Persverklaring: SA Akademie betreur Blade Nzimande se uitlatings oor die Afrikaanse taalgemeenskap

  • 1

SA Akademie betreur die Minister van Hoër Onderwys, Tegnologie en Innovasie se uitlatings oor die Afrikaanse taalgemeenskap.

..........

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns distansieer haar weer eens met groot nadruk van Blade Nzimande, die Minister van Hoër Onderwys, Tegnologie en Innovasie, se uitgediende stereotipering van die Afrikaanse taalgemeenskap soos berig deur Netwerk24 op Dinsdag 28 September 2021. Die agbare Minister se bedenklike taalpolitieke uitlatings oor Afrikaans en haar taalgemeenskap laat die SA Akademie met geen ander keuse nie as om sy uitlatings ten sterkste te betreur en ’n dringende beroep op Nzimande te doen om hom van ingeligte taalkundige advies te laat bedien. 

Twee jaar gelede, op 14 Oktober 2019 op Netwerk24, het die agbare minister ook aangevoer dat die gebruik van Afrikaans ’n middel is om “’n bekrompe en rassistiese Afrikanernasionalistiese agenda na te streef soos in apartheid”. Die SA Akademie het toe ook ’n verklaring uitgereik om die minister te repudieer oor sy bedenklike poging om politieke munt te slaan uit die Konstitusionele Hof se destydse uitspraak oor die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid. 

Om twee jaar later, na aanleiding van nóg ’n uitspraak van die Konstitusionele Hof, hierdie keer oor Unisa se taalbeleid, weer diesélfde onverskillige en ongegronde bewerings die wêreld in te stuur, word met minagting deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns verwerp. 

Dr Nzimande, die SA Akademie doen ’n dringende beroep op u om u billikheidshalwe te vergewis van die werklikheid van die de facto-taalbedeling wat nou in die hoër onderwys heers. Afrikaans word tans slegs op een, of hoogstens twee, universiteitskampusse as ’n medium van onderrig gebruik. Sonder vrees vir teëspraak verseker ons u dat universiteitslesingsale landswyd tans ’n vertoonvenster is vir ’n Engelse hegemonie, ten koste van ons inheemse tale, waarby Afrikaans natuurlik ingesluit is. 

Dr Nzimande, ons herinner u graag weer daaraan dat die Afrikaanse taalgemeenskap die mees diverse taalgemeenskap in Suid-Afrika is. Hierdie gemeenskap het ver gevorder op ’n pad van versoening en inklusiwiteit binne en buite ons gemeenskap. Afrikaanssprekendes beskou ons jong taal as ’n onskatbare bate vir al haar sprekers en mede-Suid-Afrikaners in die strewe na nasiebou in ’n konteks van diversiteit. Ons bestuur ons taal- en kultuurbates met groot sorg en beslis nié ten koste van ander taalgemeenskappe nie. Ons is trots op die konstruktiewe rol wat ons gemeenskap, die derde grootste taalgemeenskap in Suid-Afrika, in die heropbou van ons land vervul. 

U verklaar “Afrikaans moet in ’n demokratiese Suid-Afrika inpas”. En u wil Afrikaans “red van ’n wit regse agenda”? Dit noop ons om te vra: Waar woon en werk u, dr Nzimande? Beskik u oor kundige taalsosioloë en -adviseurs? Die SA Akademie bied graag die dienste aan van ons kundige lede en in die besonder dié van ons Onderwys- en Taalkommissies. Hulle staan gereed om u by te staan, as u so sou versoek.

Lees ook:

DAK Netwerk language submission: A petition to the Minister of Higher Education

  • 1

Kommentaar

  • Reageer

    Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


     

    Top