US Woordfeesprogram 2012: Diskoers

  • 0
Diskoers

RSG Nuus en RSG bied weer opwindende regstreekse uitsendings aan vanaf die Plataan-kafee in die Sasol Kunsmuseum se agtertuin. Laurie Gaum, self 'n passievole meningsvormer, het die Praat saam-gespreksonderwerpe saamgestel rondom die groen-tema. Almal kan gratis kom luister na:
Monitor, 5-9 Maart, 07:00 tot 08:00: Die bekende Cobus Bester praat met ’n reeks prominente meningsvormers.
RSG, Praat saam met Lynette Francis. 5-9 Maart, 8:00 tot 9:00: ’n Boeiende reeks gesprekke – kom stel jou vrae!
Spektrum, 5-9 Maart, 13:00 tot 14:00: Die RSG-span voer interessante onderhoude met ? verskeidenheid gaste – boeiend en aktueel.
Naweek aktueel, Saterdag 10 Maart, 12:00 tot 13:00: Die aktualiteitsprogram met ’n verskil! Vir mense wat wil wegbreek en anders na die lewe kyk.
Bespreek ? heerlike ontbyt by 082 874 2176.

Praat saam – aangebied deur RSG, Die Burger en die US Gespreksforum vir die Geestes- en Sosiale Wetenskappe

Hoe lewe ? mens ‘groen’?
Lynette praat met Elsabé Brits (Die Burger), Dave Pepler en Heidi Prozesky (US, Departement Sosiologie)
‘Groen’ is die mode-gonswoord van ons tyd, maar dit kan nogal moeite en geld kos om omgewingsvriendelik te lewe. Hoe kan ons hierdie ‘groen ding’ prakties en bekostigbaar doen en help bydra tot ? volhoubare samelewing?
5 Maart 08:00 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

Revolusie ook in Suid-Afrika?
Lynette praat met Johann Maarman (Die Burger), Zackie Achmat en Gerrie Swart (US, Departement Politieke Wetenskap)
2011 is gekenmerk deur die ‘Arabiese Lente’, met groot politieke verskuiwings aangevuur deur die mobilisering van die massa met behulp van sosiale netwerke soos Twitter en Facebook. Kan so iets ook in Suid-Afrika gebeur? Hoe gaan ons grootste knelpunt, nl. die ongelyke verdeling van rykdom, aangespreek word voordat ? “Suid-Afrikaanse Lente” plaasvind?
6 Maart 08:00 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

Wat is ‘witwees’?
Lynette praat met Christi van der Westhuizen, Jan-Jan Joubert (Beeld) en Amanda Gouws (US, Departement Politieke Wetenskap)
Bevoorregting op grond van ras is dikwels onsigbaar en funksioneer onbewustelik. Ons bekyk wit identiteit onder die vergrootglas, vra kritiese vrae en kyk of en hoe dit konstruktief kan bydra tot nasieskap.
7 Maart 08:00 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

Van appels en bome
Lynette praat met Martie Retief-Meiring (Die Burger-rubriekskrywer), Kabous Meiring en Awie Greeff (US, Departement Sielkunde)
Die gesprek tussen verskillende generasies verloop soms maar met stampe en stote soos jonghout ouhout uitdaag. ‘Buig die boompie terwyl hy nog jonk is’ word lank nie meer noodwendig aanvaar as die beste opvoedingsfilosofie nie.
8 Maart 08:00 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

‘Welvaartsbelasting’ of dalk ? CODESA III oor ekonomiese geregtigheid?
Lynette Francis praat met Willem Jordaan (Die Burger), Tony Ehrenreich en Stan du Plessis (US, Departement Ekonomie)
Desmond Tutu se voorstel oor ? welvaartsbelasting is met gemengde reaksie begroet. Tog is ekonomiese geregtigheid dié uitstaande saak van die onderhandelde skikking. Ons bespreek alternatiewe tot die onvolhoubare samelewing waarvan ons tans deel is.
9 Maart 08:00 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

US Gespreksforum vir die Geestes- en Sosiale Wetenskappe

Hierdie reeks deur die US se Gespreksforum vir Geestes- en Sosiale Wetenskappe stel spesialiste op verskeie gebiede aan die woord. Kom kry insig in hoe relevant akademiese navorsing is om daaglikse uitdagings die hoof te bied.

Militêre omgewingsgeletterdheid in die Suid-Afrikaanse Leër
Aangebied deur Fakulteite Krygskunde en Regte.  Met Kommandeur Hennie Smit en Oliver Ruppel
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag beheer en bestuur uitgestrekte terreine in Suid-Afrika.  Hoewel omgewingsvriendelike optrede nie normaalweg met gewapende magte geassosieer word nie, is daar ?  groeiende tendens om gewapende magte verantwoordelik te hou vir skade aan die omgewing. Hoe omgewingsgeletterd is soldate en watter regskwessies is hieraan verbonde?
5 Maart 14:30 | Plataan-kafee | 50min | Gratis

’n Nuwe ruimte vir spiritualiteit
Interdissiplinêre gesprek aangebied deur die Departement Filosofie.  Met Willem Moore, Jurie van den Heever, Malcolm de Roubaix en Louise du Toit
Om spirituele behoeftes te bevredig en antwoorde op lewensvrae te kry, besoek mense gewoonlik katedrale, sinagoges, moskees, tempels en kerke, of wend hulle tot die natuur. Is slegs hierdie ruimtes gepas vir spirituele behoeftes of is dit tyd om ? nuwe ruimte te skep?
6 Maart 14:30 | Plataan-kafee | 50min | Gratis

