Persvrystelling: Bevorder geletterdheid stap-stap in pragtige omgewing

  • 0
Taalmonument se 45ste ’n fees van aktiwiteite, musiek en kindervermaak

Die ikoniese Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se naweeklange 45ste feesvieringe spring op 29 Februarie 2020, skrikkeldag, om 08:00 weg met ’n “45 Minute vir Afrikaans”-pretstap oor 5km waartydens deelnemers stap-stap die pragtige fynbosbedekte berghange en onbekende paadjies kan verken. Die inskrywingsgelde vir hierdie aktiwiteit is alles ten behoewe van die ATM se geletterdheidsprojek, “Laat ons Lees!”, en deelnemers sal in stede van ’n nommer, ’n oorspronklike Afrikaanse “deelneem-woord” ontvang.

Diegene wat dit binne 45 minute voltooi, sal medaljes ontvang, maar talle geluktrekkings is op die spel vir álmal. Hierdie trekking vind om 09:50 plaas (slegs teenwoordiges sal pryse kan opeis), kort voordat die fees om 10:00 begin – ’n hele dag van musiek, stories, kindervermaak en ’n mark op die wonderskone Paarlberg.

Daar is boonop ’n joga, jazz en digkunsklas om te verseker álmal het ’n prettige manier om een van Afrika se jongste tale te vier. Die veeltalige, multikulturele program met onder andere Jak de Priester, Lungi, V.I.T.O en Jaloersbokkies sal Afrikaans in al haar pragtige gedaantes laat pronk om sprekers en nie-sprekers met ’n unieke, gesellige gees te omarm.

  • Kaartjies vir die Pretstap kos R30 vir volwassenes en R10 vir kinders onder 13. 
  • Deelnemers kan vooraf by die Taalmonument of Taalmuseum inskryf, of op die dag self vanaf 07:00 tot 07:50 by die hek. 
  • Dagkaartjies kos R80 vir volwassenes en R40 vir kinders onder 13 – dit sluit alle aktiwiteite en vertonings vanaf 10:00 in. Dit is vooraf te koop by die Taalmonument op Paarlberg, by die Taalmuseum in Paarl (021 872 3441/863 0543) en aanlyn via Computicket

Saterdag se feesdag volg op Vrydagaand, die 28ste, se rock-troniese musiek van Akkedis Band – Afrikaanse rock met ’n stewige skeut Afrika-, reggae en blues-invloede – asook Die Heuwels Fantasties se futuristiese elektronika ineengevleg met subtiele kitaarelemente en intelligente lirieke. Drank- en kosstalletjies beskikbaar; onthou warm klere en komberse. 

Die Taalmonument bestuur onder meer ’n geletterdheidsprojek, het ’n skool “aangeneem” ten bate van Nelson Mandela en borg gratis vervoer na die monument. Deur bloot die feesgeleenthede by te woon, ondersteun gaste die uitreikprogramme, so by voorbaat “Baie Dankie!” Gaste word ook aangemoedig om ’n nuwe of tweedehandse kinderboek aan die Besoekersentrum te skenk ter ondersteuning van die “Laat ons Lees!”-projek. 

Vir meer oor al die ander opwindende geleenthede, buiten die 2020-vieringe, by die Taalmonument, skakel 021 863 0543/4809, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Jaarpermitte is beskikbaar teen R120 vir individue of R220 per gesin, wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit. 

...........

Advance literacy by talking a walk in this beautiful park 
Taalmonument’s 45th a festival of activities, music and children’s entertainment 

The iconic Afrikaans Language Museum and Monument’s (ATM’s) weekend-long 45th celebrations kick off on 29 February 2020, leap day, at 08:00 with a “45 Minutes for Afrikaans” fun walk over 5km during which participants can explore the beautiful fynbos-covered mountain slopes and lesser-known paths. The entry fees for this activity are all in aid of the ATM’s literacy project, “Let’s read!”, and participants will receive an original Afrikaans “event word” instead of a number.  

Those who complete it within 45 minutes will receive medals, but many lucky draws are at stake for everyone. This draw takes place at 09:50 (only those present will be able to claim prizes), shortly before the festival starts at 10:00 - a whole day of music, stories, children’s entertainment and a market on the beautiful Paarl Mountain.

There is also yoga, jazz and poetry class to ensure everyone enjoys celebrating one of Africa’s youngest languages. The multilingual, multicultural program with amongst others Jak de Priester, Lungi, Jaloersbokkies and V.I.T.O will showcase Afrikaans in all its beautiful forms, reminding speakers and non-speakers of the unique, welcoming spirit of this plucky language. 

  • Tickets for the Fun Walk cost R30 for adults and R10 for children under 13. 
  • Participants can pre-register at the Taalmonument or Taalmuseum, or on the day itself from 07:00 to 07:50 at the gate. 
  • Day tickets cost R80 for adults and R40 for children under 13 – this includes all activities and performances from 10:00. It is available for purchase at the Taalmonument on Paarl Mountain, at the Taalmuseum in Paarl (021 872 3441/863 0543) and online via Computicket

Saturday’s festival day follows on Friday night’s, the 28th, rock-tronic music of Akkedis Band – Afrikaans rock with a strong blend of African, reggae and blues influences – as well as Die Heuwels Fantasties’ futuristic electronics intertwined with subtle guitar elements and intelligent lyrics. Beverages and food stalls available; remember warm clothes and blankets. 

The Taalmonument manages, among other things, a literacy project, “adopted” a school in honour of Nelson Mandela and sponsors free transport to the monument. By simply attending the festival events, guests support the outreach programmes, so a big “Baie dankie!” in advance. Guests are also encouraged to donate a new or second hand children’s book to the Visitor Centre in support of the “Let’s Read!” project.

For more information on all the other events, apart from the 2020 celebrations, at the Taalmonument, call 021 863 0543/4809, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook. Annual permits are available at R120 for individuals or R220 per family, which includes access to all Full Moon Picnics.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top