Bertie Neethling

Bertie Neethling is ’n emeritus senior professor aan die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK). Hy is ook geaffilieer by die Durbanse Universiteit van Tegnologie (DUT) as ’n erenavorsingsprofessor. Sy doktorsgraad aan die Universiteit Stellenbosch het oor Xhosavolksverhale (iintsomi) gehandel, maar tans is sy belangrikste navorsingsveld die onomastiek. Sy onlangse belangrike onomastiekpublikasie is ’n boek met die titel Onomastics – A multidisciplinary field of study (2018, BooksAfrica). Dit het in 2019 die toekenning as die beste monografie in 2018 in die Fakulteit Lettere van die UWK verwerf.

Christopher Torr en Laurika Rauch se “Hot gates” in Engels en Afrikaans: ’n vergelykende studie

Bertie Neethling Seminare en essays 2020-08-25

"Vertel die plekname ’n storie? Indien 'Hot gates' as ’n musikale kunswerk beskou word, wat word deur die lirieke uitgebeeld? Dit gaan dus uiteindelik oor die betekenis van eiename, in hierdie geval plekname."

Hoender en Moeder Perske – die prag van Xhosa-name

Koos Oosthuysen, Bertie Neethling Onderhoude 2020-04-08

Koos Oosthuysen, wat die Bybelvertaling in isiXhosa gekoördineer het, gesels met Bertie Neethling oor sy LitNet Akademies-artikel, "Persoonsnaamgewing onder die Xhosasprekendes van Suid-Afrika".

Personal-name-giving among the Xhosa speakers of South Africa

Bertie Neethling Academic research 2020-03-18

"As the name carriers grow up, they become aware of the positive qualities their names represent, and strive towards fulfilling those qualities."

Persoonsnaamgewing onder die Xhosasprekendes van Suid-Afrika

Bertie Neethling LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-03-18

"Soos wat die naamdraers grootword, word hulle bewus van die positiewe eienskappe wat hulle name verteenwoordig, en streef daarna om dit uit te leef."

Naamgewingstrategieë in André P. Brink se Duiwelskloof en Devil's Valley: 'n vergelykende perspektief

Bertie Neethling 2009-01-29 André P. Brink, celebrated Afrikaans novelist in South Africa, often translates or reworks his own work into English. In 1998 he published the Afrikaans novel Duiwelskloof, as well as the English version with the title Devil's Valley.
Top