Mediaverklaring: Kommer oor outomatiese bevordering in die grondslagfase

 • 1

Die Onderwyskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns verneem met kommer van die Departement van Basiese Onderwys se planne om leerders in die grondslagfase outomaties te bevorder. Die stand van grondslagfaseonderwys in Suid-Afrika is reeds rede tot kommer met groot getalle leerders wat nie oor basiese lees-, skryf- en wiskundevaardighede beskik aan die einde van Graad 3 nie.

Studies uit soortgelyke, ontwikkelende lande soos Suid-Afrika wat reeds ’n beleid van outomatiese bevordering aangeneem het, dui grootliks op negatiewe statistieke en sentimente rondom die implementering daarvan.

’n Studie in Brasilië het ’n negatiewe, statisties betekenisvolle impak van 7% van ’n standaardafwyking gevind op Wiskunde-tellings onder laerskoolleerders. ’n Ander studie op kollegevlak in Kenia het gevind dat daar ’n direkte negatiewe verband is tussen outomatiese bevordering op skool, en die kwaliteit van punte op ’n menslikekapitaalvraelys en die student se vermoë om akademies oor die weg te kom op kollege en die regte vakkeuses uit te oefen. Hierdie studie se aanbeveling vra juis vir die gebruik van graadrepetisie om te verseker dat outomatiese bevordering leerders se kanse op sukses nie verder verminder nie. In Rwanda is gevind dat die persentasie van herhalende leerders wel van 19% na 6% verbeter het as so ’n beleid stelselmatig geïmplementeer word. Die uitvalsyfer het toe ook verminder van 14% na 5%. Die siening daar is dat die outomatiese bevorderingsbeleid ’n menseregteskending is, en dat die verbetering in slaagsyfers en skoolretensie ten koste van kwaliteit gebeur.

In Suid-Afrika is die bron van kommer tweeledig.

Eerstens kan verwag word dat oneffektiewe implementering van die beleid kan lei tot ’n onderwys-krisis soos reeds uit soveel ander voorbeelde blyk waar daar nie genoegsame voorbereiding vir implementering gemaak word nie. So, byvoorbeeld is die huidige grondslagfase taalbeleid eendimensioneel geskryf vir ’n multidimensionele taalrealiteit wat veronderstel dat alle kinders moedertaalonderrig van graad 1 tot graad 3 ontvang. Die werklikheid is veel meer kompleks, in ag genome ook die gebrek aan Engelse taalonderrig wat die oorgang na graad 4 moet vergemaklik.

Tweedens kom die toegang-teenoor-kwaliteit argument weer ter sprake. Die Departement van Basiese Onderwys het oor die laaste dekade suksesvol toegang tot basiese onderwys vir derduisende leerders verseker. Sou slaagsyfers die belangikste aanduider van sukses in die grondslagfase word, ten koste van kwaliteit en die versekering dat basiese vaardighede in plek is, kan die langtermyngevolge egter rampspoedig wees.

Die Onderwyskommissie van die SA Akademie stel voor dat die beleid van outomatiese bevordering in die grondslagfase dringend heroorweeg word, en indien dit wel sou voortgaan dit ten minste weldeurdag en sistematies oor ’n redelike implementeringstydperk moet geskied. Onderwysers moet steeds, as eerste prioriteit in die grondslagfase, die suksesvolle vaslegging van basiese vaardighede verseker voordat ’n leerder kan vorder na ’n volgende graad. Outomatiese bevordering moet slegs as sekondêre prioriteit beskou word wat net in uitsonderlike gevalle van toepassing sou wees.

Die vrees bestaan ook dat oneffektiewe onderwysers die beleid kan misbruik om van sukkelende leerders ontslae te raak. Gegewe die geskiedenis van departementele ingryping bestaan die waarskynlikheid ook dat onderwysers net aan meer departementele beheer, verslaggewing en administrasie onderhewig gaan wees om te verseker dat die beleid wel regverdig geïmplementeer word. Meer administrasie om beleidsimplementering te verseker neem tyd uit die onderwyser se hande om leerders betekenisvol te onderrig.

Die Onderwyskommissie is sterk gekant teen die aanvaarding van die beleid indien dit bloot polities gedryf word ter wille van beter slaagsyfers. Slegs pedagogies verantwoordbare redes, met bewyse van redelike sukses van ander suksesvolle kontekste, behoort die dryfveer te wees alvorens enige stappe in die rigting van outomatiese bevordering geneem word. 

 • 1

Kommentaar

 • Avatar
  Bella van Zyl

  Asseblieffffff ... helpppp!!! Skole is in 'n toestand ... take en vraestelle word ingeoefen by baie skole ... die dag voordat die toets/eksamen geskryf word. Geen werksetiek ... geen dissipline ... onnies bedank op strepe. Die vraag is ... waarom Onderwys swot as kinders wat laasjaar nog in Matriek was, nou sommer voltyds 'skoolhou'. Dis nag ... en dit gebeur by laer-en hoërskole😭

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top