Oemmie’s Merang

  • 1

Op Sondag 20 Augustus 2017 het die ATKV met Mizan Events & Cultural Promotions saamgespan om die kultuur en geloof van die Kaapse Moslemgemeenskap te vier.

On Sunday, 20 August 2017 the ATKV joined hands with Mizan Events & Cultural Promotions for an event to celebrate the Cape Muslim community and their deep cultural and religious roots.

Afrikaans is in Arabiese skrif geskryf deur Kaapse Moslemgeleerdes lank voor ons Nederlandse voorouers dit gedoen het.

Afrikaans was first written in Arabic script by Cape Muslim scholars.

Toeriste weet van die Bo-Kaap se kleurvolle huise, maar wat gebeur daarbinne?

Tourists know the Bo-Kaap for its colourful houses, but what happens inside those homes?

Masturah Adams, die eienaar en bestuurder van Mizan Events & Cultural Promotions, wil hê dat Suid-Afrikaners en internasionale toeriste ons kulturele en godsdienstige erfenis met Kaaps-Maleise kos sal vier. Sy noem die Bo-Kaap ’n "gemeenskap om te vier".

Masturah Adams, the owner and manager of Mizan Events & Cultural Promotions, wants South Africans and international tourists to celebrate our cultural and religious heritage with Cape Malay cuisine. She calls the Bo-Kaap a “celebratory community”.

Adams het familie en vriende opgekommandeer om ’n interaktiewe uitstalling van die Kaapse Moslemtradisies te skep. Besoekers is toe op ’n begeleide toer geneem.

Adams rounded up family and friends to create an interactive display of the Cape Muslim traditions. Visitors were then taken on a guided tour.

Ons is toegelaat om by ’n tipiese madrassa in te loer. ’n Madrassa is ’n skool waar mense oor hul geloof leer.

We were allowed to take a peek into a typical madrassa. A madrassa is a school where people learn about their faith.

Die naamgeeseremonie van ’n kind, bekend as die doekmal, is verduidelik.

The naming ceremony of a child, called the “doekmal”, was explained.

Verskeie aspekte van die huwelikseremonie is verduidelik.

Various aspects of the wedding ceremony were explained.

Ná die formele seremonie berei die ouer vroue, gewoonlik Hajies, die bruid voor vir haar nuwe status as ’n getroude vrou met iets warm om te dra, baie seëninge en baie trane. (’n Hajie is iemand wat Mekka al besoek het.)

After the formal ceremony, the older women, normally Hajies, prepare the bride for her new status as a married woman with something warm to wear, many blessings and lots of tears. (A Hajie is someone who has visit Mecca as a pilgrim.)

Van hier af word die jong bruid deur die gaste na haar bruidskamer begelei met sang.

From here the young bride is serenaded to her bridal chamber by the guests.

Ons het gehoor hoe verloop die voorbereidings vir Hajj, die pelgrimstog na Mekka.

We heard about the preparations for Hajj, the pilgrimage to Mecca.

Ons kon die tafels sien wat uitgelê is om die terugkeer van die pelgrims te vier en kon van die lekkernye proe.

We could see the tables laid out to celebrate the return of the pilgrims and could savour some of the treats.

Ons het gehoor van die maand van Ramadan wanneer die Moslemgemeenskap van sonop tot sonsondergang vas, ook van die feestelikhede tydens Eid-ul-Fitr, wanneer die einde van die vas gevier word.

We heard about the month of Ramadan when the Muslim community fasts from sunrise to sunset, and were shown the table settings for Eid-ul-Fitr, the celebration when the fast ends.

Ons is ’n kort oorsig van ander belangrike gebeure op die Moslemkalender gegee.

We were given a brief overview of other important events on the Muslim calendar.

Een daarvan is “rampies sny” – die kerf van lemoen- of suurlemoenblare ter voorbereiding van Moulood-un-Nabi, wanneer die geboorte van die profeet Mohammed gevier word. (Hier is nog foto’s van Moulood.)

One of these is “rampies sny” – the cutting of orange or lemon leaves in preparation for Moulood-un-Nabi, when the birth of the Prophet Mohammed is celebrated. (Click here for more photographs of  Moulood.)

Heel gepas is ook die laaste reis van die liggaam getoon – die dooie word liefdevol vir die graf voorberei.

