Persvrystelling: Vier saam-saam Taalmonument se 45ste jaar in 2020

 • 1
’n Fabelagtige fees vir oud en jonk wink op die pragtige Paarlberg

Die ikoniese Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se feesjaar spring op 28 en 29 Februarie 2020 weg met ’n naweek van musiek, stories, kindervermaak en ’n mark op die wonderskone Paarlberg. Daar is boonop ’n pretstap, joga, jazz en digkunsklas om te verseker álmal het ’n prettige manier om een van Afrika se jongste tale te vier. Die veeltalige, multikulturele program sal Afrikaans in al haar pragtige gedaantes laat pronk om sprekers en nie-sprekers met ’n unieke, gesellige gees te omarm.

Vrydagaand die 28ste is Akkedis Band se Afrikaanse rockmusiek met ’n stewige skeut Afrika-, reggae en blues invloede eerste aan die beurt. Op hul hakke volg Die Heuwels Fantasties se futuristiese elektronika ineengevleg met subtiele kitaarelemente en intelligente lirieke. Drank- en kosstalletjies beskikbaar; onthou warm klere en komberse.

Saterdag, Skrikkeldag, begin met ’n “45 Minute vir Afrikaans”-pretloop waartydens deelnemers stap-stap die pragtige fynbosbedekte berghange en onbekende paadjies kan verken. Diegene wat dit binne 45 minute voltooi, ontvang goue medaljes, maar talle geluktrekkings met kontantpryse is op die spel vir álmal.

’n Kos-, kuns- en kunsvlytmark sal in talle behoeftes voorsien terwyl “Groen en Gesond in die Groen Galery” (die buiteluggalery tussen die rustige granietrotse en olienhoutbome waar opkomende Afrikaanse skrywers se werk uitgestal word) aan dieper behoeftes aandag gee. Die bekende woordwonderwerker Diana Ferrus bied ’n meestersdigkunsklas vir een en almal aan, maar vir diegene wat meer poëties met hul lywe wil omgaan, is ’n jogaklas die Zen-ste opsie.

Diana Ferrus

Naas die speelparke en buitelugspeletjies vir kinders, hou ’n paar energieke oppassers die jongspan uit die kwaad met ’n poppekasvertoning, gesigverf en meer. Dit terwyl die res die klassieke klanke van Paarl Vallei Eisteddfod se talentvolle musikante aanhoor aan die voet van die indrukwekkende, simboliekgelaaide beeldhouwerk wat erkenning aan Afrikaans se Europese, Suidoos-Asiatiese en Afrika-wortels gee.

Die middagprogram om 13:00 sluit ’n kort verwelkoming deur Jawaahier Pietersen, akteur en sanger, asook Michael Jonas, direkteur, in. Daarna spring Jaloersbokkies op die verhoog, so eg Kaaps soos breyani en koesisters, soos ghoema en winterreën. Volgende is Vito Heyn oftewel V.I.T.O aan die beurt. Dié jong rymkletser van Namakwaland maak vinnig opgang danksy sy oorspronklike inheemse Nam-Afrikaanse lirieke en boheemse styl.

V.I.T.O

Elias P Nel, die “bek sonner brieke” is die bobaasstorieverteller wat almal aan sy lippe laat hang danksy verhale gevul met bittersoete én uitbundige humor. The Unknown Dance Crew volg hom op; gewapen met handskoene en maskers, vergas en verras dié groep malse teatrale dansers hul gehore keer op keer met hul onverwagse, snelvloeiende uitvoerings op die maat van oorspronklike musikale kombinasies.

Elias P Nel

En dan is dit Jak de Priester. Sedert hierdie sanger en digter se debuutalbum het talle nommer-een radiotreffers, toekennings, benoemings en suksesvolle albums gevolg – hoor self waarom “Jak” en “sangsensasie” gewoonlik in dieselfde asem genoem word.

Jak de Priester

Nog ’n hoogtepunt van die dag is die jazzkonsert in die Tuinteater, die perfekte klankbaan vir ’n soel laatmiddag. Lungelo Motaung, oftewel Lungi, is ’n gewilde kunstenaar by musiekveneus en word geloof vir haar vokale reikwydte, verhoogpersoonlikheid en interpretasie van ’n wye verskeidenheid items.

Lungelo Motaung

Daarna volg Ramon Alexander, ’n musikale maestro wat nuwe lewe in Kaapse jazz blaas met oorspronklike komposisies en vingers wat flatervry oor die klavier se akkoorde gly. ’n Weergalose sononder-bederf is dus op hierdie skrikkeldag-spyskaart!

..........

Die Taalmonument bestuur onder meer ’n geletterdheidsprojek, het ’n skool “aangeneem” ten bate van Nelson Mandela en borg gratis vervoer na die monument. Deur bloot die feesgeleenthede by te woon, ondersteun gaste die uitreikprogramme, so byvoorbaat “Baie Dankie!” Gaste word ook aangemoedig om ’n nuwe of tweedehandse kinderboek aan die Besoekersentrum te skenk ter ondersteuning van die “Laat ons Lees!”-projek.

..........

