die wetenskap én die geloof

Dirk Laurie 2014-01-24 “Maar om toe te gee dat ons kennis onvolkome is, dat ons maar net modelle verstaan, nie die verskynsels self nie, is die houding van 'n ware wetenskaplike. Dis ook dié van 'n ware gelowige: die mees selfversekerde teoloog van die Nuwe Testament het toegegee dat ons net ten dele ken, net in 'n spieël kyk, en net raaisels sien.”

Trekduikers: die drie vlakke van weet

Dirk Laurie 2013-12-17 "Trekduikers weet dat as hulle net lank genoeg aanhou met soek, sal hulle iets kry, genoeg vir die hele swerm. Dit is Vlak 1 van weet: doodgewone, onselfbewuste weet."

Die klank van die mishoring: Wetenskap en mistiek

Dirk Laurie 2013-11-26 "'Mishoring' begin met dieselfde drie letters as 'mistiek'. 'n Mistikus is iemand wat soms die stem van God hoor."

Evolusie, wetenskap en geloof: 'n Biografiese inleiding tot die denke van Teilhard de Chardin

Dirk Laurie 2013-10-09 "Hoe is dit dat skaars enige groot religie na die wetenskap gekyk het en bevind het: 'Dis beter as wat ons gedink het! Die heelal is veel groter as wat ons profete gesê het, grootser, subtieler, meer elegant. God moet selfs groter wees as wat ons kon droom'? In plaas daarvan sê hulle: 'Nee, nee, nee! My god is 'n klein godjie, en ek wil hê hy moet so bly.'"

Reënboog oor die see: wetenskap en verwondering

Dirk Laurie 2013-08-13 Is reënboë na Newton nou minder wonderbaarlik? Maak die feit dat ons 'n antwoord op "Hoe verklaar jy dit?" kan gee, dat wetenskap nou die plek van verwondering kan inneem?

Haikoe-kompetisie: Haikoe 1 deur Dirk Laurie

Dirk Laurie 2012-11-13 Haikoe deur Dirk Laurie

YouTube-onderhoud: Dirk Laurie gesels oor LitNet Akademies

Dirk Laurie, Dirk Laurie 2010-10-20 Dirk Laurie, Natuurwetenskappe-redakteur van LitNet Akademies, ’n geakkrediteerde Afrikaanse aanlynjoernaal, gesels oor sy agtergrond en deel sy visie vir hierdie dinamiese tydskrif. Hy bespreek ook die verband tussen wiskunde en ...

Dirk Laurie in gesprek met Alewyn Burger, Martin Kidd en Jan van Vuuren

Dirk Laurie, Dirk Laurie 2010-10-20 Dirk Laurie gesels met Alewyn Burger, Martin Kidd en Jan van Vuuren, die skrywers van die eerste Natuurwetenskappe-artikel in LitNet Akademies. In hulle artikel bespreek dié drie wiskundiges die enumerasie van self-ortogonale Latynse ...
Top