Persvrystelling: Streel jou ore met dié gesproke woorde en musiek

  • 0
V.I.T.O, Elias P Nel en Jak de Priester help
vier Taalmonument se 45ste fees

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se 45ste feesjaar bied Saterdagmiddag 29 Februarie 2020 ’n opwindende program met musiek en stories uit die boonste rakke. Die immergewilde Jaloersbokkies, V.I.T.O, Elias P Nel, The Unknown Dance Crew, Marco Mentoor en Jak de Priester gaan die gaste vermaak as deel van ’n vol dag met baie ander aktiwiteite. Dit vorm als deel van die Taalmonument se naweeklange feesvieringe wat onder meer kindervermaak, ’n pretstap, joga, jazz-konsert, rock-tronika-konsert, digkunsklas en mark op die wonderskone Paarlberg insluit.

Die Jaloersbokkies, so eg Kaaps soos breyani en koesisters, soos ghoema en winterreën, sal eerste aantree. Hierdie dames en here, uitgedos in klere wat aan die 1950’s herinner, spog met liedjies wat nostalgies op die oor val. Volgende is Vito Heyn, oftewel V.I.T.O, ’n jong rymkletser van Namakwaland wat vinnig opgang maak danksy sy oorspronklike, inheemse Nam-Afrikaanse lirieke en Boheemse styl. ’n Eerste vir Afrikaans. Hy word opgevolg deur Elias P Nel, wat geen bekendstelling nodig nie. Hierdie “bek sonner brieke” is ’n bobaasstorieverteller wat almal aan sy lippe laat hang te danke aan verhale gevul met bittersoete én uitbundige humor. The Unknown Dance Crew is volgende aan die beurt. Gewapen met handskoene en maskers, vergas en verras dié groep malse teatrale dansers hul gehore keer op keer met hul onverwagse, snelvloeiende uitvoerings op die maat van oorspronklike musikale kombinasies. 

Die Paarlse legende Marco – ’n pianis, komponis en vervaardiger – het al met onder andere Jonathan Butler, Dr Victor & the Rasta Rebels, Elvis Blue en Jimmy Dludlu opgetree. Hierdie keer is dit hy en sy talentvolle orkes wat besoekers met hul klanke oorrompel. Laaste, maar nie die minste nie, is Jak de Priester. Sedert hierdie sanger en digter se debuutalbum het talle nommer-een radiotreffers, toekennings, benoemings en suksesvolle albums gevolg – kom beleef self waarom “Jak” en “sangsensasie” gewoonlik in dieselfde asem genoem word. 

Dié geleentheid begin om 13:00 en is oop vir enigiemand met ’n dagkaartjie. Die veeltalige, multikulturele program beloof om Afrikaans in al haar pragtige gedaantes te laat pronk om sprekers en nie-sprekers met ’n unieke, gesellige gees te omarm. Naas die speelparke en buitelugspeletjies vir kinders, sal ’n paar energieke oppassers die jongspan uit die kwaad hou met ’n poppekasvertoning, gesigverf en meer. 

  • Dagkaartjies kos R80 vir volwassenes en R40 vir kinders onder 13 – dit sluit alle aktiwiteite vanaf 10:00 in. Dit is vooraf te koop by die Taalmonument op Paarlberg, by die Taalmuseum in Paarl (021 872 3441/863 0543) en aanlyn via Computicket
  • Helaas word geen eie kos of drank toegelaat nie. 

Daar is ook ’n 5km-pretstap (om 08:00, R30 vir volwassenes en R10 vir kinders onder 13) op Saterdag ten bate van die Taalmonument se geletterdheidsprojek. Saterdag se feesdag volg boonop op Vrydagaand, die 28ste, se rock-troniese musiek van Akkedis Band – Afrikaanse rock met ’n stewige skeut Afrika, reggae en blues-invloede – asook Die Heuwels Fantasties se futuristiese elektronika ineengevleg met subtiele kitaarelemente en intelligente lirieke. Drank- en kosstalletjies beskikbaar; onthou warm klere en komberse. 

.........

“Hierdie ‘bek sonner brieke’ (Elias P Nel) is ’n bobaasstorieverteller wat almal aan sy lippe laat hang te danke aan verhale gevul met bittersoete én uitbundige humor.”

.........

