Luister, luister en doen

  • 0

Die gespreksgenote:

Voor: Liezel van Beek (Joernalis), Martie Hauptfleisch (kunstenaar) en Amanda de Stadler (ATKV)

Agter: Bennie Aucamp (skoolhoof), Cees van der Waal (sosiale antropoloog), Japie Gouws (ATKV), James de Villiers (SR-lid by die US), Giselle Botha (student), Sedick Crombie (gespreksleier), Benjamin Bock (ATKV), Zay Windvogel (skoolhoof) en Desmond Painter (dosent)


Op Donderdag 23 Junie 2016 het ’n groepie Afrikaanssprekendes in Stellenbosch vergader om een vraag te bespreek: Hoe kan ons nasiebou bevorder? Sedick Crombie was die fasiliteerder en administratiewe steun is verleen deur die Vriende van Afrikaans.

Afrikaans was die gemene deler, verder was die groep uiteenlopend en opsetlik inklusief van ras, geslag, ouderdom en beroep.

Daar is grootliks saamgestem dat Afrikaans se diverse komvandaan beide ’n sterkpunt en ’n verdelende faktor is. Dit is maklik om te sê Afrikaans het ontstaan as ’n nierassige taal, maar die enorme skade wat raspolitiek aan die taal besorg het, moet te alle tye erken en in ag geneem word.

Interessant genoeg was dit die term ras waaroor geen konsensus bereik kon word nie. Onder die akademici in die groep was daar ’n versugting om die term te definieer; juis omdat die woord vir so lank soveel skade aangerig het en dikwels verkeerd gebruik word.

Daarteenoor was ander van mening dat ’n losser gebruik van die woord, soos in die volksmond, verstaanbaar is en dat organisasies soos die ATKV lank reeds verby ras kyk en konsentreer op die bou van ideale vir alle Suid-Afrikaners, ongeag die akademiese definisie van die term. Waar mense saamwerk om ’n gedeelde doelwit, verdwyn die sogenaamde rasseskeidings is gesê.

Hoewel die betekenis van ras nie opgelos is nie, was daar oor heelwat ander sake ’n groter mate van ooreenstemming.

Goeie skole dra by tot ons toekoms, deels omdat die jonger generasies mekaar aanvaar. Die ouer garde se vooroordele word nie meer in goeie, geïntegreerde skole ervaar nie. Ook Donderdagaand se jonger gespreksgenote, wat ná 1994 gebore is, het hierdie sentiment geëggo. Kommer is wel uitgespreek dat skole wat nog nie goed bestuur word of geïntegreer is nie, steeds erge polarisasie beleef; ook dat talle skoliere nog voel hulle ervarings by die skool en die huis nog is nie werklik versoenbaar nie. Dit is een van die redes waarom die ATKV dit ten doel het om meer as 1 000 swakker skole op te hef sodat leerders van alle rasse en klasse, asook alle tale, beter toegang kan kry tot die soort onderwys wat ’n mens graag wil sien gebeur.

Sang, musiek en die teater dra by tot nasiebou en talle voorbeelde is genoem van suksesvolle projekte wat reeds ons landgenote saamsnoer.

Geleenthede waar mense na mekaar se stories kan luister en mekaar se kulture kan leer verstaan en ervaar, moet ook ondersteun en uitgebou word. Die rieldans is ’n goeie voorbeeld van so ’n projek wat mense saamsnoer, maar daar is talle ander geleenthede waar mense kan gesels, saam kan eet, of saam iets vir ander kan doen.

Almal was bewus daarvan dat hierdie gesprek verkennend was, maar daar is saamgestem dat dit goed was om na mekaar te luister en dat sodanige gesprekke in die toekoms dalk na effens groter gehore geneem so kon word.

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top