SBA Woeker met Wiskunde: Toespraak van DJ Brand

  • 0
Die SBA het van 4–6 Oktober 2012 'n Wiskundekongres vir hoërskoolonderwysers in Oudtshoorn aangebied. Hier is die toespraak van DJ Brand, voorsitter van die SBA, wat by hierdie geleentheid gelewer is op 4 Oktober 2012.

 

Suiwer wiskunde is in ’n mate die digkuns van logiese idees. – Albert Einstein

Wiskunde is so ’n wesenlike bestanddeel van ons bestaan, ons mens wees, maar ons sien dit dalk nie altyd raak nie. Baie alledaagse menslike aktiwiteite wat ’n wiskundige element bevat, is al tweede natuur by ons, soos om jou kinders se skoolgeld te betaal of jou motor se brandstofverbruik te bereken. Wiskunde is egter ook deel van baie meer komplekse dinge soos sterrekunde en aktuariële wetenskap. Sonder wiskunde sou versekeringsmaatskappye en banke soos ons dit vandag ken, waarskynlik nie bestaan het nie en sou pendeltuie nie die ruimte in kon vaar of ’n klein voertuigie genaamd Curiosity nie op Mars kon geland het nie.

’n Paar honderd jaar voor Christus het ’n Griek met die naam Pythagoras gesê dat getalle die basis vir die struktuur van die heelal is. Hy en sy volgelinge het verskeie wiskundige ontdekkings gemaak en is ook bekend vir die Pythagoras-stelling wat op skool geleer word, naamlik: die vierkant van die langste sy van ’n reghoekige driehoek is gelyk aan die som van die vierkante van die twee ander sye (byvoorbeeld 3²+4²=5²). Hulle het ook die verband tussen syfers en musiek getrek deur te bevind dat note wat goed harmonieer met mekaar, in ’n bepaalde getalleverhouding staan, byvoorbeeld die 1ste, 3de en 5de note in ’n akkoord. Dit is interessant dat mense se aanleg in wiskunde dikwels gepaard gaan met ’n aanleg in musiek.

 

Heinrich von Wielling, Charles Snyders en Daclon Aries by die wiskundekongres

 

Wiskunde is dus ’n kern-element van ons opvoeding en ontsluit ook studievelde anders as wiskunde vir ons. Dit is inderdaad ook “die digkuns van logiese idees”. Dit is egter ongelukkig ’n feit dat daar heeltemal te min leerders is wat wiskunde in graad 12 slaag en natuurlik nog minder studente wat wiskunde as vak op universiteit neem. Die vlak van syfervaardigheid is ook kommerwekkend laag. Volgens die toetse wat die Universiteit van Pretoria in 2011 in die Wes-Kaap gedoen het, is die syfervaardigheidsvlakke vir graad 6 23,4% en graad 9 10,4% onderskeidelik. Volgens die jongste WEF Global Competitiveness Report is Suid-Afrika 52ste uit 144 ekonomieë, twee posisies laer as die vorige jaar. Daar is ’n groot tekort aan ’n verskeidenheid vaardighede in Suid-Afrika wat nodig is om uiteindelik meer mededingend te wees. Wiskundige vermoëns is een daarvan. Die ekonomie van Suid-Afrika, en ons is nie uniek wat dit betref nie, benodig eenvoudig baie meer studente wat in wiskunde geslaag het en in studierigtings soos ingenieurswese en rekenaarwetenskap kwalifiseer.

Die SBA se uitgangspunt is om mense te bemagtig, of anders gestel, om mense in staat te stel om hul vermoëns so goed moontlik te kan ontwikkel. Ons fokus op taalvaardighede in Afrikaans omdat dit sentraal staan in die ontwikkeling van mense. Om effektief te kan kommunikeer en te kan leer moet ’n mens goeie taalvaardighede besit.  Dit is dus ons primêre fokus. Dit is egter ook nodig om ’n goeie syferkennis te hê en die SBA het dus besluit om ook op hierdie terrein ’n verskil te maak en jongmense te help om hul wiskundige vermoëns te ontwikkel, maar ook om wiskunde te geniet. Die Wiskunde-olimpiade vir graad 7’s was die eerste been van ons betrokkenheid op hierdie gebied en ons wil dit graag uitbrei in 2013. Die Wiskundekongres om onderwysers se kennis en vaardighede te help slyp is die volgende fase van die SBA se betrokkenheid in wiskunde. Dit kan hopelik ook ’n jaarlikse instelling word waar die jongste ontwikkelinge en tegnologie bekend gestel kan word aan onderwysers.

“Die studie van wiskunde begin, soos die Nyl, in nietigheid maar eindig in grootsheid.” – Charles Caleb Colton

 

Jurg Basson was ook ’n aanbieder by die kongres.

 

Lees Marise Oberholzer, projekbestuurder van die wiskundekongres, se indrukke.
Lees David Piedt se toespraak by die geleentheid.

 

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top