Cobus Jooste

Cobus Jooste is dosent en navorsingsgenoot in intellektuele-goedere-reg in die Fakulteit Regsgeleerdheid en die Departement Handelsreg, Universiteit Stellenbosch. Hy is lid van die Anton Mostert Leerstoel in Intellektuele Goederereg aan die Universiteit Stellenbosch.

Wat elke skrywer moet weet: ’n Regsperspektief op plagiaat

Cobus Jooste PEN Afrikaans 2018-07-06

"Plagiaat is in die eerste plek ’n vorm van wanvoorstelling en dit is onmoontlik om toestemming te verkry om ’n ander te mislei. Dit is die aard van wanvoorstelling, naamlik die verduistering van die werklikheid, wat dit by uitstek geskik maak om plagiaat in te sluit."

Awakening the Lion: Hoe die hofsaak teen Walt Disney gewen is (en 'n boek geword het)

Cobus Jooste, Naomi Meyer 2013-02-06 "Dit handel eintlik oor méér as 'n liedjie. Dit handel oor die regstel van 'n sosiale onreg, die beskerming van ons mense se regte en die stryd om erkenning. Dit veroorsaak dat die uiteinde van die saak amper nog soeter is."

Sosiale media en die gebruik van internet-inhoud

Cobus Jooste, Naomi Meyer 2012-08-07 "Daarom, vir sover dit die wetsgehoorsame internet-gebruiker aangaan, bly versigtigheid steeds die wagwoord – net soos met alle ander bedrywigheid op die internet."

Regsmening: die volkslied vir die volke

Owen Dean, Cobus Jooste 2012-06-20 Waarom die koerante Sondag verkeerd was oor die volkslied.

Regsmening: Geld soos bossies uit die ou verlede

Owen Dean, Cobus Jooste 2012-06-07 "Waarom nou die sweet aftap, talente gebruik en moeite maak om in die toekoms geld te verdien terwyl jy ’n inkomste kan genereer uit werk wat lank reeds gedoen is?" Lees hoe beskerm outeursreg die voorgeslagte se kunswerke.

Regsmening: Immergroen treffers – Gallo Music v Sting Music

Owen Dean, Cobus Jooste 2012-06-07 "Watter weergawe van die relevante liedjies is deur Sting gereproduseer?" Lees oor Gallo Music en Sting Music wat mekaar in ’n Suid-Afrikaanse hof die stryd aansê.
Top