Persverklaring: Kersvader stop éérs by die Taalmonument

  • 0

Scroll down for English version

Kersvader stop éérs by die Taalmonument

Met vermaak, geskenke en pieknieks vir die hele gesin

Om die druk op hom te verlig, het Kersvader wéér besluit om solank vooraf geskenke uit te deel tydens die gewilde Desember–volmaanpiekniek by die ikoniese Afrikaanse Taalmuseum en –monument (ATM) op Saterdag, 16 Desember 2023.

 ’n Beeldskone aand met kindervermaak, speelparke en buitelugspeletjies vir die jongspan – asook ’n sonsondergang gevolg deur ’n volmaan en Vader Krismis – beloof om die dag in ’n onvergeetlike geleentheid te omskep. Omdat die piekniekreeks ten bate is van ‘‘Laat ons Lees!’’, die ATM se geletterdheidsprojek, word besoekers aangemoedig om ’n nuwe of tweedehandse kinderboek te skenk.

 Die hekke open reeds om 16:00 waarna kinders vanaf 17:00 tot 19:00 hul gesigte laat verf en aan kunsvlytaktiwiteite deelneem. Vir die ouer kinders is daar ook vaardigheidsaktiwiteite. Gaste word aangemoedig om die omgewing en die simboliekgelaaide beeldhouwerk te verken – ’n gratis begeleide toer vind om 18:00 plaas om als te verduidelik. Om 19:30 behoort Kersvader sy opwagting te maak om presente uit te deel, dus ouers moet asseblief hul kinders se duidelik gemerkte geskenke teen 18:30 in sy Kerskous in die Besoekersentrum besorg.

 Gaste is welkom om hul eie pieknieks en drankies (geen glas) te bring of vooraf ’n piekniekmandjie by die Suikerkan via 082 216 2510/082 856 1871 of info@diesuikerkan.co.za te bestel – hierdie bistro sal ook verversings tydens die geleentheid verkoop. Onthou warm klere en ’n flits; genoeg veilige parkering is beskikbaar. Die geleentheid sal tot 22:00 duur.

 Toegang is slegs R40 per volwassene, R10 vir SA studente, pensioenarisse en kinders. Dit is GRATIS vir kinders onder ses jaar, jaarpermithouers en Drakenstein–inwoners met geldige biblioteekkaartjies. Kaartjies is beskikbaar by Computicket of die hek, en besprekings is onnodig. Vir meer inligting, kontak Stefanie Rasztabiga op 021 863 0543 of kommunikasie@taalmuseum.co.za. Die volgende volmaanpieknieks is op 26 Januarie, 23 Februarie en 22 Maart in 2024.

 Vir meer inligting oor al die ander opwindende geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument en Taalmuseum, skakel 021 872 3441/863 0543, besoek taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Die webtuiste bied boonop virtuele toere van die monument en museum, inligting in ses tale oor die simboliek van die Taalmonument asook baie interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die instelling se verlede, hede en toekoms. Daar is voorts heelwat bronne vir skool– en navorsingsprojekte. Jaarpermitte kos slegs R120 vir individue of R220 per gesin, wat toegang tot alle volmaanpieknieks insluit. Die ATM Koffiehuis bied daagliks heerlike kos en pragtige vergesigte.


 

 Santa's first stop is at the Taalmonument

With entertainment, gifts and picnics for the whole family

 To relieve the pressure on him, Father Christmas has again decided to hand out presents during the popular December full moon picnic at the iconic Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) on Saturday, 16 December 2023.

 A beautiful evening with children's entertainment, playgrounds and outdoor games for the young ones – as well as a sunset followed by a full moon and Santa – promises to transform the day into an unforgettable event. As the picnic series is in aid of ‘Let's Read!’, the ATM's literacy project, visitors are encouraged to donate a new or used children's book.

The gates already open at 16:00, after which children have their faces painted for free and participate in craft activities from 17:00 to 19:00. For the older children there are also skills activities. Guests are encouraged to explore the surroundings and the symbol–laden sculpture – a free guided tour takes place at 18:00 to explain everything. At 19:30 Santa should make his appearance to hand out presents, so parents should please hand in their children's clearly marked gifts by 18:30 in his Christmas stocking in the Visitor Centre.

 Guests are welcome to bring their own picnics and drinks (no glass) or to order picnic baskets in advance at Suikerkan via 082 216 2510 or info@diesuikerkan.co.za – this bistro will also sell refreshments during the event. Dress warmly and bring a torch; ample safe parking is available. The event will last until 22:00.

 Admission is R40 per adult, R10 for SA students, pensioners and children. It’s FREE for children under six, holders of annual permits and Drakenstein residents with valid library cards. Tickets are available from Computicket or the gate, and no reservations are necessary. For more information, contact Stefanie Rasztabiga on 021 863 0543 or kommunikasie@taalmuseum.co.za. The next full moon picnics are on 26 January, 23 February and 22 March in 2024.

 For more information on all the other exciting events, concerts and courses at the Taalmonument, call 021 872 3441/863 0543, visit taalmonument.co.za or follow them on Facebook. The website also offers virtual tours of the monument and museum, information in six languages ​​on the symbolism of the Taalmonument as well as many interesting articles on Afrikaans, multilingualism and the institution's past, present and future. There are also many resources for school and research projects. Annual permits are available at only R120 for individuals or R220 per family, which includes access to all full moon picnics. The ATM Koffiehuis offers delicious food and beautiful views daily.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top