Nasionalisering en die Suid-Afrikaanse ekonomie
Aangebied deur die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskap.  Met Stan du Plessis en Ada Jansen
Hierdie gesprek ondersoek die saak vir nasionalisering aan die hand van ekonomiese beginsels en die internasionale ervaring. Wat is die rol van die mynbousektor in die Suid-Afrikaanse ekonomie en watter implikasies hou nasionalisering in vir die inkomstes en uitgawes van die Suid-Afrikaanse regering?
7 Maart 14:30 | Plataan-kafee | 50min | Gratis

Omgewingsopvoeding in skole
Aangebied deur die Fakulteit Opvoedkunde.  Met Chris Reddy en Michael le Cordeur
Waarom is opvoeding oor die omgewing belangrik in die onderwys? Hoe kan die Afrikaanse opvoeder liefde vir die omgewing by leerders kweek? Kom praat saam oor die Universiteit se program vir Omgewingsopvoeding en oor die noodsaaklikheid van taal vir die omgewing.
8 Maart 14:30 | Plataan-kafee | 50min | Gratis

Is die Geestes- en Sosiale Wetenskappe onder druk?
Aangebied deur die Gespreksforum vir die Geestes- en Sosiale Wetenskappe.  Met Louis Jonker, Peter Vale en Jannie Hofmeyr
Enkele maande gelede is dokumente in Suid-Afrika gepubliseer oor die stand van die Geestes- en Sosiale Wetenskappe op nasionale vlak. Die paneel gebruik dié dokumente as vertrekpunt om die situasie in die land en op Stellenbosch onder die loep te neem.
9 Maart 14:30 | Plataan-kafee | 50min | Gratis

Kritiese interaksie-sessies

Aangebied deur die US Studenteraad

Kom luister hoe die toonaangewers van vandag sake uitpraat met die leiers van môre in ? opwindende nuwe inisiatief waar studenteleiers met mekaar en met akademici praat oor ? verskeidenheid kwessies wat relevant is vir jongmense, die Universiteit Stellenbosch én die groter Suid-Afrikaanse samelewing. Marnus Havenga (SR-lid, Kritiese interaksie) fasiliteer die gesprekke:

Die toekoms van die US
Die Hoop-projek is in, Jool is uit en ‘kritiese denke’ is die gonsbegrip op kampus. Wat behels dit om ? Matie te wees in die 21ste eeu? Kobus Ehlers, dosent in Waarde- en Beleidstudies, bespreek die US se pad vorentoe saam met die volgende studenteleiers: Nadia Marais (oud SR-lid), Nico de Wet (Stigter van Vryestudent) en Jonno Blankenburg (Speaker van die Studenteparlement).
7 Maart 15:30 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

Transformasie, ontwikkeling en gemeenskapsinteraksie
? Inklusiewe taalplan, transformasie en effektiewe gemeenskapsinteraksie by die US is kwessies wat tans op almal se lippe is.  Prof. Anton van Niekerk (Hoof van die Sentrum van Toegepaste Etiek) kyk saam met die volgende studenteleiers na wat regtig op die kampus aan die gebeur is: Innes Barnardt (oud SR-lid), Anina Botha (SR-voorsitter) en Ziyanda Stuurman (SR-lid).
8 Maart 15:30 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

Volhoubaarheid en vooruitgang – ? soeke na die goue middeweg
As ontwikkelende land benodig Suid-Afrika ? groeikoers wat werkloosheid kan aanspreek. Terselfdertyd is daar geweldige druk op ons hulpbronne en ? strewe na groen inisiatiewe. Binne hierdie konteks is die US in ? knyptang – uitbrei ten alle koste, of volhoubaar groei? Hoogleraar in Ekonomie, prof. Stan du Plessis, debatteer die saak met die volgende studenteleiers: Wynand Spruyt (oud SR-lid; Hoof van die Eenheid vir Kritiese Denke), Gina King (SR-bestuurder: Groen) en Deidré Baartman (SR-lid).
9 Maart 15:30 | Plataan-kafee | 60min | Gratis

 

ATR Jeugberaad

Die jeug is nie taalgroentjies nie
Aangebied deur die Afrikaanse Taalraad (ATR).  Met Magda Fourie-Malherbe, Rudi Buys, Llewellyn Macmaster en Danny Titus
Taal is ? netelige kwessie op Stellenbosch. Onderrig behoort in die taal te geskied waarin studente die gemaklikste is en die beste kan presteer. Maar hoe voel die jeug oor die saak? Jeugleiers van verskillende fakulteite en skole gee hul mening oor kwessies soos meertaligheid, die T-opsie, tolking en parallelmediumonderrig.
10 Maart 09:00 – 15:00 | JC Smuts-gebou: kamer A201| Gratis

Stellenbosch: nuwe dinamika?  
Aangebied deur Stellenbosch360.  Met o.a. Annemarie Ferns, Martie Meiring, Conrad Sidego, Julian Smith en Andreas van Wyk
’n Voortsetting van die debat oor Stellenbosch se pad vorentoe: gaan die verkiesing van ? nuwe stadsraad en die stigting van Stellenbosch360 ? werklike verskil maak? Prominente rolspelers in die munisipaliteit, sakelewe, die Universiteit en gemeenskapslewe besin oor dié belangrike kwessie. Kom lug jou mening.
10 Maart 11:30 | Ou Hoofgebou: J.C. de Wet Saal | 90min | Gratis
Keer terug na die program-indeksblad.  

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top