Oproep om nominasies: Neville Alexander-prestigetoekenning

  • 0

nevillealex

Oproep om nominasies: Neville Alexander-prestigetoekenning

Die Raad van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi die publiek uit om geskikte kandidate te nomineer vir hul tweede jaarlikse Neville Alexander-prestigetoekenning.

Alexander (1936–2012) was ’n bekroonde linguis, opvoedkundige en akademikus, wat hom sterk beywer het vir veeltaligheid en moedertaalonderrig in Suid-Afrika.

Volgens Michael Jonas, direkteur van die ATM, is hierdie toekenning ’n inisiatief om erkenning te gee aan die onbesonge helde van Afrikaans en om taalprojekte te bevorder. 

“Die toekenning sal gemaak word aan  ’n geskikte kandidaat of instelling wat ’n beduidende bydrae op grondvlak gelewer het op enige gebied van Afrikaans as moedertaal of veeltaligheidsdrywer,” sê Jonas.

Die medewenners van die eerste prestigetoekenning, in 2015, was die fakulteit onderwys van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT) in Wellington, en Sabina Dumas, opvoeder aan New Orleans Sekondêre Skool in die Paarl.

Die wenner sal op Erfenisdag, 24 September 2016, tydens die ATM se Neville Alexander-gesprekreeks deur die Voorsitter van die Raad aangekondig word. ’n Sertifikaat en ’n bedrag van R20 000 sal aan die wenner oorhandig word ter ondersteuning van ’n relevante taalprojek.

’n Nominasievorm is by die ATM beskikbaar. Nominasies moet die ATM voor of op 14 Augustus 2016 bereik by Posbus 498, Paarl 7646, of per e-pos admin@taalmuseum.co.za. Vir navrae, skakel 021 863 0543/4809.

Call for nominations: Neville Alexander Prestige Award

The Council of the Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in Paarl invites the public to nominate suitable candidates for their second annual Neville Alexander prestige award.

Alexander (1936–2012) was an award winning linguist, educator and academic, who campaigned tirelessly for multilingualism and mother tongue education in South Africa.

According to Michael Jonas, Director of the ATM, this prestige award is an initiative to honour the unsung heroes of Afrikaans and to promote language projects.

“The award will be given to a suitable candidate or institution for outstanding contributions in any field of Afrikaans as mother tongue, or in the promotion of multilingualism, on grassroots level,” says Jonas.

The joint winners of the first prestige award, in 2015, were the education faculty of the Cape Peninsula University of Technology (CPUT) in Wellington, and Sabina Dumas, educator at New Orleans Secondary School in Paarl.

The winner will be announced by the Chairperson of the Council at the ATM’s Neville Alexander Conversations on Heritage Day, 24 September 2016. The winner will receive a certificate and a cash award of R20 000 in support of a relevant language project.

Nomination forms are available from the ATM. Nominations should reach the ATM before or on 14 August 2016 at PO Box 498, Paarl 7646, or via e-mail at admin@taalmuseum.co.za. For enquiries, call 021 863 0543/4809.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top