Tuisonderwys is nie inperkingsonderrig nie: praktiese raad vir ouers

 • 2

Foto: Unsplash

 • Yolanda Wessels is self ’n ma

Vir baie ouers is hierdie jaar veral dalk ’n tameletjie – nie net het die koronavirus die (skool)lewe op sy kop kom keer nie, maar daar is ook groot onsekerheid en kommer oor wat die toekoms mag inhou. Daarom kon jou belangstelling in tuisskoling dalk geprikkel wees. Let wel, dit moet ’n weldeurdagte besluit wees om jou kind tuis te onderrig, en dit is glad nie soos inperkingsonderrig nie. Vergewis jou dus met die feite en doen deeglik navorsing voordat jy ’n besluit neem deur watter organisasie jy jou kind wil laat studeer asook watter kurrikulumopsies die geskikste is vir jou kind en sy/haar spesifieke behoeftes.

Die profiel van ’n ouer wat tuisonderrig oorweeg, is iemand wat deeglik huiswerk doen; dit moet nie sommer deur impulsiewe ouers aangepak word nie.

Daar is verskeie redes waarom mense tuisonderwys oorweeg – sommiges bloot omdat dit beter pas by hul roetine en dit die kind al vroeër ’n geleentheid gee om te fokus en in hul aanleg spesialiseer. Ander kere is dit omdat die ouer vertroue verloor het in ’n nasionale skoolopvoedingsisteem, dalk omdat die kind spesiale behoeftes het waaraan daar nie in ’n hoofstroomskool aan kan voldoen word nie.

Verskille en ooreenkomste                                                                                       

Volgens Rolanda van der Meulen, wat tuisonderrig aan ’n graad 4-leerder gee, is inperkingsonderrig soos huiswerk doen. "Die opdragte kom van die skool of word by die skool afgehaal. Dit is gratis en die onus is op die ouers en leerder om die werk te voltooi. Sommige ouers besef nie die erns van die "byhou en voltooi" van weeklikse pakkies nie en kom makliker daarmee weg om slap te lê en die kind nie tot verantwoording te roep nie." Rolanda sê tuisonderwys is ’n keuse wat ouers maak omdat dit tot hul kind se voordeel gaan strek, moontlik omdat die kind swaar trek op skool. Dit is ook ’n moontlikheid dat die kind akademies sterk is en verveel word. "Dit is baie belangrik om by ’n geakkrediteerde program te registreer ingeval die kind later dalk weer wil terugkeer na hoofstroomonderwys. Die bewyse en vordering is daarom noodsaaklik." Tydens grendeltyd kan tuisonderwys ongehinderd voortgaan met spesifieke akademiese vereistes en assesserings, want nie alle tuisskolers skryf toetse of het ’n stiptelike roetine nie.

Volgens verskeie bronne is die verskille grotendeels dat daar ’n keuse van kurrikulum is wat aangepas kan word tot voordeel van jou kind, en buigbaarheid. Jy beplan self jou werksafbakening en jou kind bepaal die tempo waarteen gewerk word. Sodoende kan daar stilgestaan of aanbeweeg word sodra konsepte verstaan en toegepas kan word. Met tuisonderwys vind opvoeding binne jou huis plaas en die motiewe en aanslag is totaal verskillend vir elke gesin.

Praktiese kwessies soos vakkeuses, wetgewing, toetse en assesserings

Waar skole formele assesserings en toetse het, wissel tuisonderwys afhangende van die tipe aanslag. Oor die algemeen is daar nie toetse nie en dien die deurlopende assesserings as maatstaf. Toetse vind eers op ’n later ouderdom plaas, soos ook gedoen word in lande soos Finland en Duitsland. Die rede waarom formele toetse nie nodig is nie, is dat die fokus is om die vaardigheid te bemeester. Jy as ouer weet jy moet deurlopende assesseer of jou kind die vak/konsep bemeester en voldoende daaroor kan kommunikeer en weergee en dit kan toepas. Dit dien as maatstaf omdat julle een tot een funksioneer en nie in ’n groot groep soos in skoolverband waar toetse en eksamens benodig word vir ’n onderwyser om te kan vasstel of elke kind in die klas bybly met die vak nie. Afhangende van watter kurrikulum jy kies, wissel kostes, jou aanslag en keuses, maar moet liefs nie ’n pakket koop voordat jy presies weet wat die kurrikulum insluit en of dit in belang van jou kind se leerstyl is nie.

