ATKV|SA Akademie-pryse 2018: Vier LitNet Akademies-artikels word bekroon

  • 0

Die Afrikaanse Taal-en Kultuurvereniging (ATKV) stel 'n jaarlikse prysgeld beskikbaar vir die bekroning van gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in 'n betrokke jaar in 'n geakkrediteerde tydskrif verskyn het. Vanjaar is ses pryse bestem vir artikels in die geesteswetenskappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hanteer die keuringsproses. Artikels wat in 2016 verskyn het, is vir hierdie jaar se pryse in ag geneem.

Die pryswenners is soos volg:

Geesteswetenskappe:

  • H.P. van Coller, Affiliasie: Dept. Tale en Letterkunde, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus vir sy artikel T.T. Cloete as literêre kritikus, teoretikus en literatuurhistorikus (Deel 2): T.T. Cloete as literêr-historiese teoretikus. Die artikel het verskyn in Literator – Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies, 2016.
  • Cilliers van den Berg, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat vir twee artikels: Histerie en Perversie (deel II): 'Slagofferskap' in Der Nazi & der Friseur (Edgar Hilsenrath) en 'De joodse messias' (Arnon Grunberg) wat in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jg. 56 (3), September 2016 verskyn het en Mimesis soos beredeneer deur Philippe Lacoue-Labarthe: 'Horrelpoot' (2006) deur Eben Venter as herskrywing van Joseph Conrad se 'Heart of darkness' wat by LitNet Akademies Jg. 13 (2), 2016 verskyn het.
  • Charl Blignaut, Vakgroep Geskiedenis, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus vir sy artikel “Rebellie sonder gewere”: vroue se gebruik van kultuur as versetmiddel teen die agtergrond van die ossewa-brandwag se dualistiese karakter wat verskyn het in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, Jg. 30 (2), Des 2016.
  • Izette Bredenkamp en André Wessels, Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat vir hulle artikel Suid-Afrikaanse kapelaansvroue en die Grensoorlog (1966–1989): ’n Gevallestudie van denominale pastorale versorging wat verskyn het in Joernaal vir Transdissiplinêre navorsing in suidelike Afrika, 2016.
  • Aslam Fataar, Vise-Dekaan: Navorsing en Henry Fillies van die Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit Stellenbosch vir hulle artikel Die leerpraktyk-vorming van hoërskoolleerders op ’n plattelandse werkersklasdorp wat verskyn het by LitNet Akademies Jg. 13 (2), 2016.
  • Michelle Barnard, Fakulteit Regte, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus vir haar artikel Koolstofbelasting as voorgestelde ekologiese fiskalehervormingsmaatreël in Suid-Afrika wat by LitNet Akademies Jg. 13 (3), 2016 verskyn het.

Natuurwetenskappe:

  • Helgard G. Raubenheimer, Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Universiteit Stellenbosch vir sy artikel AuII: Skaars of afgeskeep? ’n Kritiese literatuuroorsig wat verskyn het by LitNet Akademies Jg. 13 (2) 2016.
  • Adriaan J. Reinecke en Sophia A. Reinecke en Mia van Wyk, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit Stellenbosch vir hulle artikel Die geskiktheid van potwurms (Enchytraeidae) en plante om die toksisiteit van olieraffinadery-slik te toets wat in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, Vol. 35 (1), 2016 verskyn het.

Die vier artikels uit LitNet Akademies wat bekroon is:

Mimesis soos beredeneer deur Philippe Lacoue-Labarthe: Horrelpoot (2006) deur Eben Venter as herskrywing van Joseph Conrad se Heart of darkness

Cilliers van den Berg
LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)

"Die doel van hierdie bydrae is om Horrelpoot (2006) deur Eben Venter as ’n herskrywing van Joseph Conrad se Heart of darkness te lees."

Die leerpraktykvorming van hoërskoolleerders op ’n plattelandse werkersklasdorp

Aslam Fataar, Henry Fillies
LitNet Akademies (Opvoedkunde)

"Hierdie leerders se leer is gevorm en geïnspireer deur en uit hul weiering om hul huidige omstandighede te aanvaar."

Koolstofbelasting as voorgestelde ekologiese fiskalehervormingsmaatreël in Suid-Afrika

Michelle Barnard
LitNet Akademies (Regte)

"Die doel van hierdie ontleding is om te beoordeel of die voorgenome koolstofbelasting (soos in die wetsontwerp beskryf) die potensiaal het om daadwerklik klimaatsverandering deur fiskale hervorming te kan teenwerk."

AuII: Skaars of afgeskeep? ’n Kritiese literatuuroorsig

Helgard Raubenheimer
LitNet Akademies (Natuurwetenskappe)

"Die vorming van AuII gedurende nanogoudsintese, ’n rol daarvoor in homogene katalise, sowel as die stabilisering daarvan op verskillende vaste ondersteuningsplatforms, toon dat meer bruikbare toepassings in die toekoms verwag kan word."

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top