Persvrystelling: Taalraad kommentaar op die US se Hersiene Toelatingsbeleid

 • 4

Persvrystelling

Nóg Afrikaans, nóg Xhosa word in die US se Hersiene Toelatingsbeleid genoem. Die woordjie “taal” kom skaars voor. 

In Artikel 6.2.8 van die Toelatingsbeleid word geskryf dat fakulteite, benewens akademiese prestasie, ’n student se “meertaligheid” in ag kan neem (indien dit die fakulteite sou pas). Wat hierdie “meertaligheid” in die praktyk behels, word nie hier of elders in die Toelatingsbeleid bepaal nie (eintlik ook nie in die Taalbeleid nie).

In Artikel 6.13, “Taal en toelating,” word enersyds verwys na die Taalbeleid se verbintenis tot “meertaligheid” (steeds ongedefinieer) en die “dinamiese proses” waarvolgens die US poog om “meer inklusief en meer divers” te word.

Die relevansie van Artikel 6.13 tot die Toelatingsbeleid word egter nie verduidelik nie. Nietemin word die betekenis van “diversiteit” in die Toelatingsbeleid gedefinieer as iets wat te doen het met “faktore soos rasseklassifikasie, gender, gestremdheid, sosio-ekonomiese benadeling (onderwys- en/of ekonomiese benadeling en eerstegenerasiestatus), geografiese ligging (platteland teenoor stad) en ouderdom.” 

Taal vorm dus eksplisiet nié deel van die US se definisie van “diversiteit” nie. Dit word ook nie onder die hofie van sosio-ekonomiese faktore in ag geneem nie. Dit beteken dat die US se studentekorps as “divers” kan geld, selfs al is dit 100% Engelssprekend.

Voorts verbloem die miskenning van taal as ’n relevante faktor in die Toelatingsbeleid die massiewe onderverteenwoordiging van swart en bruin Afrikaanssprekendes by die universiteit. Sonder eksplisiete taalteikens en sinvolle taalmeganismes in die US se beleide sal die strukturele diskriminasie wat hier ter sprake is verdere sosio-ekonomiese marginalisering van hierdie groep in die hand werk.

Dit sal ook die taalverskuiwing na Engels versterk, ’n proses met geweldige sosiale, kulturele, sosio-ekonomiese en menslike gevolge, iets wat geloofwaardige instansies soos UNESCO al sedert die 1950s duidelik maak.

Hierdie kwessies is vir die US egter niks nuuts nie, omdat die gevolge van die US se benadering tot taal en die impak op Afrikaanse skole immers openlik by die universiteit bespreek is. Inderdaad, taalverskuiwing is gedurende ’n Senaatsvergadering oor die Taalbeleid selfs genoem as ’n rede hoekom Afrikaans slegs ’n probleem van korte duur sal wees. 

Daar kan dus nie later sprake wees van die “onbedoelde gevolge” van universiteitsbeleid nie, veel eerder van ’n daad van uitsluiting wat willens wetens gepleeg word.

 • 4

Kommentaar

 • Avatar
  Annette Boshoff

  Nog 'n artikel uit dieselfde uitgawe van The Patriot (20 Oktober 2016):
  http://www.thepatriot.co.zw/top-news/demystifying-the-mother-tongue-in-economics/

  By Charles T.M.J. Dube

  I USED to run economic literacy campaigns with the Zimbabwe Christian Council.
  I was particularly intrigued by one class which had mostly elderly people, some of whom had only gone as far as Standard One (Grade Three).
  I must also admit I was also experimenting on the impact of language on transmitting complex matters.
  I navigated all the corners of economics with them in Shona and amazingly, no matter how deep I tried to go, as long as I explained in a language they knew, their subject grasp was even better than my first encounter with the discipline.
  The idea of economic choice faced with scarce resources, the budget constraint, demand and supply, elasticity of demand and/or even cross elasticity, but, they still floored me with their examples from their everyday lives.
  I upped the scales and even went into indifference curve analysis and we were still together. I varied my levels from ‘O’-Level, ‘A’-Level and even university depth and for as long as we were using Shona, we remained together.
  I took them through both the equities, money market, the role of the state and the exchequer as well as the national budget.

  • Annette,
   Dis inderdaad baie insiggewende artikels wat jy in jou twee bostaande kommentare verskaf. Dit laat mens ook met verfrisde oë na Zimbabwiese inligtingsbronne kyk! Baie dankie daarvoor.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top