Redes vir tuisskool en redes daarteen

Rolanda noem dat baie leerders wat tuisonderwys ontvang, ernstige uitvalle en/of emosionele probleme het, en vir so kind is die onderwysstelsel nie tot hul voordeel nie. "Tuis word probleme dadelik aangespreek en dra dit by tot die bou van die kind se selfvertroue en vinniger vordering en verbetering van probleme. Die kind besef dat wat in die klas gebeur, in die klas bly en nie aan persoonlike vrese en hindernisse blootgestel word nie – môre probeer ons weer en om foute te maak is in orde." Die emosionele sy word baie sterk aangespreek, wat bydra tot die akademie en vir die kind om in hom-/haarself te glo.

Een van die grootste voordele is dat kinders individuele aandag ontvang. Die meerderheid van mense se besluite word gebaseer op die kwaliteit van akademie, morele waardes, kwaliteit-aandag, dissipline en sekere beginsels wat gevolg word, afpersing/boelie by skole en ook omdat skole nie altyd ruimte bied vir kinders met leeruitdagings, begaafdheid, en visuele en kinestetiese leervoorkeure nie, en medikasie is nie noodwendig die antwoord nie.

Jou rol as ouer                                                                                                          

Met tuisonderwys fasiliteer jy as ouer die proses en help jy jou kind om tot die beste van hul vermoëns te ontwikkel. Waar baie formele instansies dalk net aandag gee aan akademie/bevoegdheid, kan daar in ’n tuisonderwysopset ook aandag gegee word aan waardigheid en om te behoort, wat ’n kind as ’n hele persoon ontwikkel. Daar is verskeie instansies en assosiasies in elke provinsie om ouers by te staan en die verskeidenheid kurrikula maak dit gebruiksvriendelik vir alle ouers, met die gesin se roetine en styl in ag geneem.

Voordele van tuisonderrig                                                                                            

 • Die kind kan sy tyd effektief spandeer aan ’n vak waarin hy/sy werklik belangstel. Daar kan ook meer tyd spandeer word aan ’n vak waarmee die kind meer intensiewe hulp benodig. Sommige vakke wat nie in hoofstroomskole beskikbaar is nie, kan geleer word, wat die kind vroeg al ’n voorsprong gee.
 • Daar is geen groepsdruk om by te hou by klasmaats wat hul laat voel hul is nie goed of slim genoeg nie. In ’n skoolopset is daar net een onderwyser per groot groep studente beskikbaar, asook periodes met ’n spesifieke tydsduur. Sommige kinders het meer leiding en aandag nodig, wat nie altyd moontlik is nie. Met tuisonderwys verskuif die fokus na die kind se behoeftes en sodoende kan die manier van onderrig aangepas word om by die kind se belange te pas.
 • Dit bied meer geleentheid om tyd saam met jou familie te spandeer en dit is makliker om uitstappies en vakansies te beplan.
 • Die skooldag is baie korter – slegs 3–5 ure per dag – wat kinders toelaat om hul passies te beoefen.
 • Jou kind word minder aan negatiwiteit blootgestel, soos bendes, geweld, groepsdruk en afknouery, wat meer algemeen is onder skoolgaande kinders.
 • Tuisskolers is as meer sosiaal aanpasbaar en afgerond bewys in verskeie studies, en weerspreek die wanopvatting van geen sosialisering by tuisskolers nie. Ouers tree intensioneel op om kinders by verkeie sportklubs, verenigings en gemeenskapswerk betrokke te kry waar kinders interaksie met alle ouderdomme, rasse en agtergronde het.
 • Gesinne kom vry van sisteme en roetines wat nie noodsaaklik is om elkeen tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel nie, en ontdek in die proses ’n nuwe leefstyl!

Nadele

 • Dit vereis baie tyd vir navorsing om by die regte produkte uit te kom, omdat daar ’n magdom hulpbronne beskikbaar is wat wissel van gratis tot duur, formeel tot informeel, en daarom is dit uiters belangrik om navorsing te doen of n spesialis te raadpleeg alvorens jy enigiets aankoop.
 • Ouers kan onttrek uit die samelewing en dit is belangrik om jou kind aan te moedig om deel te neem aan sport, ander buitemuurse aktiwiteite en gemeenskapsprojekte, en om hul passies uit te leef.
 • Die kurrikulum kan nie noodwendig maandeliks afbetaal word soos met skoolfonds nie.

Vir meer inligting ondersoek gerus onderstaande skakels:

 • 2

Kommentaar

 • Ek het baie energie en tyd spandeer om een vak aan meer as 1000 leerders aan te bied oor ’n klompie jare. Kan nie sien dat ek honderde ure sou spandeer om ses vakke aan een leerder in een jaar te onderrig nie. Tuisonderrig?

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top