Reaksie van die Afrikaanse Taalraad op die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg | Response of the Afrikaanse Taalraad to the Copyright Amendment Bill

  • 0

Reaksie van die Afrikaanse Taalraad op die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg

Die Afrikaanse Taalraad is ernstig bekommerd oor die finansiële onsekerheid wat die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg op skrywers sal hê en hoe dit die reeds brose publikasiebedryf sal laat kwyn.

Die Wysigingswet is werklik ʼn geval van om die gans wat die goue eiers lê te slag. Die oomblik wat die staat aan skrywers se regte raak, sal die wet van afnemende opbrengste inskop. Ons skrywers sal suinig word, en onderwys sal uiteindelik gelaat word met die bietjie wat die staat kan bekostig.

Ons is egter veral bekommerd oor die disproporsionele impak wat die Wysigingswet op die veel meer kwesbare inheemse tale van die land sal hê. Dit sal onder andere sonder twyfel die huidige opbloei van skryfwerk in ons inheemse tale in die kiem smoor, daarmee ook die nuwe belangstelling in ons ryk kulturele erfenis.

Die grootste onbedoelde gevolg van die Wysigingswet – net om dit duidelik te stel – is kulturele vernietiging. Engelse hegemonie sal weereens in alle sektore bevorder word – ten koste van ons inheemse kulture en tale, Afrikaans inkluis.

Die Afrikaanse Taalraad versoek dus die regering om die Wysigingswet terug te trek en om ʼn oop gesprek oor skryf en onderwys met uitgewers en skrywers van stapel te stuur. Skrywers van al die inheemse tale van die land moet hierby betrek word.

 

Response of the Afrikaanse Taalraad to the Copyright Amendment Bill

The Afrikaans Language Council (Afrikaanse Taalraad) is gravely concerned about the financial uncertainty that the Copyright Amendment Bill will unleash on authors and how it will diminish the already fragile publishing industry.

This Bill is truly a case of slaughtering the goose that lays the golden eggs. The moment the state touches authors’ rights, the law of diminishing returns will kick in. Our authors will become stingy and mean, and education will ultimately be left with what little the state can afford.

However, we are especially concerned about the disproportional impact that the Bill will have on the more vulnerable indigenous languages of the country. It will most certainly smother the current florescence of writing in these languages, and along with it the resurgent interest in our rich cultural heritage.  

The main unintended consequence of this Bill – just to make this totally clear – is cultural devastation. English hegemony will be advanced yet again at the expense of our indigenous cultures and languages, including Afrikaans. 

The Afrikaans Language Council therefore asks government to withdraw the Bill and to begin a transparent discussion about writing and education with publishers and authors. Care should be taken to involve authors of all our indigenous languages.

The Afrikaans Language Council is an Article 8 Organisation registered with the Commission for the Protection and Promotion of the Rights of Cultural, Linguistic and Religious Communities. It is committed to the promotion of Afrikaans within a multilingual context, and does so inclusive of all speakers of Afrikaans and in partnership with the other indigenous languages of the country.

 

Lees ook | Also read

South African authors protest against Copyright Amendment Bill

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top