Corene de Wet

Corene de Wet was ’n geskiedenis- en Afrikaansonderwyser (1975−1991) voordat sy as senior dosent in Vergelykende Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat aangestel is. Sy is tans navorsingsgenoot verbonde aan die Suid-kampus van die Universiteit van die Vrystaat. In 1991 behaal sy ’n DEd in Vergelykende Opvoedkunde en in 1998 ’n PhD in Geskiedenis, beide aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy is die outeur of mede-outeur van meer as honderd artikels in nasionale en internasionale eweknie-beoordeelde vaktydskrifte, nege hoofstukke in akademiese boeke en enkele gepubliseerde kongresbydraes. Voorts het sy verskeie referate tydens plaaslike en internasionale konferensies gelewer. Haar navorsingsbelangstelling fokus op skoolgeweld, afknouery by skole en werkplekke en die ontgroening van leerders.

Initiation at schools: an investigation into popular discourses

Eduard Potgieter, Corene de Wet, Lynette Jacobs Academic research 2021-12-13

"It transpires from this and other South African studies that illegal initiation practices are still the order of the day at some schools in this country."

Ontgroening in skole: ’n ondersoek na gewilde diskoerse

Eduard Potgieter, Lynette Jacobs, Corene de Wet LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-12-13

"Solank as wat leerders, opvoeders en ouers ontgroening toelaat en klem op die sogenaamde voordele van ontgroening lê, sal die magsiklus en magsvergrype van ontgroening onder die dekmantel van tradisie en spanbou voortleef."

Ontgroeningspraktyke in uitgesoekte Vrystaatse hoërskole en skoolkoshuise: ’n verkennende studie

Eduard Potgieter, Corene de Wet, Lynette Jacobs, Kevin Teise 2014-10-01 Hierdie artikel lewer verslag oor ’n verkennende tweefase-ondersoek oor ontgroeningspraktyke en -beleide by uitgesoekte Vrystaatse hoërskole en skoolkoshuise.

Rapport se beriggewing oor skoolgeweld 1994–2011: ’n multidimensionele sosiale probleem

Corene de Wet Academic research 2013-02-05

 "Berigte oor skoolgeweld wat in Rapport verskyn het, toon ’n redelik volledige beeld van skoolgeweld in Suid-Afrika"

Ouers is medeverantwoordelik vir die bekamping van afknouery

Corene de Wet 2012-10-03 Corene de Wet reageer op Estelle Roodt en Awie Greeff se LitNet Akademies-artikel "Ma’s se persepsies van hoe afknouery gesinne beïnvloed".
Top