Danie Stander

Daniël Botha Stander is tans ’n nadoktorale navorsingsgenoot by die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch. Hy voltooi sy baccalaureusgraad in Drama in 2011 (US), sy honneursgraad in Engels in 2012 (US), sy meestersgraad (cum laude) in 2016 (US) en sy doktorsgraad in Engelse Studies in 2019 (US). In 2014 ontvang hy ’n nagraadse onderwysdiploma in die opvoedkunde, waarna hy hoërskoolleerlinge in Engels en Drama onderrig vanaf 2015 tot 2016. Stander het voorheen as ’n seminaarlektor by US se Departement Engelse Studies gewerk en hy het opgetree as tutor vir voorgraadse studente in dieselfde vak by US en die Universiteit van die Wes-Kaap. Sy navorsingsfokusse sluit in: outo/biografie, literêre biografie, biofiksie, outofiksie, teater- en performance-studies, historiografie, kanonstudies, vertaalstudies, die geskiedenis van die sonnet en Suid-Afrikaanse letterkunde en geskiedenis.

Gedagtes van ’n bardolator oor Shakespeare, vroue en Afrikaans

Danie Stander, Melt Myburgh Onderhoude 2021-10-08

"Sommige van Shakespeare se toneelstukke was so besaai met gekruide taal dat daar in 1606 deur die Engelse regering ’n sensuurwet teen onder meer obsene taalgebruik (Act to Restrain the Abuses of Players) in dramas ingestel is." – Danie Stander deel gedagtes oor William Shakespeare en die Afrikaanse vertalings van sy dramas.

Interlingual and intersemiotic translation in PACT’s 1983 production of Nerina Ferreira’s Afrikaans translation of William Shakespeare’s The taming of the shrew as Die vasvat van ’n feeks

Danie Stander Academic research 2021-09-14

"This article finds that between the two translators, Ferreira’s transformative hand in the translation is the lightest, although her alteration of the title and her translation of especially gendered pejoratives conveys a subtle yet pertinent feminist reading of the source text. In Egan’s editing of the text, he slightly accentuates the misogyny of the male characters, especially through a prolific addition of sexist pejoratives."

"Darling, ek is onrondneukbaar": Intertalige en intersemiotiese vertaling in TRUK se 1983-produksie van Nerina Ferreira se Afrikaanse vertaling van William Shakespeare se The taming of the shrew as Die vasvat van ’n feeks

Danie Stander LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-09-14

"Ferreira verwoord haar ervaring van die bevrydende potensiaal van humor, selfspot en performance, veral in verband met haar aanvanklike lae selfbeeld wat haar genderidentiteit betref – kernelemente van die tematiese gemoeidheid van The shrew."

Top