WAT Mederedakteur: Kontrakpos vir vyf jaar (hernubaar)

  • 0

Pligte:  Alle aspekte van die redaksionele werk aan die Woordeboek en administratiewe take soos deur die Hoofredakteur bepaal.

Vereistes:  Aansoekers moet Afrikaanssprekend wees met 'n meestersgraad in Afrikaans en Nederlands of Afrikaans, OF 'n meestersgraad in Algemene Taalwetenskap met Afrikaans en Nederlands of Afrikaans tot op ten minste derdejaarsvlak, OF ‘n bewese rekord as leksikograaf; taal- en formuleringsvaardigheid; goeie rekenaarvaardigheid; dryfkrag; die vermoë om in 'n span te werk; doelgerigtheid met sterk afhandelingsvermoë.

Aanbeveling:  Leksikografiese ondervinding. Kennis van 'n derde taal benewens Afrikaans en Engels.

Diensaanvaarding:  1 Mei 2019

Sluitingsdatum:  12 Maart 2019

Navrae:  Die Hoofredakteur by 021 8873113

Aansoeke moet vergesel wees van gewaarmerkte afskrifte van sertifikate en ander dokumente. Die volgende besonderhede word verlang: ouderdom, huwelikstaat, gesondheidstaat, akademiese opleiding, publikasies, navorsing, leksikografiese ondervinding, vorige betrekkings, huidige betrekking, gespesialiseerde kennis van 'n bepaalde gebied, die vroegste datum van diensaanvaarding, asook die name en telefoonnommers van minstens twee referente.  Aansoeke kan elektronies ingedien word, maar aansoeke wat per afspraak by die hoofredakteur ingedien word, sal verwelkom word.

Rig aansoeke aan:  Die Hoofredakteur, Woordeboek van die Afrikaanse Taal,
Posbus 245, Stellenbosch, 7599 of [email protected].  Die WAT is geleë in Banghoekweg 115, Stellenbosch.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top