Dirk Brand

Dr Dirk J Brand Bioskets Dirk Brand het die grade BComm LLB LLM (Europese Uniereg) en LLD (Staatsreg) verwerf. Hy is ‘n kundige op die gebied van die staatsreg, veral finansiële staatsreg en is tans ‘n onafhanklike regsadviseur en konsultant wat werk binne die staatsregtelike omgewing, die bevordering van goeie regering en internasionale verhoudinge. Hy is ook op ’n deeltydse basis verbonde aan die Skool vir Publieke Leierskap, Universiteit Stellenbosch. Hy het reeds verskeie artikels en bydraes tot boeke oor staatsreg en internasionale betrekkinge gepubliseer in Suid-Afrika, Duitsland, Italië en die VSA. Sy doktorale tesis is ook deur die Konrad Adenauer Stiftung gepubliseer in 2006 onder die titel Financial Constitutional Law – a comparison between Germany and South Africa. Hy het as staatkundige adviseur vir die Wes-Kaapse Provinsiale Regering opgetree in die middle-negentigs en ook aan die onderhandelinge in die Grondwetlike Vergadering in Kaapstad deelgeneem. Later het was hy ook koördineerder van ’n span regskundiges wat verantwoordelik was vir die opstel van die Wes-Kaapse Provinsiale Grondwet, 1998. Hy was daarna vir etlike jare aan die hoof van die kantoor vir internasionale betrekkinge vir die Wes-Kaapse Regering.

SBA Woeker met Wiskunde: Toespraak van DJ Brand

Dirk Brand 2012-10-17 Die SBA het van 4–6 Oktober 2012 'n Wiskundekongres vir hoërskoolonderwysers in Oudtshoorn aangebied. Hier is die toespraak van DJ Brand, voorsitter van die SBA, wat by hierdie geleentheid gelewer is op 4 Oktober 2012.

SBA Voorsittersrede September 2012: Maak drome werklikheid

Dirk Brand 2012-09-21 Dr DJ Brand, Voorsitter van die SBA, het sy Voorsittersrede by die SBA se jaarvergadering op 14 September 2012 gelewer.
Top