 • Kaartjies (R150/R70 vir Vrydag en R80/R40 vir Saterdag) is vooraf te koop by die Taalmonument op Paarlberg, by die Taalmuseum in Paarl (021 872 3441/863 0543) en aanlyn via Computicket (www.computicket.co.za). 
 • Vir meer oor al die ander opwindende geleenthede, buiten die 2020-vieringe, by die Taalmonument, skakel 021 863 0543/4809, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. 
 • Jaarpermitte is beskikbaar teen R120 vir individue of R220 per gesin, wat toegang tot alle volmaanpieknieks insluit.
 • Foto’s: verskaf

..........

Celebrate the Taalmonument’s 45th anniversary in 2020 
A fabulous festival awaits young and old on the beautiful Paarl Mountain

The iconic Afrikaans Language Museum and Monument’s festival year kicks off on 28 and 29 February 2020 with a weekend of music, stories, children’s entertainment and a market on the pretty Paarl Mountain. There is also a fun walk, yoga, jazz and poetry class to ensure everyone enjoys celebrating one of Africa’s youngest languages. The multilingual, multicultural program will showcase Afrikaans in all its beautiful forms, reminding speakers and non-speakers of the unique, welcoming spirit of this plucky language.

Friday evening 28th, Akkedis Band’s Afrikaans rock, infused with African, reggae and blues sounds, gets everyone in the party mood. Hot on their heels, Die Heuwels Fantasties’ futuristic electronics are intertwined with subtle guitar elements and intelligent lyrics. Beverage and food stalls available; remember warm clothes and blankets.

Die Heuwels Fantasties

Saturday, Leap Day, begins with a “45 Minutes for Afrikaans” fun walk during which participants can explore the beautiful fynbos-covered mountain slopes and unknown trails step by step. Those who complete it within 45 minutes receive gold medals, but numerous cash prizes are on offer for all participants.

A food, arts and crafts market will cater to many needs, while “Green and Serene in the Green Gallery” (the outdoor gallery between the tranquil granite rocks and olive groves where the works of emerging Afrikaans writers are exhibited) addresses deeper needs. The well-known wordsmith Diana Ferrus offers a master of poetry class for one and all, but for those who want to stretch their bodies more poetically, a yoga class is the Zen-est option.

In addition to the children’s playgrounds and outdoor games, energetic child-minders will keep the young ones out of harm’s way with a puppet show, face painting and more. This while the rest can listen to the classic sounds of Paarl Valley Eisteddfod’s talented musicians at the foot of the impressive, symbolically laden sculpture that recognises Afrikaans’s European, Southeast Asian and African roots.

The afternoon programme at 13:00 includes a short welcome by Jawaahier Pietersen, actor and singer, as well as Michael Jonas, director. Then Jaloersbokkies, as Kaaps as breyani and koesisters, like ghoema and winter rain, hops onto the stage. Next up is Vito Heyn, or V.I.T.O, with his first for Afrikaans. This young rapper from Namaqualand is a rising star thanks to his original indigenous Nam-Afrikaans lyrics and bohemian style.

Elias P Nel, the “bek sonner brieke” is the master storyteller who has everyone hanging on his every word with stories filled with bittersweet and exuberant humour. The Unknown Dance Crew follows him; armed with gloves and masks, this group of crazy theatrical dancers surprise their audiences time and time again with their unexpected, fast-paced performances tailored to original musical combinations.

And then Jak de Priester takes to the stage. Since his debut album, numerous number one hits, accolades, awards, nominations and successful albums have followed - listen why “Jak” and “song sensation” are usually mentioned in the same breath.

Another highlight of the day’s programme is the Jazz Concert in the Garden Theatre; the perfect soundtrack to a balmy late afternoon. Lungelo Motaung, or Lungi, is a popular artist at music venues and is praised for her vocal range, stage personality and interpretation of a wide variety of items.

Next up is Ramon Alexander, a musical maestro who breathes new life into Cape jazz with original compositions and fingers that glide smoothly over the piano’s chords. Therefore, an unrivalled sunset dessert awaits on this leap day menu!

..........

The Taalmonument manages, among other things, a literacy project, “adopted” a school in honour of Nelson Mandela and sponsors free transport to the monument. By simply attending the festival events, guests support the outreach programs, so a big thank you in advance. Guests are also encouraged to donate a new or second hand children’s book to the visitor centre in support of the “Let’s Read!” project.

..........

 • Tickets (R150/R70 for Friday and R80/R40 for Saturday) can be purchased in advance at the Taalmonument in Paarlberg, at the Taalmuseum in Paarl (021 872 3441/863 0543) and online via Computicket (www.computicket.co.za).  
 • For more information on all the other events, apart from the 2020 celebrations, at the Taalmonument, call 021 863 0543/4809, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook. 
 • Annual permits are available at R120 for individuals or R220 per family, which includes access to all full-moon picnics.
 • Photos: provided
 • 1

Kommentaar

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Jussie, dit lyk prettig! Ek wonder hoe laat begin daai pretstap die Saterdag. Saterdae is ek geneig om so bietjie langer te lê mos.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top