Die Taalmonument bestuur onder meer ’n geletterdheidsprojek, het ’n skool “aangeneem” ten bate van Nelson Mandela en borg gratis vervoer na die monument. Deur bloot die feesgeleenthede by te woon, ondersteun gaste die uitreikprogramme, so by voorbaat “Baie Dankie!” Gaste word ook aangemoedig om ’n nuwe of tweedehandse kinderboek aan die Besoekersentrum te skenk ter ondersteuning van die “Laat ons Lees!”-projek. 

Vir meer oor al die ander opwindende geleenthede, buiten die 2020-vieringe, by die Taalmonument, skakel 021 863 0543/4809, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Jaarpermitte is beskikbaar teen R120 vir individue of R220 per gesin, wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit. 

.........

Soothe your ears with these spoken words and music
V.I.T.O, Elias P. Nel and Jak de Priester help celebrate the Taalmonument’s 45th Festival

The Afrikaans Language Museum and Monument’s (ATM’s) 45th festival year presents an exciting, top-notch programme with music and stories on Saturday afternoon, 29 February 2020. The ever-popular Jaloersbokkies, V.I.T.O, Elias P Nel, The Unknown Dance Crew, Marco Mentoor and Jak de Priester will entertain the guests as part of a full day with many other activities. They all form part of the Taalmonument’s weekend-long celebrations that include children’s entertainment, a fun walk, yoga, jazz concert, rock-tronic concert, poetry class and market on the stunning Paarl Mountain.

Die Jaloersbokkies – as Kaaps as breyani and koesisters, like ghoema and winter rains – will kickstart this event. These true ladies and gentlemen are dressed in outfits reminiscent of the 1950s, and perform nostalgic songs to boot. Next up is Vito Heyn, or V.I.T.O, a young rapper from Namaqualand that is rapidly gaining ground thanks to his original indigenous Nam-Afrikaans lyrics and out-of-this-world style. A first for Afrikaans. He his followed by Elias P Nel, who needs no introduction.

.........

“Guests are also encouraged to donate a new or second hand children’s book to the visitor centre in support of the ‘Let’s Read!’ project.”

.........

This “bek sonner brieke” is a superb storyteller that has everyone hanging on his every word with stories filled with bittersweet and exuberant humour. The Unknown Dance Crew is up next. Armed with gloves and masks, this group of crazy theatrical dancers have surprised audiences time and time again with their unexpected, fast-paced performances on the beat of original musical combinations. Truly unique! 

Paarl legend Marco – a pianist, composer and producer – has performed with amongst others Jonathan Butler, Dr Victor & the Rasta Rebels, Elvis Blue and Jimmy Dludlu. This time around it is him with his talented orchestra impressing visitors with their amazing performance. Last but not least, is Jak de Priester. Since this singer and poet’s debut album, numerous number-one hits, accolades, awards, nominations and successful albums have followed – hear for yourself why “Jak” and “singing sensation” are often mentioned in the same breath. 

Photo: Pixabay.com

This event starts at 13:00, and is open to anyone with a day ticket. The multilingual, multicultural programme will showcase Afrikaans in all its beautiful forms, reminding speakers and non-speakers of the unique, welcoming spirit of this plucky language. In addition to the children’s playgrounds and outdoor games, some energetic child minders will keep the young ones out of harm’s way with a puppet show, face painting and more.

  • Day tickets cost R80 for adults and R40 for children under 13 – this includes all activities and performances from 10am. It is available for purchase at the Taalmonument on Paarl Mountain, at the Taalmuseum in Paarl (021 872 3441/863 0543) and online via Computicket.
  • Unfortunately, no own food or drinks are allowed. 

There is also a 5km fun walk (at 08:00, R30 for adults and R10 for children under 13) on Saturday in aid of the Taalmonument’s literacy project. Saturday’s festival day also follows on Friday night’s, the 28th, rock-tronic music of Akkedis Band  – Afrikaans rock with a strong blend of African, reggae and blues influences – as well as Die Heuwels Fantasties’ futuristic electronics intertwined with subtle guitar elements and intelligent lyrics. Beverages and food stalls available; remember warm clothes and blankets.

The Taalmonument manages, among other things, a literacy project, “adopted” a school in honour of Nelson Mandela and sponsors free transport to the monument. By simply attending the festival events, guests support the outreach programmes, so a big “Thank you” in advance. Guests are also encouraged to donate a new or second hand children’s book to the visitor centre in support of the “Let’s Read!” project.

For more information on all the other events, apart from the 2020 celebrations, at the Taalmonument, call 021 863 0543/4809, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook. Annual permits are available at R120 for individuals or R220 per family, which includes access to all full moon picnics.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top