Quite appropriately we were also shown the last passage of the human body – the deceased person is lovingly prepared for the grave.

Uiteindelik is ons genooi om die skoonheid van die Bo-Kaap in te drink.

Finally we were invited to marvel at the beauty of the Bo-Kaap.

Ons is ’n oorsig gegee van die die Bo-Kaap se geskiedenis en die uitdagings waarmee die inwoners tans gekonfronteer word.

We were given an overview of the history of the Bo-Kaap and the challenges currently faced by the people who live there.

Twee gesoute kultuurgidse, Shireen Nackerdien en Mogamat Kammie Kamedien, was byderhand om vrae te beantwoord.

On hand, to answer questions, were two seasoned cultural guides, Shireen Nackerdien and Mogamat Kammie Kamedien.

Die troebadoere het ons op wonderlike vingerwerk en volksliedjies getrakteer. Van links is Ridaa Hendricks, Aboo Taalib Abrahams en Junayed Taliep.

The troubadours treated us to amazing fingerwork and folk songs. Left to right are Ridaa Hendricks, Aboo Taalib Abrahams and Junayed Taliep.

Middagete was amper reg om bedien te word, dus was dit tyd vir 'n paar vinnige foto's. Hier is die aktrise Sandra Prinsloo, Deidre le Hanie, besturende direkteur van die ATKV, en Anroux Marais, minister van sport en kultuur in die Wes-Kaap.

Lunch was about to be served, so it was time for a few quick photographs. Seen here are Sandra Prinsloo, the actress, Deidre le Hanie, managing director of the ATKV, and Anroux Marais, minister of sport and culture in the Western Cape.

Die joernalis Max du Preez en Deidre le Hanie

Journalist Max du Preez and Deidre le Hanie

Aktivis en kultuurikoon Marlene le Roux, saam met Sandra Prinsloo

Activist and cultural icon Marlene le Roux, with Sandra Prinsloo

Jattie Bredenkamp, ​​die museumkenner

Jattie Bredenkamp, the museum guru

Danny Titus, uitvoerende direkteur: Kultuur by die ATKV

Danny Titus, executive director: Culture at the ATKV

Sylvia de Wet, hoof van LAPA Uitgewers

Sylvia de Wet, head of LAPA Publishers

Onderwysspesialis Danie van Wyk en sy metgesel

Education specialist Danie van Wyk and his friend

Toe is ons genooi om Kaaps-Maleise kos op sy beste te geniet, soos hierdie breyani.

Then were were invited to experience Cape Malay cuisine at its finest, like this breyani.

En nog baie meer!

And much more!

Die messe en vurke het die praatwerk gedoen.

The knives and forks did the talking.

Yazeed Kamaldien het die gebeure op sy kamera vasgevang. Hy is ’n gevierde joernalis wat bekend geword het tydens sy sensitiewe en deeglike dekking van die Arabiese Lente.

Yazeed Kamaldien captured the event on his camera. He is a celebrated journalist who shot to fame with his sensitive and in-depth coverage of the Arab Spring.

Die komediant Waseef Piekaan was volgende.

Next up was the comedian Waseef Piekaan.

Nagereg is bedien.

Dessert was served.

“Ons het soveel om van mekaar te leer! Ons het soveel om te vier!” het Deidre le Hanie gesê terwyl sy Masturah Adams bedank het. Adams sê sy wil gereeld sulke geleenthede hê waar groepe mense 'n feestelike gemeenskapservaring kan hê terwyl hulle Kaaps-Maleise kos geniet.

“We have so much to learn from one another! We have so much to celebrate,” said Deidre le Hanie while she thanked Masturah Adams for the day. Adams says she is keen to have events like these on a regular basis where groups of people can enjoy a celebratory community experience while savouring Cape Malay cuisine.

  • 1

Kommentaar

  • Wonderlik baie bly julle het dit geniet,die Kaap se vlakte het baie Cape Malay aunties en uncles; ons het a projeek Face of Melayu we embrace all culture and revive the Cape Malay culture. Ons probeer om die youth in onse se Kaapse vlakte remind of how the Cape Malay practicing Islam had this unique tradition our FB face of melayu baie dankie

  • Reageer

    Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


     

    Top