Persvrystelling: Fedsas moedig ouers aan om aktief in hul kind se opvoeding betrokke te wees

  • 0

Foto: verskaf

Hartlike dank aan elke ouer, familielid, organisasie en alle ander rolspelers wat die besluit geneem het om gedurende Maart deel te neem aan die drie-jaarlikse skoolbeheerliggaamverkiesing. Deur hul stem te laat geld, bevestig ouers dat hulle in die beste belang van hul kind opvoeding ’n prioriteit maak en sodoende ’n goeie voorbeeld stel vir hul kind en mede-ouers.

Daar kan nie genoeg klem gelê word op die belang van ouerbetrokkenheid by hul kind se opvoeding en onderrig nie. Aktiewe ouers is deel van die proses om die beste moontlike onderrig in die beste moontlike skoolomgewing vir hul kinders te verseker. ’n Aktiewe ouer sal graag ook die beste moontlike hulpmiddels vir die kind se opvoeding beskikbaar wil hȇ. Dit alles om ’n blink toekoms vir die kind te verseker. Kinders maak staat op hul ouers om deel te wees van die goeie bestuur en beheer van hul skool.  

Skole was volgens wetgewing verplig om gedurende Maart 2018 lede van skoolbeheerliggame by skole te verkies. Tydens die tweede kwartaal bied FEDSAS opleiding aan alle nuutverkose beheerliggaamlede regoor Suid-Afrika aan. Goeie opleiding verseker dat die nuwe leierskap goed funksioneer gedurende die driejaar-termyn van die verkose skoolbeheerliggaam. Die opleiding is nie net tot lede beperk nie en nie-lede is welkom om dit by te woon. ’n Praktiese handleiding oor skoolbeheer – wat in ses tale beskikbaar is – word aan elkeen wat bywoon, verskaf. Dit is belangrik dat die hele beheerliggaam die opleiding bywoon om as ’n eenheid goeie bestuur toe te pas.

FEDSAS is ’n nasionale verteenwoordigende organisasie vir beheerliggame en is daartoe verbind om lede van beheerliggame op te lei en te ondersteun ten einde onderwysstandaarde van hoë standaard  in elke openbare skool te verseker. FEDSAS is ’n nasionaal ’n erkende meningsvormer wat betref skoolbeheer- en bestuur.

Ouers, familielede en organisasies kan betrokke raak deur al die nuus oor die beweging te volg op die webtuistes www.liefvirmyskool.co.za / www.lovemyschool.co.za en www.fedsas.org.za. Besoek ook die Facebookblad vir I Love My School (@LoveMySchoolZA). Vir meer inligting, kan u ons gerus gaan volg op ons Instagram (@ilovemyschoolza) en Twitter (@ILoveMySchoolZA) bladsye.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top