Persvrystelling: Neville Alexander-prestige-eerbewyse – Oproep om benoemings

  • 0
Taalmonument bied R40 000 vir onbesonge taalhelde

As deel van die vieringe van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se 45ste bestaansjaar nooi hierdie instelling die publiek om geskikte kandidate te benoem vir die vierde Neville Alexander-prestige-eerbewyse ter waarde van R20 000 elk. 

Volgens Michael Jonas, direkteur van die ATM, is dié eerbewyse ’n poging om erkenning aan die onbesonge helde van Afrikaans en veeltaligheid te gee én om taalprojekte te bevorder. Alexander (1936-2012) was ’n bekroonde taalkundige, aktivis, opvoedkundige en akademikus wat hom sterk vir veeltaligheid en moedertaalonderrig in Suid-Afrika beywer het. 

“Die eerbewyse sal toegeken word aan mense of organisasies wat hul tyd en lewe daaraan wy of gewy het om Afrikaans vir almal toeganklik te maak en die taal as ’n medium gebruik om samehorigheid en nasiebou te bevorder,” sê Jonas.

In 2018 is Suzie Matlhola van Johannesburg en Ernest Loth van die Paarl in Bloemfontein met die prys bekroon. Matlhola se passie vir Afrikaans en haar onwrikbare werk om die taal aan onder andere nie-moedertaalsprekers in Soweto te onderrig, het van haar een voor die hand liggende keuse gemaak. Die pogings van Loth – ’n dramaturg en motiveringspreker – om Afrikaans op alle vlakke en op alle plekke te bevorder, onder meer met sy dramatekste “Eendag is daar” en “Donkerland” wat in skoolhandboeke opgeneem is, het hom die ander prys laat verower.

“In 2018 was die bekende Johan Lenake, ’n kenner van Afrikaans en ander Afrikatale, die gasspreker. Hy het die voordele van meertaligheid beklemtoon en hoe om ouers te oortuig dat dit in die beste sosio-ekonomiese belang van hul kinders is,” sê Jonas. “In hierdie 45ste jaar van ons bestaan wil ons voortgaan om die ontwikkeling van die tale van Afrika te bevorder deur mense daaraan te herinner wat in hierdie verband met Afrikaans bereik is.”

Die wenners sal op 10 Oktober 2020 tydens die ATM se 45ste verjaardagvieringe en die Neville Alexander-gedenklesing deur die voorsitter van die raad vereer word. Die twee wenners ontvang ’n sertifikaat en prysgeld van R20 000, geborg deur Naspers, wat ten behoewe van relevante taalprojekte aangewend kan word. Ander vorige wenners sluit die fakulteit onderwys van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (Wellington), Sabina Dumas, Susan Smith, Elizabeth Dennise van Schalkwyk en Woorde Open Wêrelde in.

  • ’n Elektroniese benoemingsvorm is by die ATM beskikbaar en die benoemings, vir individue of organisasies, moet die ATM teen Maandag, 7 September 2020, bereik by Posbus 498, Paarl 7646, of per e-pos by [email protected].
  • Vir meer inligting, sien www.taalmonument.co.za, skakel 021 863 0543/872 3441 of stuur ’n e-pos na [email protected]. 

...........

Neville Alexander Prestige Awards: Call for nominations
Taalmonument offers R40 000 for unsung language heroes

As part of the celebrations of the Afrikaans Language Museum and Monument’ (ATM’s) 45th anniversary, the council invites the public to nominate suitable candidates for their fourth Neville Alexander prestige awards worth R20 000 each.

According to Michael Jonas, director of the ATM, these awards attempt to acknowledge the unsung heroes of Afrikaans and multilingualism, and to promote language projects. Alexander (1936-2012) was an award-winning linguist, activist, educator and academic who strongly advocated multilingualism and mother-tongue education in South Africa.

“The awards will be bestowed on people or organisations that have devoted or are devoting their time and life to making Afrikaans accessible to all and using the language as a medium to promote cohesion and nation-building,” says Jonas.

In 2018 Suzie Matlhola of Johannesburg and Ernest Loth of Paarl were awarded the prize in Bloemfontein. Matlhola’s passion for Afrikaans and her unwavering work to teach the language to non-mother tongue speakers in Soweto, among others, made her the one obvious choice. The efforts by Loth – a playwright and motivational speaker – to promote Afrikaans at all levels and in all places, among others with his drama texts “Eendag is daar” and “Donkerland” that have been included in school textbooks, landed him the other prize.  

“In 2018 the renowned Johan Lenake, an expert on Afrikaans and other African languages, was the guest speaker and emphasised the benefits of multilingualism and how to convince parents that this is in the best socio-economic interest of their children,” says Jonas. “In this, the 45th year of our existence, we wish to continue to promote the development of the languages of Africa by reminding people what has been achieved in this regard with Afrikaans.”

The winners will be honoured by the chair of the board on 10 October 2020 during the ATM’s 45th birthday celebrations and the Neville Alexander memorial lecture. The two winners will receive a certificate and R20 000 prize money, sponsored by Naspers, which can be utilised for relevant language projects. Other previous winners include the faculty of education at the Cape Peninsula University of Technology (Wellington), Sabina Dumas, Susan Smith, Elizabeth Dennise van Schalkwyk, and Woorde Open Wêrelde.

  • An electronic nomination form is available at the ATM and the nominations, for individuals or organisations, must reach the ATM by Monday, 7 September 2020, at PO Box 498, Paarl 7646, or by e-mail at [email protected].
  • For more information, see www.taalmonument.co.za, call 021 863 0543/872 3441 or send an email to [email protected].
  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top