Hoe PEN Afrikaans oor die US se hersiene taalbeleid voel

  • 0

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch het Saterdag op 'n buitengewone raadsvergadering met 'n oorweldigende meerderheid ja gestem vir meertaligheid. Dit beteken dat Afrikaans en Engels gelyke status by die US sal hê teen 2020.

In die amptelike persverklaring sê die US Raad: "Die US bly verbind tot die gebruik, beskerming en volgehoue bevordering van Afrikaans as akademiese taal. Die nuwe Taalbeleid gee gelyke status aan Afrikaans en Engels, maar deur die implementering van die nuwe Taalbeleid gaan die posisie van Afrikaans versterk word."

LitNet het aan PEN Afrikaans gevra: Hoe voel dié organisasie oor die hersiene taalbeleid en, in die praktyk, watter impak sal hierdie beleidsverandering op langtermyn op die hoër funksie van Afrikaans as akademiese taal hê?

Die bestuur van PEN Afrikaans is versigtig optimisties oor die hersiene taalbeleid van die US. Dis egter onmoontlik om te raai wat die langtermynimpak van hierdie beleidsverandering op Afrikaans as akademiese taal gaan wees. Die effek van die US-taalbeleid gaan afhang van die doeltreffendheid waarmee die doelstellings wat daarin vervat is, verwerklik word. Selfs al sou die taalbeleid daarin slaag om die geleentheid tot voorgraadse studie in Afrikaans te verseker en te bevorder, bly daar vraagtekens oor die gebruik van Afrikaans in nagraadse studie. Sonder die daadwerklike bevordering van ook nagraadse Afrikaanse akademiese skryfwerk en publikasie lyk die toekoms van Afrikaans as akademiese taal bitter onseker. PEN Afrikaans ondersteun dus graag enige inisiatiewe (soos LitNet Akademies) wat akademiese navorsing en publikasie in Afrikaans finansieel aanmoedig.

PEN Afrikaans staan 'n inklusiewe benadering tot taalkwessies voor. Ons is dus nie ten gunste van enige toepassing van die taalbeleid wat tot nadeel of uitsluiting van enige studente aanleiding gee nie.

Ons doen 'n beroep op die US se bestuur, raad en dosente om erns te maak met die implementering van die taalbeleid en die daadwerklike bevordering van veeltaligheid. Met die lang termyn in gedagte, kan Afrikaans op tersiêre vlak slegs deur amptenare en hoogleraars wat sensitief met die taal- en kultuurverskeidenheid van alle studente omgaan, bevorder word. 

Lees ook hoe die Afrikaanse Taalraad oor die US se hersiene taalbeleid voel.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top