PEN Afrikaans: Aansoekvorm

 • 2
 • Kontakbesonderhede

 • Aansoek

 • Ek doen hiermee aansoek om lid te word van PEN Afrikaans, ’n sentrum van International PEN, in ooreenstemming met die Handves van daardie liggaam.

  Ek doen aansoek in die kategorieë:

 • Die PEN-handves is gegrond op besluite wat by ons internasionale kongresse geneem is en kan soos volg saamgevat word:

  PEN bevestig dat:

  • Letterkunde geen grense eerbiedig nie en in weerwil van politieke of internasionale woelinge gemeengoed tussen mense moet bly.
  • Onder alle omstandighede, en veral ten tye van oorlog, behoort die erfenis van die ganse mensdom onaangetas deur nasionale of politieke dryfvere te bly.
  • Lede van PEN behoort te alle tye die invloed tot hul beskikking te gebruik om goeie begrip en onderlinge respek tussen volkere te bevorder; hulle onderneem om hul uiterste bes te doen om rasse-, klasse- en nasionale haat te besweer, en om die ideaal van een mensdom wat in vrede in een wêreld woon, na te streef.
  • PEN staan vir die beginsel van onverhinderde oordrag van denke binne elke volk en tussen alle volkere, en lede onderneem om elke vorm van onderdrukking van spraakvryheid in die land en in die gemeenskap waartoe hulle behoort teen te staan, sowel as orals ter wêreld waar dit ook al moontlik is. PEN is ten gunste van 'n vrye pers en staan arbitrêre sensuur in vredestyd teen. Die vereniging glo dat die noodwendige voortgang van die wêreld na 'n hoogs georganiseerde politieke en ekonomiese orde vrye kritiek op regerings, administrasies en instellings nodig maak. En aangesien vryheid vrywillige beheer veronderstel, onderneem lede om sodanige euwels van 'n vrye pers soos leuenagtige publikasie, opsetlike onwaarheid en die verdraaiing van feite vir politieke of persoonlike gewin teen te staan.
  • Lidmaatskap van PEN is oop vir alle kwalifiserende skrywers, redakteurs en vertalers wat hulle by dié beginsels neerlê, ongeag hul nasionaliteit, etniese afkoms, taal, kleur of godsdiens.
 • Inligting ter motivering


  Lidmaatskap van PEN is oop vir alle kwalifiserende Afrikaanse skrywers, redakteurs (met inbegrip van koerant-, tydskrif- en boekredakteurs en -redigeerders), uitgewers van Afrikaanse fiksie en niefiksie, vertalers, dramaturge en joernaliste wat hulle by die Handves se beginsels neerlê, ongeag hul nasionaliteit, etniese afkoms, taal, kleur of godsdiens. Verstrek asseblief kortliks die relevante besonderhede ter motivering van jou aansoek.

  Let wel: Skrywers wat ’n eie webwerf en/of ’n webbladsy by ’n erkende uitgewer met ’n publikasielys of -besonderhede en/of ’n ATKV-skrywersalbum op LitNet het, kan slegs die nodige skakel(s) verskaf en hoef geen verdere motivering te voorsien nie.
 • Die ledegeld vir 2020 is R300. Hierdie bedrag sluit lidmaatskap van PEN International in. 'n Faktuur sal aan jou gestuur word met goedkeuring van die aansoek.

  Vir navrae: penafrikaans@gmail.com
 • 2

Kommentaar

 • Edwin November

  Graag wil ek lid word maar was vir twee maande sonder werk en sal graag die lidmaatskapgeld aan die einde van Maart wil betaal. Ek is amper klaar met ’n kreatiewe skryfkursus wat ek by SA Kollege loop, wat alle genres gedek het. Ek is nou besig met die laaste module wat filmskryf behels. Ek is ’n onderwyser en het ’n week terug by Houtbaai Hoërskool begin as onderwyser.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top