Persvrystelling: Gelyke Kanse teken appèl aan teen hofbeslissing wat US-taalbeleid ondersteun

 • 2

Op 25 Oktober 2017 het die Wes-Kaapse Hooggeregshof Gelyke Kanse (GK) se aansoek om die US se nuwe taalbeleid tersyde te stel, van die hand gewys. Na oorweging van die 180-bladsy-uitspraak van regters Dan Dlodlo en Kate Savage, is Gelyke Kanse van mening dat die uitspraak in verskeie opsigte wesenlik gebrekkig is.

Onder meer het die hof geweier om verskeie ingeskrewe studente se verklarings waarin hulle hul lot rondom die beleid bekla, in ag te neem. Die hof wou verder, op aandrang van die US se regsverteenwoordigers, ook nie US-raadslid Johan Theron se verklaring met verdoemende getuienis teen die rektor Wim de Villiers aanvaar vir oorweging nie.

Daarbenewens het die hof, insgelyks op aandrang van die US se regsverteenwoordigers, bevind dat rubrieke en mediaberigte van gerespekteerde joernaliste soos Waldimar Pelser (Rapport), Tim du Plessis en Barnard Beukman (Beeld) “irrelevante hoorsê” getuienis is. Dieselfde bevinding is gemaak teen verskeie artikels en opinies wat Die Burger gepubliseer het. Selfs die Eikestadnuus se hoofartikel van 30 Junie 2016 getiteld “Die Doodsklok lui vir Afrikaans by die US” is deur die US afgemaak as “irrelevante hoorsê-getuienis”. Ook hier het die hof die US gelyk gegee.

Gelyke Kanse is derhalwe van mening dat die hof se uitspraak ook weens verskeie ander gebreke op appèl geneem moet word. GK het reeds aan die applikante se regsverteenwoordigers opdrag gegee om ’n aansoek om verlof tot appèl na die Appèlhof in Bloemfontein voor te berei. Daar sal verder ’n aansoek om verlof tot appèl by die Konstitusionele Hof ingedien word.

Dit was nog altyd ons standpunt dat ’n taalkwessie soos hierdie, wat die lewens van meer as sewe miljoen Afrikaans-moedertaalsprekers (wit, bruin en swart ) raak, nie deur ’n hof bereg behoort te word nie. GK het daarom voor die aanvang van die hofsaak verskeie pogings aangewend om met US-ampsdraers in gesprek te tree en met onderhandeling tot ’n bevredigende ooreenkoms te kom. Eers nadat hierdie vriendelike versoeke op dowe ore geval het, is die saak verder gevoer. Dit bly GK standpunt dat die US nie skaars hulpbronne van mensekrag en geld, wat vir onderrig en navorsing aangewend moet word, op hofsake moet vermors nie. Voor en tydens die hofsaak het die beeld van die universiteit, sy raad en veral die rektor baie skade gely.

Dit bly ons oortuiging dat die US ’n unieke geleentheid het om, gesien sy diens en verantwoordelikheid aan die land en veral in streeksverband, ’n onderrigmodel te ontwikkel met gelyke beregtiging van Afrikaans en Engels op voorgraadse vlak, met ’n vaste onderneming om ander inheemse tale, en by name Xhosa, sterk tot onderrigtaal uit te bou. Daar is steeds ’n ernstige behoefte dat gemeenskapsontwikkeling deur huistaalonderrig bevorder moet word, veral in die lig van die bewese nadele van gedwonge oorskakeling na Engels in ’n disfunksionele onderwysstelsel. Juis tydens die onlangse oproepe om dekolonisering van die onderwys is uitgewys dat Afrikaans, ’n moderne taal wat tot die hoogste vlak van akademiese en wetenskapstaal ontwikkel het, die suksesvolste van alle Afrikatale gedekoloniseer het.

Instansies en individue wat GK se appèl finansieel wil steun kan die GK-webblad of Facebook-blad besoek om besonderhede oor skenkings te bekom.

PH Spies
Voorsitter: Gelyke Kanse Loodskomitee

 • 2

Kommentaar

 • Om hofbeslissings te verstaan, kyk maar wie die regters is, hul politieke konneksies en waar hul opgelei is. Dit sê nie veel vir die beweerde onafhanklikheid van die regbank nie.

 • Enigiemand wat dinge aan 'n regering oorlaat verdien die uitkomste. Universiteite is binnekort deel van die verlede ... tyd om ons eie kursusse aanlyn aan te bied, en met nuwe kwalifikasies vorendag te kom wat prakties en relevant vir oormore se besighede sal wees ...

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top