Persverklaring: Jan H Maraisprys – Voorstelle vir 2021 word ingewag

  • 0

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H Maraisprys vir 2021.

Doel: Om erkenning te gee vir ’n uitstaande lewenslange bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op ’n hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans.

Ontvangers: Die prys is in beginsel vir natuurlike persone bedoel, maar die keurkomitee mag ook besluit om dit aan ’n instelling of vereniging wat besonder verdienstelik is om Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder, toe te ken.

Prysgeld: Die prysgeld beloop R500 000 en tans ’n beeldjie, “Helpende Hand”, deur Coert Steynberg. Die prysgeld mag tussen meerdere pryswenners, soos deur die keurkomitee bepaal, verdeel word.

Oorhandiging: 27 Mei 2021 te Stellenbosch

Nietoekenning: Dit staan die keurkomitee vry om in ’n bepaalde jaar geen toekenning te maak nie.

Nominasieformaat:

  • Die voorsteller moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die prys genomineer word.
  • Die nominasie moet deur ’n voorsteller en twee sekondante onderteken word.
  • Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word.
  • Die volle name van die kandidaat, voorsteller en sekondante, asook landlyn- en selfoonnommers, adresse en e-posadresse moet verskaf word.
  • Die voorstel moet gesteun word deur die jongste curriculum vitae en publikasielys van die kandidaat, indien van toepassing.
  • By die toekenning van die prys is die keurkomitee se besluit finaal. In die geval van ’n nominasie wat nie suksesvol was nie, sal geen korrespondensie of gesprekke na die toekenning gevoer word nie; nie met voorstellers nie, en ook nie met kandidate nie.

Nominasies sluit op 31 Januarie 2021.
Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2021

Rig nominasies per e-pos aan:

Die Hoof- Uitvoerende Beampte, [email protected]

Navrae:

Hoof- Uitvoerende Beampte, Anne-Marie Beukes: 083 675 8053

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top